Translation

dialogResetNoTrackMessage
English
Key English Finnish
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Tapahtui virhe. Yritä uudelleen.
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Jatketaan, odota…
dialogTracksShareTitle Share tracks Jaa reitit
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Tapahtui virhe. Yritä uudelleen.
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Yli 100:n reitin jakaminen kerralla ei ole mahdollista.
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Sijainti on pois päältä
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Valtaosa sovelluksen toiminnoista vaativat sijainnin käyttöä.
Varmista, että sijainti on päällä ja asetettu 'Korkean tarkkuudenä tilaan.
Avataanko sijaintiasetukset?
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Barometrisen korkeuden virhe
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrinen korkeus on pakotettu pois päältä johtuen ristiriidasta GPS:n korkeuden kanssa!

Älä käytä sitä suljetuissa tai ilmastoiduissa tiloissa!
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Huomioi
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrinen korkeus toimii vain ulkoilmassa.

Älä käytä sitä suljetuissa tai ilmastoiduissa tiloissa kuten joissain kulkuvälineissä ja lentokoneissa.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Huomioi
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Termobarometri vaatii ulkolämpötilan toimiakseen tarkasti.

Älä käytä sitä suljetuissa tai ilmastoiduissa tiloissa, kuten joissain kulkuvälineissä tai lentokoneissa.
dialogResetTitle Finish Lopetus
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Tallennetaanko tämä reitti ja valmistaudutaan uuteen?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Reittiä ei tallennettu. Nollataanko mittarit?
dialogScreenHudMode HUD mirror mode HUD:n peilikuva
dialogScreenOrientationAuto Automatic Automaattinen
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Pysty
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Vaaka
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse) Pysty (käänteinen)
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse) Vaakataso (käänteinen)
dialogScreenBrightnessOverride Brightness Kirkkaus
dialogScreenAutoTheme Auto theme Automaattinen teema
dialogMapsOffline Offline maps Offlinekartat
dialogMapsLayerTraffic Traffic Liikenne
dialogMapsShowFences Fences Suojat
dialogMapsShowRoutes Guide routes
dialogMapsFollowMode Follow Seuraa
dialogMapsAutoRotate Auto rotate Automaattinen kääntö
dialogMapsAutoZoom Auto zoom Automaattinen tarkennus
Key English Finnish
dialogPowerWeightsWeightCargo Cargo Lasti
dialogPowerWeightsWeightPassengers Passengers Matkustajat
dialogPowerWeightsWeightRider Driver Ajaja
dialogPowerWeightsWeightVehicle Vehicle Kulkuväline
dialogPowerWeightsWeightWheels Wheels Renkaat
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile Uuteen profiiliin kopioidaan asetukset aktiivisesta profiilista
dialogProfileAddTitle New profile Uusi profiili
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Varoitus: Tämä poistaa profiiliasetukset ja kokonaistilastot. Tallennetut reitit pysyvät ennallaan.

Poistetaanko profiili %1$s?
dialogProfileDeleteTitle Delete profile Poista profiili
dialogProfileEditTitle Edit profile Muokkaa profiilia
dialogProfileEditTotals Totals: Yhteensä:
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Seuranta on käynnissä. Haluatko varmasti vaihtaa profiiliin %1$s?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Vaihda profiilia
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Nollataanko lukemat?
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Tallennetaanko tämä reitti ja valmistaudutaan uuteen?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Reittiä ei tallennettu. Nollataanko mittarit?
dialogResetTitle Finish Lopetus
dialogReviewNudgeMessage Are you enjoying Urban Biker? Pidätkö Urban Bikerista?
dialogReviewNudgeMessage2 Thanks! Please write a nice review or rate us 5 stars on the Play Store. Kiitos! Kirjoitathan mukavan palautteen tai arvioit viidellä tähdellä Play Storessa.
dialogScreenAutoTheme Auto theme Automaattinen teema
dialogScreenBrightnessOverride Brightness Kirkkaus
dialogScreenHudMode HUD mirror mode HUD:n peilikuva
dialogScreenOrientationAuto Automatic Automaattinen
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Vaaka
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Pysty
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse) Vaakataso (käänteinen)
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse) Pysty (käänteinen)
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Valmistellaan kuvakaappausta…
dialogScreenshotTitle Screenshot Kuvakaappaus
dialogSliderLess

Loading…

User avatar Teemue

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogResetNoTrackMessage
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 234