Translation

dialogScreenshotPreparing
English
Key English Finnish
dialogSliderLess
dialogSliderMore
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Sijainnin käyttöoikeus
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. Sovellus tarvitsee sijainnin käyttöoikeuden tallentaakseen aktiivisuuttasi.
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Sijainnin käyttöoikeus tarvitaan Bluetooth-laitteiden etsimiseen.

Bluetooth-laitteita ei voida löytää, jos käyttöoikeus on evätty.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Tallennustilan käyttöoikeus
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
Sovellus tarvitsee tallennustilan käyttöoikeuden voidakseen tallentaa ja palauttaa reittejäsi ja asetuksiasi.

Ilman käyttöoikeuden myöntämistä et voi käyttää reittihistoriaa tai jakaa reittejä ja saatat menettää tietojasi.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Kameran käyttöoikeus
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Käyttöoikeus tarvitaan taskulampun käyttöön.
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Tämä käyttöoikeus tarvitaan sovelluksen toimintaan. Oikeus voidaan myöntää sovelluksen käyttöoikeusasetuksista.

Avataanko asetukset nyt?
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor.
dialogScreenshotTitle Screenshot Kuvakaappaus
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google Karttojen sisällön tallentaminen ei ole luvallista, joten karttatyyppi täytyy ensin muuttaa.

Vaihdetaanko Stamen-karttoihin?
dialogWaitTitle Please wait Odota
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Valmistellaan kuvakaappausta…
dialogLoginUsernameHint Username
dialogLoginPasswordHint Password
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account?
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Lisää suoja
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Päivitä suoja
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Poista suoja
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIP (täydellinen)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Pelkkä GPX
mapLayerStreet Street
mapLayerTerrain Terrain Maasto
mapLayerSatellite Satellite Satelliitti
mapMarkerMyLocation My location Oma sijainti
mapMarkerStart Start
mapMarkerFinish Finish
unitKm km km
Key English Finnish
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Vaihda profiilia
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Nollataanko lukemat?
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Tallennetaanko tämä reitti ja valmistaudutaan uuteen?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Reittiä ei tallennettu. Nollataanko mittarit?
dialogResetTitle Finish Lopetus
dialogReviewNudgeMessage Are you enjoying Urban Biker? Pidätkö Urban Bikerista?
dialogReviewNudgeMessage2 Thanks! Please write a nice review or rate us 5 stars on the Play Store. Kiitos! Kirjoitathan mukavan palautteen tai arvioit viidellä tähdellä Play Storessa.
dialogScreenAutoTheme Auto theme Automaattinen teema
dialogScreenBrightnessOverride Brightness Kirkkaus
dialogScreenHudMode HUD mirror mode HUD:n peilikuva
dialogScreenOrientationAuto Automatic Automaattinen
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Vaaka
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Pysty
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse) Vaakataso (käänteinen)
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse) Pysty (käänteinen)
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Valmistellaan kuvakaappausta…
dialogScreenshotTitle Screenshot Kuvakaappaus
dialogSliderLess
dialogSliderMore
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
Sovellus tarvitsee tallennustilan käyttöoikeuden voidakseen tallentaa ja palauttaa reittejäsi ja asetuksiasi.

Ilman käyttöoikeuden myöntämistä et voi käyttää reittihistoriaa tai jakaa reittejä ja saatat menettää tietojasi.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Tallennustilan käyttöoikeus
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Termobarometri vaatii ulkolämpötilan toimiakseen tarkasti.

Älä käytä sitä suljetuissa tai ilmastoiduissa tiloissa, kuten joissain kulkuvälineissä tai lentokoneissa.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Huomioi
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Varoitus: Tätä toimintoa ei voi peruuttaa.

Poistetaanko reitti %1$s?
dialogTrackEditNotesHint Notes Muistiinpanot
dialogTrackEditTitleHint Title Otsikko
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Tapahtui virhe. Yritä uudelleen.
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Reittiä jatketaan profiilissa %1$s. Jatketaanko?
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Seuranta on käynnissä. Tauota tai ota GPS pois päältä ensin.
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Profiilia %1$s, jota käytettiin tämän reitin luomiseen, ei ole enää olemassa. Jatketaanko nykyisessä profiilissa %2$s?

Loading…

User avatar Teemue

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogScreenshotPreparing
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 322