Translation

profileNameDefault
English
Key English Finnish
menuCollapseAll Collapse all Tiivistä kaikki
menuEdit Edit Muokkaa
menuDelete Delete Poista
menuClear Clear Tyhjennä
menuCenterOnMap Center Keskitä
menuClose Close Sulje
menuInfo Info Tietoa
menuRateAndComment Rate us Arvostele sovellus
menuRefresh Refresh Päivitä
menuSwitchProfile Switch to Vaihda tähän
menuScreenshot Screenshot
share_title Send via Jaa
share_subject @string/app_name
pick_a_color Pick a color Valitse väri
fence_name_default My Place Koti
profileNameDefault New Profile Uusi profiili
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Toiminto ei ole käytettävissä tällä laitteella
farFromHere Far from here Kaukana täältä
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Käynnistä sovellus uudelleen ottaaksesi muutokset käyttöön
toastActiveProfile Profile: %1$s Profiili: %1$s
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Virhe profiilin tietojen tallennuksessa! Yritä uudelleen.
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Virhe profiilin vaihdossa! Yritä uudelleen.
toastGpsEnabled GPS turned on GPS päällä
toastTrackSaved Track saved. Reitti tallennettu.
toastTrackDiscarded Track discarded. Reitti mitätöity.
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Virhe reitin tallennuksessa! Yritä nollata uudelleen.
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Virhe reitin tietojen tallennuksessa muistiin! Yritä nollata uudelleen.
toastTrackZippingError Error zipping track! Try resetting again. Virhe reitin pakkauksessa! Yritä nollata uudelleen.
toastTrackMovingError Error moving track to USB storage! Try resetting again. Virhe siirtäessä reittiä USB-muistiin! Yritä nollata uudelleen.
toastPressAgainToExit Press again to exit Paina uudelleen lopettaaksesi
toastTrackingRecording Recording Tallennetaan
Key English Finnish
prefTemperatureSensorDerivedSummary This device lacks ambient temperature sensor, but it can be derived using other sensors. Please read more in Help.
prefTemperatureSensorDerivedTitle Use derived sensor
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal]
prefUnitsEnergyEntries_1 [kJ]
prefUnitsEnergyEntries_2 [kWh]
prefUnitsEnergyEntries_3 [Liters of petrol] [Litraa bensiiniä]
prefUnitsPowerEntries_0 [W]
prefUnitsPowerEntries_1 [HP]
prefUnitsPowerEntries_2 [kcal/h]
prefUnitsPowerEntries_3 [kJ/h]
prefUnitsSlopeEntries_0 Percent [%] Prosentti [%]
prefUnitsSlopeEntries_1 Degree [°] Aste [°]
prefUnitsSlopeEntries_2 Per mille [‰] Promille [‰]
priceFree FREE ILMAINEN
priceLoading @string/loading
profileNameDefault New Profile Uusi profiili
profilesListAddProfile New profile Uusi profiili
profilesListButtonResetTotals Reset totals Nollaa lukemat
profilesListProfileNotUsed (unused) (ei käytetty)
profilesListRowLastActivity %1$s
profilesListRowTotalsSince Totals since: %1$s Yhteensä %1$s jälkeen
profilesListTitle Profiles Profiilit
profilesListTitleSelectProfile Switch Profile Vaihda profiilia
proLicenseDescription Remove ads Poista mainokset
proLicenseFeatures 🔹 No ads 🔹 Ei mainoksia
proLicenseLabel Pro Pro
proLicenseTitle Pro License Pro-lisenssi
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Poista mainokset ja saa käyttöösi tulevaisuudessa kaikki ominaisuudet, jotka eivät vaadi jatkuvaa tilausta
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Ei mainoksia
🔹 Ekstralahjoitus
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+

Loading…

User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

a year ago
User avatar Mitjabok

Source string changed

Urban Biker / StringsFinnish

a year ago
User avatar Teemue

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
profileNameDefault
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 103