Translation

dialogTrackResumeProfileMissingMessage
English
Key English Finnish
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Varoitus: Tämä poistaa profiiliasetukset ja kokonaistilastot. Tallennetut reitit pysyvät ennallaan.

Poistetaanko profiili %1$s?
dialogProfileAddTitle New profile Uusi profiili
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile Uuteen profiiliin kopioidaan asetukset aktiivisesta profiilista
dialogProfileEditTitle Edit profile Muokkaa profiilia
dialogProfileEditTotals Totals: Yhteensä:
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Nollataanko lukemat?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Vaihda profiilia
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Seuranta on käynnissä. Haluatko varmasti vaihtaa profiiliin %1$s?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Poista reitit
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Varoitus: Tätä toimintoa ei voi peruuttaa.

Poistetaanko valitut reitit?
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Varoitus: Tätä toimintoa ei voi peruuttaa.

Poistetaanko reitti %1$s?
dialogTrackResumeTitle Resume track Jatka reittiä
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Seuranta on käynnissä. Tauota tai ota GPS pois päältä ensin.
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Kohdeprofiili %1$s ei ole tyhjä. Nollaa ensin.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Aktiivinen profiili vaihdetaan käytössä olevasta profiilista %1$s profiiliin %2$s. Jatketaanko?
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Profiilia %1$s, jota käytettiin tämän reitin luomiseen, ei ole enää olemassa. Jatketaanko nykyisessä profiilissa %2$s?
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Reittiä jatketaan profiilissa %1$s. Jatketaanko?
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Tapahtui virhe. Yritä uudelleen.
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Jatketaan, odota…
dialogTracksShareTitle Share tracks Jaa reitit
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Tapahtui virhe. Yritä uudelleen.
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Yli 100:n reitin jakaminen kerralla ei ole mahdollista.
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Sijainti on pois päältä
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Valtaosa sovelluksen toiminnoista vaativat sijainnin käyttöä.
Varmista, että sijainti on päällä ja asetettu 'Korkean tarkkuudenä tilaan.
Avataanko sijaintiasetukset?
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Barometrisen korkeuden virhe
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrinen korkeus on pakotettu pois päältä johtuen ristiriidasta GPS:n korkeuden kanssa!

Älä käytä sitä suljetuissa tai ilmastoiduissa tiloissa!
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Huomioi
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrinen korkeus toimii vain ulkoilmassa.

Älä käytä sitä suljetuissa tai ilmastoiduissa tiloissa kuten joissain kulkuvälineissä ja lentokoneissa.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Huomioi
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Termobarometri vaatii ulkolämpötilan toimiakseen tarkasti.

Älä käytä sitä suljetuissa tai ilmastoiduissa tiloissa, kuten joissain kulkuvälineissä tai lentokoneissa.
dialogResetTitle Finish Lopetus
Key English Finnish
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse) Pysty (käänteinen)
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Valmistellaan kuvakaappausta…
dialogScreenshotTitle Screenshot Kuvakaappaus
dialogSliderLess
dialogSliderMore
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
Sovellus tarvitsee tallennustilan käyttöoikeuden voidakseen tallentaa ja palauttaa reittejäsi ja asetuksiasi.

Ilman käyttöoikeuden myöntämistä et voi käyttää reittihistoriaa tai jakaa reittejä ja saatat menettää tietojasi.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Tallennustilan käyttöoikeus
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Termobarometri vaatii ulkolämpötilan toimiakseen tarkasti.

Älä käytä sitä suljetuissa tai ilmastoiduissa tiloissa, kuten joissain kulkuvälineissä tai lentokoneissa.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Huomioi
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Varoitus: Tätä toimintoa ei voi peruuttaa.

Poistetaanko reitti %1$s?
dialogTrackEditNotesHint Notes Muistiinpanot
dialogTrackEditTitleHint Title Otsikko
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Tapahtui virhe. Yritä uudelleen.
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Reittiä jatketaan profiilissa %1$s. Jatketaanko?
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Seuranta on käynnissä. Tauota tai ota GPS pois päältä ensin.
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Profiilia %1$s, jota käytettiin tämän reitin luomiseen, ei ole enää olemassa. Jatketaanko nykyisessä profiilissa %2$s?
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Kohdeprofiili %1$s ei ole tyhjä. Nollaa ensin.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Aktiivinen profiili vaihdetaan käytössä olevasta profiilista %1$s profiiliin %2$s. Jatketaanko?
dialogTrackResumeTitle Resume track Jatka reittiä
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Jatketaan, odota…
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Varoitus: Tätä toimintoa ei voi peruuttaa.

Poistetaanko valitut reitit?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Poista reitit
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIP (täydellinen)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Pelkkä GPX
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Yli 100:n reitin jakaminen kerralla ei ole mahdollista.
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Tapahtui virhe. Yritä uudelleen.
dialogTracksShareTitle Share tracks Jaa reitit
dialogTrackUploadActivityType Activity type Aktiviteetin tyyppi
dialogTrackUploadDescriptionHint Share your thoughts… Jaa ajatuksiasi…
dialogTrackUploadPlatform Online service Verkkopalvelu

Loading…

User avatar Teemue

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogTrackResumeProfileMissingMessage
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 217