Translation

pref_visualThemeAutoSummary
English
Key English Finnish
pref_bell_shake_title Shake to ring Ravista soittaaksesi kelloa
pref_bell_shake_summary Shake the device to ring the bell Ravista laitetta soittaaksesi kelloa
pref_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Ravistuksen herkkyys
pref_bell_shake_sensitivity_summary @null
pref_roaring_type_title Type Tyyppi
pref_roaring_type_summary @null
pref_roaring_type_dialog_title AVAS type
pref_volume_title @null
pref_volume_summary @null
pref_volume_summary_text Bell: %1$s, AVAS: %2$s, Tallies: %3$s, Effects: %4$s, Alarms: %5$s, Speech: %6$s
pref_bg_color_title Background color Taustaväri
pref_bg_color_summary Pick the desired color for the app background Valitse haluamasi sovelluksen taustaväri
pref_fg_color_title Text color Tekstin väri
pref_fg_color_summary Pick the desired color for the text and icons Valitse haluamasi väri tekstille ja kuvakkeillle
pref_visualThemeAutoTitle @string/pref_category_visualThemeAuto
pref_visualThemeAutoSummary Apply light or dark theme based on environment illumination Vaihda vaaleaan tai tummaan teemaan automaattisesti valoisuuden mukaan
pref_default_color_title @string/pref_resetToDefault
pref_default_color_summary @null
pref_screen_keep_on_title Keep screen on Pidä näyttö päällä
pref_screen_keep_on_summary Screen will remain turned on while the app is used Näyttö pysyy päällä sovelluksen käytön aikana
pref_screen_allow_off_inactive_title Allow off when inactive Kytke pois inaktiivisena
pref_screen_allow_off_inactive_summary Allow screen to turn off after several minutes of inactivity Anna näytön sammua muutaman minuutin inaktiivisuuden jälkeen
pref_above_lockscreen_title Keep above lockscreen Näytä lukitusnäytöllä
pref_above_lockscreen_summary App will remain visible even if the device is locked Sovellus pysyy etualalla, vaikka laite olisi lukittuna
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Taskutila
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Kaikki profiilit) Käytä läheisyysanturia pitääksesi näytön sammutettuna, kun sitä ei tarvita
pref_screenAutoPocketModeDelay_title Delay
pref_screenAutoPocketModeDelay_summary This will delay turning the display off after proximity sensor is activated
pref_screenWaveOnOffMode_title Waving mode Vilkutustila
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock.
pref_screenWaveDim_title Dim display
Key English Finnish
pref_units_other_entries_1 Imperial
pref_units_other_title Other Muuta
pref_units_power_dialog_title Total power units Kokonaistehon yksikkö
pref_units_power_title Power (total) Kokonaisteho
pref_units_slope_dialog_title Slope units Kaltevuuden yksikkö
pref_units_slope_title Slope Kaltevuus
pref_units_speed_dialog_title Speed units Nopeuden yksikkö
pref_units_speed_entries_0 Metric [km/h] Metrinen [km/h]
pref_units_speed_entries_1 Imperial [mph]
pref_units_speed_title Speed Nopeus
pref_units_summary @null
pref_units_weight_dialog_title Weight units Massan yksikkö
pref_units_weight_entries_0 Metric [kg] Metrinen [kg]
pref_units_weight_entries_1 Imperial [lb]
pref_units_weight_title Weight Massa
pref_visualThemeAutoSummary Apply light or dark theme based on environment illumination Vaihda vaaleaan tai tummaan teemaan automaattisesti valoisuuden mukaan
pref_visualThemeAutoTitle @string/pref_category_visualThemeAuto
pref_volume_summary @null
pref_volume_summary_text Bell: %1$s, AVAS: %2$s, Tallies: %3$s, Effects: %4$s, Alarms: %5$s, Speech: %6$s
pref_volume_title @null
pref_wakelock_mode_dialog_title @string/pref_category_wakelock_title
pref_wakelock_mode_summary @null
pref_wakelock_mode_title %1$s
pref_wakelock_modes_0 Auto (default)
pref_wakelock_modes_1 Fully awake
pref_wakelock_modes_2 Partial
pref_wakelock_modes_3 Off
pref_wakelock_modes_explanation_0 Automatically decide based on GPS update interval and other factors
pref_wakelock_modes_explanation_1 Keep CPU awake during tracking. May use more battery, but ensures no location update is skipped. Pidä suoritin hereillä seurannan aikana. Käyttää enemmän akkua, mutta varmistaa sijaintipäivitysten jatkuvuuden.
pref_wakelock_modes_explanation_2 Allow CPU to sleep between location updates. May use less battery, but may skip an update on a rare occasion. Anna suorittimen levätä sijaintipäivitysten välissä. Käyttää vähemmän akkua, mutta saattaa joskus jättää päivityksen väliin.

Loading…

User avatar Teemue

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_visualThemeAutoSummary
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 779