Translation

pref_fg_color_title
English
Key English Finnish
pref_bell_automatic_summary Ring the bell on significant slowdown Soita kelloa, kun vauhti hidastuu merkittävästi
pref_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Automaattisen kellon herkkyys
pref_bell_automatic_sensitivity_summary @null
pref_bell_shake_title Shake to ring Ravista soittaaksesi kelloa
pref_bell_shake_summary Shake the device to ring the bell Ravista laitetta soittaaksesi kelloa
pref_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Ravistuksen herkkyys
pref_bell_shake_sensitivity_summary @null
pref_roaring_type_title Type Tyyppi
pref_roaring_type_summary @null
pref_roaring_type_dialog_title AVAS type
pref_volume_title @null
pref_volume_summary @null
pref_volume_summary_text Bell: %1$s, AVAS: %2$s, Tallies: %3$s, Effects: %4$s, Alarms: %5$s, Speech: %6$s
pref_bg_color_title Background color Taustaväri
pref_bg_color_summary Pick the desired color for the app background Valitse haluamasi sovelluksen taustaväri
pref_fg_color_title Text color Tekstin väri
pref_fg_color_summary Pick the desired color for the text and icons Valitse haluamasi väri tekstille ja kuvakkeillle
pref_visualThemeAutoTitle @string/pref_category_visualThemeAuto
pref_visualThemeAutoSummary Apply light or dark theme based on environment illumination Vaihda vaaleaan tai tummaan teemaan automaattisesti valoisuuden mukaan
pref_default_color_title @string/pref_resetToDefault
pref_default_color_summary @null
pref_screen_keep_on_title Keep screen on Pidä näyttö päällä
pref_screen_keep_on_summary Screen will remain turned on while the app is used Näyttö pysyy päällä sovelluksen käytön aikana
pref_screen_allow_off_inactive_title Allow off when inactive Kytke pois inaktiivisena
pref_screen_allow_off_inactive_summary Allow screen to turn off after several minutes of inactivity Anna näytön sammua muutaman minuutin inaktiivisuuden jälkeen
pref_above_lockscreen_title Keep above lockscreen Näytä lukitusnäytöllä
pref_above_lockscreen_summary App will remain visible even if the device is locked Sovellus pysyy etualalla, vaikka laite olisi lukittuna
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Taskutila
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Kaikki profiilit) Käytä läheisyysanturia pitääksesi näytön sammutettuna, kun sitä ei tarvita
pref_screenAutoPocketModeDelay_title Delay
pref_screenAutoPocketModeDelay_summary This will delay turning the display off after proximity sensor is activated
Key English Finnish
pref_categoryActivityRecognitionTitle Physical activity recognition
pref_categoryPrivacyTitle Privacy
pref_default_color_summary @null
pref_default_color_title @string/pref_resetToDefault
pref_digital_font_summary (All profiles) Use segmented digital LCD font for cyclometer data display (Kaikki profiilit) Käytä digitaalista LCD-fonttia mittareiden tietojen näyttämiseen
pref_digital_font_title Digital font Digitaalinen fontti
pref_disable_bell_button_summary Disable bell ring on speedometer click
pref_disable_bell_button_title Disable bell button Poista kellopainike käytöstä
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Laske AVAS-äänien voimakkuutta kellon soidessa
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring
pref_energy_params_summary Efficiency: %1$s
Metabolism: %2$s
pref_energy_params_title Energy parameters Energiaparametrit
pref_fenceguard_summary Protect the location of your home, or other important places from being exposed in recorded tracks Suojaa kotisi tai muiden tärkeiden paikkojen sijainti tallennetuissa reiteissä
pref_fenceguard_title FenceGuard FenceGuard
pref_fg_color_summary Pick the desired color for the text and icons Valitse haluamasi väri tekstille ja kuvakkeillle
pref_fg_color_title Text color Tekstin väri
pref_flashlightAutoPocketMode_summary Use proximity sensor to keep the flashlight off while not needed Käytä läheisyysanturia pitääksesi taskulampun pois käytöstä, kun sitä ei tarvita
pref_flashlightAutoPocketMode_title Pocket mode Taskutila
pref_flashlightBlinkMode_dialogTitle Flashlight flickering Taskulampun välkkyminen
pref_flashlightBlinkMode_summary @null
pref_flashlightBlinkMode_title Mode Tila
pref_flashlightBlinkModes_0 Slow (default) Hidas (oletus)
pref_flashlightBlinkModes_1 Fast Nopea
pref_flashlightBlinkModes_2 None / Steady
pref_flashlightBlinkModeToggleEnable_summary Toggle flickering mode with a button click while the flashlight is turned on Vaihda välkkymisen tilaa painikkeen painalluksella, kun taskulamppu on päällä
pref_flashlightBlinkModeToggleEnable_title Button toggle Tilan vaihto painikkeella
pref_gps_boost_dialog_title @string/pref_category_gps_boost_title
pref_gps_boost_modes_0 Map shown (default)
pref_gps_boost_modes_1 Screen on Näyttö päällä
pref_gps_boost_modes_2 Disabled Pois käytöstä

Loading…

User avatar Teemue

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_fg_color_title
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 776