Translation

toastSharingNoGpxError
English
Key English Finnish
toastFlashlightButtonClickInfo Long-click to toggle the flashlight Paina pitkään käyttääksesi tai sammuttaaksesi taskulampun
toastRoarButtonClickInfo Long-click to toggle the AVAS sound
toastMapButtonClickInfo Long-click to toggle the map Paina pitkään näyttääksesi tai piilottaaksesi kartan
toastMapClickInfo Long-tap for map options Paina pitkään avataksesi kartta-asetukset
toastMapFollowingOn Follow on Seuranta päällä
toastMapFollowingAutorotate Auto-rotate on Automaattinen kierto päällä
toastMapFollowingOff Follow off Seuranta pois päältä
toastMapLayerTrafficOn Traffic on Näytetään liikenne
toastMapLayerTrafficOff Traffic off Liikenne piilotettu
toastErrorCreatingOfflineMap Error creating offline map Virhe offline-kartan luonnissa
toastErrorAccessingExternalStorage Error accessing external storage Virhe ulkoisen tallennustilan käytössä
toastErrorPowerParametersVoid Please fill in Power parameters in Settings Eos possimus perferendis eligendi aliquip mollit quasi neque ut nemo debitis nulla aute aliquam similique nihil rem ut
toastSharingSuccess Successfully posted Jaettu onnistuneesti
toastSharingError Error during sharing actions Virhe jakotoiminnoissa
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions Virhe jaossa, tarkista käyttöoikeudet
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track
toastUpdatingSuccess Successfully updated Päivitetty onnistuneesti
toastSoundsEnabled Sounds enabled Äänet päällä
toastSoundsDisabled Sounds disabled Äänet pois päältä
toastSensorEnabled Sensor enabled Sensori käytössä
toastSensorDisabled Sensor disabled Sensori pois käytöstä
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated Automaattinen näkymä aktivoitu
toastCancelled Canceled Peruutettu
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Taskutila käytössä
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Vilkutustila käytössä
notificationTitle @string/app_name
notificationTitleAdvanced %1$s
notificationTitleAdvancedPaused Paused: %1$s Tauotettu: %1$s
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Sovellus lisensoitu onnistuneesti. Kiitos tuestasi!
ongoingNotificationChannelName Ongoing notification Jatkuva ilmoitus
Key English Finnish
toastProfileButtonClickInfo Long-click to switch profile Paina pitkään vaihtaaksesi profiilia
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Virhe profiilin vaihdossa! Yritä uudelleen.
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Virhe profiilin tietojen tallennuksessa! Yritä uudelleen.
toastProfilesListNonemptyDelete Cannot delete — Profile contains some unsaved data! Please finish first. Poisto epäonnistui — Profiili sisältää tallentamatonta tietoa! Lopeta ensin.
toastProfilesListProfileCreated The profile has been created Profiili on luotu
toastProfilesListProfileDeleted The profile has been deleted Profiili on poistettu
toastProfilesListProfileDeleteError Error deleting the profile Virhe profiilin poistossa
toastProfilesListProfileUpdated Profile updated Profiili päivitetty
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Käynnistä sovellus uudelleen ottaaksesi muutokset käyttöön
toastRoarButtonClickInfo Long-click to toggle the AVAS sound
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Taskutila käytössä
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Vilkutustila käytössä
toastSensorDisabled Sensor disabled Sensori pois käytöstä
toastSensorEnabled Sensor enabled Sensori käytössä
toastSharingError Error during sharing actions Virhe jakotoiminnoissa
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions Virhe jaossa, tarkista käyttöoikeudet
toastSharingSuccess Successfully posted Jaettu onnistuneesti
toastSoundsDisabled Sounds disabled Äänet pois päältä
toastSoundsEnabled Sounds enabled Äänet päällä
toastTrackDeleted Tracks deleted Reitit poistettu
toastTrackDeleteError Error deleting tracks Virhe reittien poistossa
toastTrackDiscarded Track discarded. Reitti mitätöity.
toastTrackingPaused Paused Tauotettu
toastTrackingRecording Recording Tallennetaan
toastTrackingRecordingPassive Passive recording Passiivinen tallennus
toastTrackingStopped Stopped Pysäytetty
toastTrackMovingError Error moving track to USB storage! Try resetting again. Virhe siirtäessä reittiä USB-muistiin! Yritä nollata uudelleen.
toastTrackResumed Track resumed Reittiä jatkettu
toastTrackResumeGpsActiveError Please turn off or pause the GPS first Tauota tai ota GPS pois päältä ensin

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
toastSharingNoGpxError
Flags
java-format
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 156