Translation

pref_disable_bell_button_title
English
Key English Finnish
pref_screen_keep_on_summary Screen will remain turned on while the app is used Näyttö pysyy päällä sovelluksen käytön aikana
pref_screen_allow_off_inactive_title Allow off when inactive Kytke pois inaktiivisena
pref_screen_allow_off_inactive_summary Allow screen to turn off after several minutes of inactivity Anna näytön sammua muutaman minuutin inaktiivisuuden jälkeen
pref_above_lockscreen_title Keep above lockscreen Näytä lukitusnäytöllä
pref_above_lockscreen_summary App will remain visible even if the device is locked Sovellus pysyy etualalla, vaikka laite olisi lukittuna
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Taskutila
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Kaikki profiilit) Käytä läheisyysanturia pitääksesi näytön sammutettuna, kun sitä ei tarvita
pref_screenAutoPocketModeDelay_title Delay
pref_screenAutoPocketModeDelay_summary This will delay turning the display off after proximity sensor is activated
pref_screenWaveOnOffMode_title Waving mode Vilkutustila
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock.
pref_screenWaveDim_title Dim display
pref_screenWaveDim_summary Display will also be dimmed, to save battery
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Soita kelloa pysähdyttyä
pref_ring_on_stop_summary Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Soita kelloa automaattisesti, kun nopeus tippuu nollaan
pref_disable_bell_button_title Disable bell button Poista kellopainike käytöstä
pref_disable_bell_button_summary Disable bell ring on speedometer click
pref_obey_audio_focus_disable_title Disable audio focus
pref_obey_audio_focus_disable_summary Continue producing sounds even if audio focus is lost (by system notification or another app)
pref_audio_force_loudspeaker_title Force loudspeaker Pakota kaiuttimen käyttö
pref_audio_force_loudspeaker_summary Warning: Experimental, may not work. Try to reroute all sounds through the loudspeaker when headphones are connected, except the voice calls. Varoitus: Kokeellinen toiminto. Ohjaa kaikki äänet puheluja lukuunottamatta laitteen kaiuttimeen, vaikka kuulokkeet olisivat kytkettynä.
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Laske AVAS-äänien voimakkuutta kellon soidessa
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Käynnistä laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Kaikki profiilit) Jatka seurantaa pakotetun laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen, jos akkua on jäljellä 10% tai enemmän
pref_resetPrompt_title Reset prompt Ehdota nollausta
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if last active more than 4 hours ago or in distant location Ehdota uuden reitityksen aloitusta jos edellisestä aktiivisuudesta on kulunut yli 4h tai sijainti on muuttunut huomattavasti
pref_auto_launch_on_gps_title Auto launch on GPS Automaattikäynnistys GPS:n mukaan
pref_auto_launch_on_gps_summary Launch the App (in Passive mode) when GPS activity is detected Käynnistä sovellus (passiivisessa tilassa) kun GPS aktiviteettia on havaittu
pref_passive_gps_button_title Passive GPS button mode
pref_passive_gps_button_summary Enable Passive GPS mode when clicking GPS button Ota passiivinen GPS käyttöön GPS-painikkeen painalluksesta
Key English Finnish
pref_category_tracking_gps_title Tracking / GPS Seuranta / GPS
pref_category_tracking_title Tracking Seuranta
pref_category_units_title Units of measure Mittayksiköt
pref_category_visualThemeAuto Automatic theme Automaattinen teema
pref_category_wakelock_title CPU sleep policy
pref_category1_title Sound Ääni
pref_category2_title Display Näyttö
pref_category4_title Volume (relative) Suhteellinen äänenvoimakkuus
pref_categoryActivityRecognitionTitle Physical activity recognition
pref_categoryPrivacyTitle Privacy
pref_default_color_summary @null
pref_default_color_title @string/pref_resetToDefault
pref_digital_font_summary (All profiles) Use segmented digital LCD font for cyclometer data display (Kaikki profiilit) Käytä digitaalista LCD-fonttia mittareiden tietojen näyttämiseen
pref_digital_font_title Digital font Digitaalinen fontti
pref_disable_bell_button_summary Disable bell ring on speedometer click
pref_disable_bell_button_title Disable bell button Poista kellopainike käytöstä
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Laske AVAS-äänien voimakkuutta kellon soidessa
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring
pref_energy_params_summary Efficiency: %1$s
Metabolism: %2$s
pref_energy_params_title Energy parameters Energiaparametrit
pref_fenceguard_summary Protect the location of your home, or other important places from being exposed in recorded tracks Suojaa kotisi tai muiden tärkeiden paikkojen sijainti tallennetuissa reiteissä
pref_fenceguard_title FenceGuard FenceGuard
pref_fg_color_summary Pick the desired color for the text and icons Valitse haluamasi väri tekstille ja kuvakkeillle
pref_fg_color_title Text color Tekstin väri
pref_flashlightAutoPocketMode_summary Use proximity sensor to keep the flashlight off while not needed Käytä läheisyysanturia pitääksesi taskulampun pois käytöstä, kun sitä ei tarvita
pref_flashlightAutoPocketMode_title Pocket mode Taskutila
pref_flashlightBlinkMode_dialogTitle Flashlight flickering Taskulampun välkkyminen
pref_flashlightBlinkMode_summary @null
pref_flashlightBlinkMode_title Mode Tila
pref_flashlightBlinkModes_0 Slow (default) Hidas (oletus)

Loading…

User avatar Teemue

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_disable_bell_button_title
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 798