Translation

pref_ring_on_stop_title
English
Key English Finnish
pref_default_color_summary @null
pref_screen_keep_on_title Keep screen on Pidä näyttö päällä
pref_screen_keep_on_summary Screen will remain turned on while the app is used Näyttö pysyy päällä sovelluksen käytön aikana
pref_screen_allow_off_inactive_title Allow off when inactive Kytke pois inaktiivisena
pref_screen_allow_off_inactive_summary Allow screen to turn off after several minutes of inactivity Anna näytön sammua muutaman minuutin inaktiivisuuden jälkeen
pref_above_lockscreen_title Keep above lockscreen Näytä lukitusnäytöllä
pref_above_lockscreen_summary App will remain visible even if the device is locked Sovellus pysyy etualalla, vaikka laite olisi lukittuna
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Taskutila
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Kaikki profiilit) Käytä läheisyysanturia pitääksesi näytön sammutettuna, kun sitä ei tarvita
pref_screenAutoPocketModeDelay_title Delay
pref_screenAutoPocketModeDelay_summary This will delay turning the display off after proximity sensor is activated
pref_screenWaveOnOffMode_title Waving mode Vilkutustila
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock.
pref_screenWaveDim_title Dim display
pref_screenWaveDim_summary Display will also be dimmed, to save battery
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Soita kelloa pysähdyttyä
pref_ring_on_stop_summary Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Soita kelloa automaattisesti, kun nopeus tippuu nollaan
pref_disable_bell_button_title Disable bell button Poista kellopainike käytöstä
pref_disable_bell_button_summary Disable bell ring on speedometer click
pref_obey_audio_focus_disable_title Disable audio focus
pref_obey_audio_focus_disable_summary Continue producing sounds even if audio focus is lost (by system notification or another app)
pref_audio_force_loudspeaker_title Force loudspeaker Pakota kaiuttimen käyttö
pref_audio_force_loudspeaker_summary Warning: Experimental, may not work. Try to reroute all sounds through the loudspeaker when headphones are connected, except the voice calls. Varoitus: Kokeellinen toiminto. Ohjaa kaikki äänet puheluja lukuunottamatta laitteen kaiuttimeen, vaikka kuulokkeet olisivat kytkettynä.
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Laske AVAS-äänien voimakkuutta kellon soidessa
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Käynnistä laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Kaikki profiilit) Jatka seurantaa pakotetun laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen, jos akkua on jäljellä 10% tai enemmän
pref_resetPrompt_title Reset prompt Ehdota nollausta
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if last active more than 4 hours ago or in distant location Ehdota uuden reitityksen aloitusta jos edellisestä aktiivisuudesta on kulunut yli 4h tai sijainti on muuttunut huomattavasti
pref_auto_launch_on_gps_title Auto launch on GPS Automaattikäynnistys GPS:n mukaan
pref_auto_launch_on_gps_summary Launch the App (in Passive mode) when GPS activity is detected Käynnistä sovellus (passiivisessa tilassa) kun GPS aktiviteettia on havaittu
Key English Finnish
pref_power_coefs_title Coefficients
pref_power_weights_summary Driver: %1$s, Vehicle: %2$s, Cargo: %3$s, Passengers: %4$s, Wheels: %5$s
pref_power_weights_title Weights
pref_powermeter_display_mode_dialog_title Power display mode
pref_powermeter_display_mode_entries_0 Total power
pref_powermeter_display_mode_entries_1 Watts per kg/lb Wattia per kg/lb
pref_powermeter_display_mode_summary @null
pref_powermeter_display_mode_title @null
pref_powermeter_parameters_info_summary For accurate power and energy readings, please make sure these parameters are correct! Tarkan tehon ja energian näyttämiseen vaaditaan, että parametrit ovat oikein!
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Kaikki profiilit) Jatka seurantaa pakotetun laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen, jos akkua on jäljellä 10% tai enemmän
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Käynnistä laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if last active more than 4 hours ago or in distant location Ehdota uuden reitityksen aloitusta jos edellisestä aktiivisuudesta on kulunut yli 4h tai sijainti on muuttunut huomattavasti
pref_resetPrompt_title Reset prompt Ehdota nollausta
pref_resetToDefault Reset to default Palauta oletukset
pref_ring_on_stop_summary Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Soita kelloa automaattisesti, kun nopeus tippuu nollaan
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Soita kelloa pysähdyttyä
pref_roar_threshold_speed_info AVAS will sound only when going faster than the threshold speed. Useful e.g. for downhills. AVAS tuottaa ääntä vain kynnysnopeuden ylittyessä. Käyttökelpoinen esim. alamäissä.
pref_roar_threshold_speed_title Threshold speed Nopeuskynnys
pref_roarConstantModeButton_summary Toggle constant mode with a button click while the AVAS is turned on
pref_roarConstantModeButton_title Button toggle Jatkuva tila
pref_roaring_constant_mode_summary Produce constant AVAS sounds at all times, regardless of your movement or GPS state Tuota AVAS-ääniä huolimatta liikkeestä tai GPS:n tilasta
pref_roaring_constant_mode_title Constant mode Jatkuva tila
pref_roaring_mode_dialog_title AVAS mode AVAS-tila
pref_roaring_mode_entries_0 Auto rate and volume
pref_roaring_mode_entries_1 Auto rate
pref_roaring_mode_entries_2 Auto volume Automaattinen voimakkuus
pref_roaring_mode_entries_3 Constant while moving
pref_roaring_mode_entries_4 Active above threshold speed
pref_roaring_mode_summary @null
pref_roaring_mode_title Mode Tila

Loading…

User avatar Teemue

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_ring_on_stop_title
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 796