Translation

pref_flashlightBlinkModes_0
English pref_flashlightBlinkModes
Key English Finnish
pref_autopause_modes_explanation_0 Discard all pauses longer than few seconds
pref_autopause_modes_explanation_1 Discard only pauses longer than 5 minutes
pref_autopause_modes_explanation_2 Keep all pauses (unless paused manually)
pref_wakelock_modes_0 Auto (default)
pref_wakelock_modes_1 Fully awake
pref_wakelock_modes_2 Partial
pref_wakelock_modes_3 Off
pref_wakelock_modes_explanation_0 Automatically decide based on GPS update interval and other factors
pref_wakelock_modes_explanation_1 Keep CPU awake during tracking. May use more battery, but ensures no location update is skipped. Pidä suoritin hereillä seurannan aikana. Käyttää enemmän akkua, mutta varmistaa sijaintipäivitysten jatkuvuuden.
pref_wakelock_modes_explanation_2 Allow CPU to sleep between location updates. May use less battery, but may skip an update on a rare occasion. Anna suorittimen levätä sijaintipäivitysten välissä. Käyttää vähemmän akkua, mutta saattaa joskus jättää päivityksen väliin.
pref_wakelock_modes_explanation_3 Obey behaviour imposed by the system and/or other apps. Warning: May cause highly irregular location updates or even reject them all. Not recommended. Noudata järjestelmän / muiden sovellusten asettamaa suoritinasetusta. Varoitus: Saattaa aiheuttaa erittäin epäsäännölliset sijaintipäivitykset tai esetää ne kokonaan. Ei suositeltu.
pref_locationProvider_modes_0 GPS subsystem
pref_locationProvider_modes_1 Google Play services Google Play-palvelut
pref_locationProvider_modes_explanation_0 (All profiles) Use GPS subsystem directly. Stable, less complex model, no middleman. May also use less resources than the other provider.
pref_locationProvider_modes_explanation_1 (All profiles) Use "Fused" provider from Google Play services, if available. In theory this may provide faster and more accurate locations sometimes.
pref_flashlightBlinkModes_0 Slow (default) Hidas (oletus)
pref_flashlightBlinkModes_1 Fast Nopea
pref_flashlightBlinkModes_2 None / Steady
pref_units_distance_entries_0 Metric [m, km] Metrinen [m, km]
pref_units_distance_entries_1 Imperial [ft, mi]
pref_units_speed_entries_0 Metric [km/h] Metrinen [km/h]
pref_units_speed_entries_1 Imperial [mph]
pref_units_altitude_entries_0 Metric [m] Metrinen [m]
pref_units_altitude_entries_1 Imperial [ft]
pref_units_weight_entries_0 Metric [kg] Metrinen [kg]
pref_units_weight_entries_1 Imperial [lb]
pref_units_other_entries_0 Metric Metrinen
pref_units_other_entries_1 Imperial
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal]
prefUnitsEnergyEntries_1 [kJ]
prefUnitsEnergyEntries_2 [kWh]
Key English Finnish
pref_disable_bell_button_summary Disable bell ring on speedometer click
pref_disable_bell_button_title Disable bell button Poista kellopainike käytöstä
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Laske AVAS-äänien voimakkuutta kellon soidessa
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring
pref_energy_params_summary Efficiency: %1$s
Metabolism: %2$s
pref_energy_params_title Energy parameters Energiaparametrit
pref_fenceguard_summary Protect the location of your home, or other important places from being exposed in recorded tracks Suojaa kotisi tai muiden tärkeiden paikkojen sijainti tallennetuissa reiteissä
pref_fenceguard_title FenceGuard FenceGuard
pref_fg_color_summary Pick the desired color for the text and icons Valitse haluamasi väri tekstille ja kuvakkeillle
pref_fg_color_title Text color Tekstin väri
pref_flashlightAutoPocketMode_summary Use proximity sensor to keep the flashlight off while not needed Käytä läheisyysanturia pitääksesi taskulampun pois käytöstä, kun sitä ei tarvita
pref_flashlightAutoPocketMode_title Pocket mode Taskutila
pref_flashlightBlinkMode_dialogTitle Flashlight flickering Taskulampun välkkyminen
pref_flashlightBlinkMode_summary @null
pref_flashlightBlinkMode_title Mode Tila
pref_flashlightBlinkModes_0 Slow (default) Hidas (oletus)
pref_flashlightBlinkModes_1 Fast Nopea
pref_flashlightBlinkModes_2 None / Steady
pref_flashlightBlinkModeToggleEnable_summary Toggle flickering mode with a button click while the flashlight is turned on Vaihda välkkymisen tilaa painikkeen painalluksella, kun taskulamppu on päällä
pref_flashlightBlinkModeToggleEnable_title Button toggle Tilan vaihto painikkeella
pref_gps_boost_dialog_title @string/pref_category_gps_boost_title
pref_gps_boost_modes_0 Map shown (default)
pref_gps_boost_modes_1 Screen on Näyttö päällä
pref_gps_boost_modes_2 Disabled Pois käytöstä
pref_gps_boost_modes_explanation_0 Force frequent GPS updates while the map is visible
pref_gps_boost_modes_explanation_1 Force frequent GPS updates while the screen is turned on Pakota säännölliset GPS-päivityksen näytön ollessa päällä
pref_gps_boost_modes_explanation_2 Never force frequent GPS updates Älä koskaan pakota säännöllisiä GPS-päivityksiä
pref_gps_boost_summary %1$s
pref_gps_boost_title %1$s
pref_gps_update_freq_entries_0 Fastest

Loading…

User avatar Teemue

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_flashlightBlinkModes_0
Source string comment
pref_flashlightBlinkModes
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 1175