Translation

prefProhibitLocationSummary
English
Key English Finnish
prefBarometricAltitudeTitle Barometric altitude
prefBarometricAltitudeSummary Use pressure sensor data to enhance altitude accuracy, if available
prefBaroAltitudeUsesTemperatureTitle Thermo barometer
prefBaroAltitudeUsesTemperatureSummary Use temperature sensor data for more accurate barometric altitudes, if available
prefBarometricAltitudeNoteSummary Use these only in the open atmosphere! Please disable while in pressurized, closed or air-conditioned vehicles like cars or airplanes!
prefTemperatureSensorDerivedTitle Use derived sensor
prefTemperatureSensorDerivedSummary This device lacks ambient temperature sensor, but it can be derived using other sensors. Please read more in Help.
prefPressureSensorOffsetTitle Pressure offset
prefPressureSensorOffsetInfo This constant is added to pressure readouts and can be used to mitigate sensor bias, if present.
prefNotificationAlwaysTitle Persistent notification Pysyvä ilmoitus
prefNotificationAlwaysSummary Show app notification icon in system status bar at all times, not only when tracking is active. Näytä sovellus ilmoitusalueella aina, myös silloin kun seuranta ei ole päällä.
prefMapDiskCacheSizeTitle Map cache size limit Kartan välimuistin kokorajoitus
prefMapDiskCacheSizeSummary When viewing a map, both online and offline, parts are being cached locally to reduce the need for repeated download or recreation. This speeds up map loading and saves battery. (All profiles) Online- ja offlinekarttojen osia pidetään välimuistissa, jotta uudelleen latausta ja -luomista voidaan vähentää. Tämä nopeuttaa kartan latausta ja säästää akkua. (Kaikki profiilit)
prefMapDiskCacheAgeTitle Map cache age limit
prefProhibitLocationTitle Do not use Location Älä käytä sijaintia
prefProhibitLocationSummary Prevent GPS during activity Älä käytä GPS:ää.
prefProhibitLocationAlertInfo Location will never be turned on nor used during activity, so map will not be available.

Data will be acquired exclusively from other sensors where available (Power, Speed, Cadence, Heart rate, Steps, Environment).
Sijaintia ei koskaan kytketä päälle tai käytetä aktiviteetin aikana, joten kartta ei ole käytettävissä.

Tieto saadaan pelkästään käytössä olevista liike- ja kehosensoreista (teho, nopeus, rytmi, syke, askeleet).
prefMapTrackColorTitle Track color Reitin väri
prefMapGuideRouteColorTitle Guide route color
prefActivityRecognitionNoteSummary These options rely on Android's physical activity recognition feature. It may not be accurate and can be laggy, use only if you are okay with that. Will work best when a speed sensor is used for distance and duration.
prefGnssActivityRecognitionTitle Reduce location noise
prefGnssActivityRecognitionSummary Recognize standing still vs. moving for GPS. May introduce delays and some lost distance after a break, but will prevent most GPS noise.
prefGnssAutomaticSleepTitle GPS automatic sleep
prefGnssAutomaticSleepSummary Turn off location automatically while being still, and back on when movement starts. This reduces battery usage on longer breaks, without the need to stop the tracking.
infoMeterModeDistanceTitle Distance Etäisyys
infoMeterModeDistanceMsg Distance traveled. Kuljettu etäisyys.
infoMeterModeDistanceOdoTitle Odometer Matkamittari
infoMeterModeDistanceOdoMsg Total distance traveled since first profile use. Kuljettu kokonaisetäisyys profiilin ensimmäisen käytön jälkeen.
infoMeterModeDurationTitle Duration Kesto
infoMeterModeDurationMsg Duration of the trip, possibly excluding any pauses or stops. Matkan kesto, mahdollisesti pois lukien tauot ja pysähdykset.
infoMeterModeElapsedTitle Elapsed time Kulunut aika
Key English Finnish
prefMapDiskCacheSizeEntries_9 3 GB 3 GB
prefMapDiskCacheSizeSummary When viewing a map, both online and offline, parts are being cached locally to reduce the need for repeated download or recreation. This speeds up map loading and saves battery. (All profiles) Online- ja offlinekarttojen osia pidetään välimuistissa, jotta uudelleen latausta ja -luomista voidaan vähentää. Tämä nopeuttaa kartan latausta ja säästää akkua. (Kaikki profiilit)
prefMapDiskCacheSizeTitle Map cache size limit Kartan välimuistin kokorajoitus
prefMapGuideRouteColorTitle Guide route color
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_0 Switch theme Vaihda teemaa
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_1 Switch file Vaihda tiedostoa
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_2 None Ei mitään
prefMapOnlineModeEntries_0 Online Online
prefMapOnlineModeEntries_1 Offline Offline
prefMapTrackColorTitle Track color Reitin väri
prefNotificationAlwaysSummary Show app notification icon in system status bar at all times, not only when tracking is active. Näytä sovellus ilmoitusalueella aina, myös silloin kun seuranta ei ole päällä.
prefNotificationAlwaysTitle Persistent notification Pysyvä ilmoitus
prefPressureSensorOffsetInfo This constant is added to pressure readouts and can be used to mitigate sensor bias, if present.
prefPressureSensorOffsetTitle Pressure offset
prefProhibitLocationAlertInfo Location will never be turned on nor used during activity, so map will not be available.

Data will be acquired exclusively from other sensors where available (Power, Speed, Cadence, Heart rate, Steps, Environment).
Sijaintia ei koskaan kytketä päälle tai käytetä aktiviteetin aikana, joten kartta ei ole käytettävissä.

Tieto saadaan pelkästään käytössä olevista liike- ja kehosensoreista (teho, nopeus, rytmi, syke, askeleet).
prefProhibitLocationSummary Prevent GPS during activity Älä käytä GPS:ää.
prefProhibitLocationTitle Do not use Location Älä käytä sijaintia
prefScreenPocketModeDelayEntries_0 No delay (default)
prefScreenPocketModeDelayEntries_1 0.10 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_2 0.20 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_3 0.30 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_4 0.40 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_5 0.50 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_6 0.75 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_7 1 second
prefTemperatureSensorDerivedSummary This device lacks ambient temperature sensor, but it can be derived using other sensors. Please read more in Help.
prefTemperatureSensorDerivedTitle Use derived sensor
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal]
prefUnitsEnergyEntries_1 [kJ]
prefUnitsEnergyEntries_2 [kWh]

Loading…

User avatar Teemue

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

a year ago
User avatar Teemue

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

a year ago
User avatar Teemue

Marked for edit

Urban Biker / StringsFinnish

2 years ago
User avatar Teemue

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
prefProhibitLocationSummary
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 1024