Translation

pref_fenceguard_title
English
Key English Finnish
pref_passive_gps_button_title Passive GPS button mode
pref_passive_gps_button_summary Enable Passive GPS mode when clicking GPS button Ota passiivinen GPS käyttöön GPS-painikkeen painalluksesta
pref_digital_font_title Digital font Digitaalinen fontti
pref_digital_font_summary (All profiles) Use segmented digital LCD font for cyclometer data display (Kaikki profiilit) Käytä digitaalista LCD-fonttia mittareiden tietojen näyttämiseen
pref_roaring_state_title AVAS
pref_roaring_state_summary Produce Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) sounds as you move Tuota Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)-ääniä liikkeessä
pref_roaring_mode_title Mode Tila
pref_roaring_mode_dialog_title AVAS mode AVAS-tila
pref_roaring_mode_summary @null
pref_roaring_constant_mode_title Constant mode Jatkuva tila
pref_roaring_constant_mode_summary Produce constant AVAS sounds at all times, regardless of your movement or GPS state Tuota AVAS-ääniä huolimatta liikkeestä tai GPS:n tilasta
pref_roar_threshold_speed_title Threshold speed Nopeuskynnys
pref_roar_threshold_speed_info AVAS will sound only when going faster than the threshold speed. Useful e.g. for downhills. AVAS tuottaa ääntä vain kynnysnopeuden ylittyessä. Käyttökelpoinen esim. alamäissä.
pref_roarConstantModeButton_title Button toggle Jatkuva tila
pref_roarConstantModeButton_summary Toggle constant mode with a button click while the AVAS is turned on
pref_fenceguard_title FenceGuard FenceGuard
pref_fenceguard_summary Protect the location of your home, or other important places from being exposed in recorded tracks Suojaa kotisi tai muiden tärkeiden paikkojen sijainti tallennetuissa reiteissä
pref_gps_update_freq_title %1$s
pref_gps_update_freq_summary @null
pref_gps_boost_title %1$s
pref_gps_boost_summary %1$s
pref_gps_boost_dialog_title @string/pref_category_gps_boost_title
pref_autopause_mode_title %1$s
pref_autopause_mode_summary @null
pref_autopause_mode_dialog_title Auto pausing Automaattinen tauko
pref_wakelock_mode_title %1$s
pref_wakelock_mode_summary @null
pref_wakelock_mode_dialog_title @string/pref_category_wakelock_title
pref_locationProviderMode_title %1$s
pref_locationProviderMode_summary @null
pref_locationProviderMode_dialog_title @string/pref_category_locationProvider_title
Key English Finnish
pref_category2_title Display Näyttö
pref_category4_title Volume (relative) Suhteellinen äänenvoimakkuus
pref_categoryActivityRecognitionTitle Physical activity recognition
pref_categoryPrivacyTitle Privacy
pref_default_color_summary @null
pref_default_color_title @string/pref_resetToDefault
pref_digital_font_summary (All profiles) Use segmented digital LCD font for cyclometer data display (Kaikki profiilit) Käytä digitaalista LCD-fonttia mittareiden tietojen näyttämiseen
pref_digital_font_title Digital font Digitaalinen fontti
pref_disable_bell_button_summary Disable bell ring on speedometer click
pref_disable_bell_button_title Disable bell button Poista kellopainike käytöstä
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Laske AVAS-äänien voimakkuutta kellon soidessa
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring
pref_energy_params_summary Efficiency: %1$s
Metabolism: %2$s
pref_energy_params_title Energy parameters Energiaparametrit
pref_fenceguard_summary Protect the location of your home, or other important places from being exposed in recorded tracks Suojaa kotisi tai muiden tärkeiden paikkojen sijainti tallennetuissa reiteissä
pref_fenceguard_title FenceGuard FenceGuard
pref_fg_color_summary Pick the desired color for the text and icons Valitse haluamasi väri tekstille ja kuvakkeillle
pref_fg_color_title Text color Tekstin väri
pref_flashlightAutoPocketMode_summary Use proximity sensor to keep the flashlight off while not needed Käytä läheisyysanturia pitääksesi taskulampun pois käytöstä, kun sitä ei tarvita
pref_flashlightAutoPocketMode_title Pocket mode Taskutila
pref_flashlightBlinkMode_dialogTitle Flashlight flickering Taskulampun välkkyminen
pref_flashlightBlinkMode_summary @null
pref_flashlightBlinkMode_title Mode Tila
pref_flashlightBlinkModes_0 Slow (default) Hidas (oletus)
pref_flashlightBlinkModes_1 Fast Nopea
pref_flashlightBlinkModes_2 None / Steady
pref_flashlightBlinkModeToggleEnable_summary Toggle flickering mode with a button click while the flashlight is turned on Vaihda välkkymisen tilaa painikkeen painalluksella, kun taskulamppu on päällä
pref_flashlightBlinkModeToggleEnable_title Button toggle Tilan vaihto painikkeella
pref_gps_boost_dialog_title @string/pref_category_gps_boost_title
pref_gps_boost_modes_0 Map shown (default)
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings

Loading…

User avatar Teemue

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_fenceguard_title
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 827