Translation

pref_screen_keep_on_title
English
Key English Finnish
pref_bell_shake_sensitivity_summary @null
pref_roaring_type_title Type Tyyppi
pref_roaring_type_summary @null
pref_roaring_type_dialog_title AVAS type
pref_volume_title @null
pref_volume_summary @null
pref_volume_summary_text Bell: %1$s, AVAS: %2$s, Tallies: %3$s, Effects: %4$s, Alarms: %5$s, Speech: %6$s
pref_bg_color_title Background color Taustaväri
pref_bg_color_summary Pick the desired color for the app background Valitse haluamasi sovelluksen taustaväri
pref_fg_color_title Text color Tekstin väri
pref_fg_color_summary Pick the desired color for the text and icons Valitse haluamasi väri tekstille ja kuvakkeillle
pref_visualThemeAutoTitle @string/pref_category_visualThemeAuto
pref_visualThemeAutoSummary Apply light or dark theme based on environment illumination Vaihda vaaleaan tai tummaan teemaan automaattisesti valoisuuden mukaan
pref_default_color_title @string/pref_resetToDefault
pref_default_color_summary @null
pref_screen_keep_on_title Keep screen on Pidä näyttö päällä
pref_screen_keep_on_summary Screen will remain turned on while the app is used Näyttö pysyy päällä sovelluksen käytön aikana
pref_screen_allow_off_inactive_title Allow off when inactive Kytke pois inaktiivisena
pref_screen_allow_off_inactive_summary Allow screen to turn off after several minutes of inactivity Anna näytön sammua muutaman minuutin inaktiivisuuden jälkeen
pref_above_lockscreen_title Keep above lockscreen Näytä lukitusnäytöllä
pref_above_lockscreen_summary App will remain visible even if the device is locked Sovellus pysyy etualalla, vaikka laite olisi lukittuna
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Taskutila
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Kaikki profiilit) Käytä läheisyysanturia pitääksesi näytön sammutettuna, kun sitä ei tarvita
pref_screenAutoPocketModeDelay_title Delay
pref_screenAutoPocketModeDelay_summary This will delay turning the display off after proximity sensor is activated
pref_screenWaveOnOffMode_title Waving mode Vilkutustila
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock.
pref_screenWaveDim_title Dim display
pref_screenWaveDim_summary Display will also be dimmed, to save battery
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Soita kelloa pysähdyttyä
pref_ring_on_stop_summary Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Soita kelloa automaattisesti, kun nopeus tippuu nollaan
Key English Finnish
pref_roaring_mode_entries_4 Active above threshold speed
pref_roaring_mode_summary @null
pref_roaring_mode_title Mode Tila
pref_roaring_state_summary Produce Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) sounds as you move Tuota Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)-ääniä liikkeessä
pref_roaring_state_title AVAS
pref_roaring_type_dialog_title AVAS type
pref_roaring_type_entries_0 Freehub
pref_roaring_type_entries_1 Beep Piippaus
pref_roaring_type_entries_2 Chopper
pref_roaring_type_entries_3 Electric vehicle
pref_roaring_type_summary @null
pref_roaring_type_title Type Tyyppi
pref_screen_allow_off_inactive_summary Allow screen to turn off after several minutes of inactivity Anna näytön sammua muutaman minuutin inaktiivisuuden jälkeen
pref_screen_allow_off_inactive_title Allow off when inactive Kytke pois inaktiivisena
pref_screen_keep_on_summary Screen will remain turned on while the app is used Näyttö pysyy päällä sovelluksen käytön aikana
pref_screen_keep_on_title Keep screen on Pidä näyttö päällä
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Kaikki profiilit) Käytä läheisyysanturia pitääksesi näytön sammutettuna, kun sitä ei tarvita
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Taskutila
pref_screenAutoPocketModeDelay_summary This will delay turning the display off after proximity sensor is activated
pref_screenAutoPocketModeDelay_title Delay
pref_screenWaveDim_summary Display will also be dimmed, to save battery
pref_screenWaveDim_title Dim display
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock.
pref_screenWaveOnOffMode_title Waving mode Vilkutustila
pref_soundeffects_alarm_gpsPause_summary Alarm will sound when significant movement is detected while tracking is paused Hälytysääni soi, kun merkittävää liikettä havaitaan seurannan ollessa tauotettuna
pref_soundeffects_alarm_gpsPause_title Forgotten pause Tauon unohtaminen
pref_soundeffects_alarm_summary @null
pref_soundeffects_alarm_title Enable Ota käyttöön
pref_soundeffects_autopause_summary Sound on automatic pause and resume detection
pref_soundeffects_autopause_title Auto pause

Loading…

User avatar Teemue

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_screen_keep_on_title
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 782