Translation

pref_roaring_type_title
English
Key English Finnish
pref_units_summary @null
pref_hud_axis_title HUD mirror axis HUD-peilauksen akseli
pref_hud_axis_summary @null
pref_hud_axis_dialog_title HUD mirror axis HUD-peilauksen akseli
pref_bell_mode_title Type Tyyppi
pref_bell_mode_summary @null
pref_bell_mode_dialog_title Bell type Kellon tyyppi
pref_bell_automatic_title Automatic Automaattinen
pref_bell_automatic_summary Ring the bell on significant slowdown Soita kelloa, kun vauhti hidastuu merkittävästi
pref_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Automaattisen kellon herkkyys
pref_bell_automatic_sensitivity_summary @null
pref_bell_shake_title Shake to ring Ravista soittaaksesi kelloa
pref_bell_shake_summary Shake the device to ring the bell Ravista laitetta soittaaksesi kelloa
pref_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Ravistuksen herkkyys
pref_bell_shake_sensitivity_summary @null
pref_roaring_type_title Type Tyyppi
pref_roaring_type_summary @null
pref_roaring_type_dialog_title AVAS type
pref_volume_title @null
pref_volume_summary @null
pref_volume_summary_text Bell: %1$s, AVAS: %2$s, Tallies: %3$s, Effects: %4$s, Alarms: %5$s, Speech: %6$s
pref_bg_color_title Background color Taustaväri
pref_bg_color_summary Pick the desired color for the app background Valitse haluamasi sovelluksen taustaväri
pref_fg_color_title Text color Tekstin väri
pref_fg_color_summary Pick the desired color for the text and icons Valitse haluamasi väri tekstille ja kuvakkeillle
pref_visualThemeAutoTitle @string/pref_category_visualThemeAuto
pref_visualThemeAutoSummary Apply light or dark theme based on environment illumination Vaihda vaaleaan tai tummaan teemaan automaattisesti valoisuuden mukaan
pref_default_color_title @string/pref_resetToDefault
pref_default_color_summary @null
pref_screen_keep_on_title Keep screen on Pidä näyttö päällä
pref_screen_keep_on_summary Screen will remain turned on while the app is used Näyttö pysyy päällä sovelluksen käytön aikana
Key English Finnish
pref_roaring_mode_entries_0 Auto rate and volume
pref_roaring_mode_entries_1 Auto rate
pref_roaring_mode_entries_2 Auto volume Automaattinen voimakkuus
pref_roaring_mode_entries_3 Constant while moving
pref_roaring_mode_entries_4 Active above threshold speed
pref_roaring_mode_summary @null
pref_roaring_mode_title Mode Tila
pref_roaring_state_summary Produce Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) sounds as you move Tuota Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)-ääniä liikkeessä
pref_roaring_state_title AVAS
pref_roaring_type_dialog_title AVAS type
pref_roaring_type_entries_0 Freehub
pref_roaring_type_entries_1 Beep Piippaus
pref_roaring_type_entries_2 Chopper
pref_roaring_type_entries_3 Electric vehicle
pref_roaring_type_summary @null
pref_roaring_type_title Type Tyyppi
pref_screen_allow_off_inactive_summary Allow screen to turn off after several minutes of inactivity Anna näytön sammua muutaman minuutin inaktiivisuuden jälkeen
pref_screen_allow_off_inactive_title Allow off when inactive Kytke pois inaktiivisena
pref_screen_keep_on_summary Screen will remain turned on while the app is used Näyttö pysyy päällä sovelluksen käytön aikana
pref_screen_keep_on_title Keep screen on Pidä näyttö päällä
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Kaikki profiilit) Käytä läheisyysanturia pitääksesi näytön sammutettuna, kun sitä ei tarvita
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Taskutila
pref_screenAutoPocketModeDelay_summary This will delay turning the display off after proximity sensor is activated
pref_screenAutoPocketModeDelay_title Delay
pref_screenWaveDim_summary Display will also be dimmed, to save battery
pref_screenWaveDim_title Dim display
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock.
pref_screenWaveOnOffMode_title Waving mode Vilkutustila
pref_soundeffects_alarm_gpsPause_summary Alarm will sound when significant movement is detected while tracking is paused Hälytysääni soi, kun merkittävää liikettä havaitaan seurannan ollessa tauotettuna
pref_soundeffects_alarm_gpsPause_title Forgotten pause Tauon unohtaminen
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings

Loading…

User avatar Teemue

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_roaring_type_title
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 768