Translation

dialog_fenceguard_update_entries_0
English dialog_fenceguard_update_entries
Key English Finnish
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Tallennustilan käyttöoikeus
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
Sovellus tarvitsee tallennustilan käyttöoikeuden voidakseen tallentaa ja palauttaa reittejäsi ja asetuksiasi.

Ilman käyttöoikeuden myöntämistä et voi käyttää reittihistoriaa tai jakaa reittejä ja saatat menettää tietojasi.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Kameran käyttöoikeus
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Käyttöoikeus tarvitaan taskulampun käyttöön.
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Tämä käyttöoikeus tarvitaan sovelluksen toimintaan. Oikeus voidaan myöntää sovelluksen käyttöoikeusasetuksista.

Avataanko asetukset nyt?
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor.
dialogScreenshotTitle Screenshot Kuvakaappaus
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google Karttojen sisällön tallentaminen ei ole luvallista, joten karttatyyppi täytyy ensin muuttaa.

Vaihdetaanko Stamen-karttoihin?
dialogWaitTitle Please wait Odota
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Valmistellaan kuvakaappausta…
dialogLoginUsernameHint Username
dialogLoginPasswordHint Password
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account?
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Lisää suoja
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Päivitä suoja
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Poista suoja
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIP (täydellinen)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Pelkkä GPX
mapLayerStreet Street
mapLayerTerrain Terrain Maasto
mapLayerSatellite Satellite Satelliitti
mapMarkerMyLocation My location Oma sijainti
mapMarkerStart Start
mapMarkerFinish Finish
unitKm km km
unitKmh km/h km/h
unitMiles mi mi
unitMph mph mph
unitMinPerKm min/km min/km
unitMinPerKmShort /km /km
Key English Finnish
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Tumma teema
dialog_default_color_light_title Light color theme Vaalea teema
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Tämä palauttaa oletusvärit. Oletko varma?
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Kartan reittivärit
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Oletko varma?
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Varoitus: Seuranta on käynnissä ja se lopetetaan.
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Lisää suoja
dialog_fenceguard_add_text Name a new fence: Nimeä uusi suoja:
dialog_fenceguard_add_text2 Fence will be raised around your current location to protect it from being exposed in recorded tracks. Suoja luodaan tämänhetkisen sijaintisi ympärille, jotta se ei paljastu tallennetuista reiteistä.
dialog_fenceguard_add_title Add fence Lisää suoja
dialog_fenceguard_remove_defaultText Are you sure to remove the fence? Haluatko varmasti poistaa suojan?
dialog_fenceguard_remove_formatText Are you sure to remove the fence %1$s? Haluatko varmasti poistaa suojan %1$s?
dialog_fenceguard_remove_title Remove fence Poista suoja
dialog_fenceguard_title @string/menuFenceguard
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Päivitä suoja
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Poista suoja
dialog_fenceguard_update_text Fence name: Suojan nimi:
dialog_fenceguard_update_text2 Fence raised around your location protects it from being exposed in recorded tracks. Sijaintisi ympärille luotu suoja estää sen paljastumisen tallennetuissa reiteissä.
dialog_fenceguard_update_title Update fence Päivitä suoja
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Pituus %1$.3f %2$s
Kesto %3$s
(%4$s)

Reitti vaikuttaa lyhyeltä. Tallennetaanko reitti?
dialog_volume_alarms_text Alarms Hälytykset
dialog_volume_bell_text Bell Kello
dialog_volume_effects_text Effects Efektit
dialog_volume_message Note: Use volume buttons on your device to adjust overall sound volume. Huomio: Säädä yleistä äänenvoimakkuutta laitteesi äänenvoimakkuuspainikkeilla.
dialog_volume_roaring_text AVAS AVAS
dialog_volume_speech_text Speech Puhe
dialog_volume_tallies_text Tallies
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor.
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings

Loading…

User avatar Teemue

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialog_fenceguard_update_entries_0
Source string comment
dialog_fenceguard_update_entries
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 327