Translation

pref_bg_color_summary
English
Key English Finnish
pref_bell_automatic_title Automatic Automaattinen
pref_bell_automatic_summary Ring the bell on significant slowdown Soita kelloa, kun vauhti hidastuu merkittävästi
pref_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Automaattisen kellon herkkyys
pref_bell_automatic_sensitivity_summary @null
pref_bell_shake_title Shake to ring Ravista soittaaksesi kelloa
pref_bell_shake_summary Shake the device to ring the bell Ravista laitetta soittaaksesi kelloa
pref_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Ravistuksen herkkyys
pref_bell_shake_sensitivity_summary @null
pref_roaring_type_title Type Tyyppi
pref_roaring_type_summary @null
pref_roaring_type_dialog_title AVAS type
pref_volume_title @null
pref_volume_summary @null
pref_volume_summary_text Bell: %1$s, AVAS: %2$s, Tallies: %3$s, Effects: %4$s, Alarms: %5$s, Speech: %6$s
pref_bg_color_title Background color Taustaväri
pref_bg_color_summary Pick the desired color for the app background Valitse haluamasi sovelluksen taustaväri
pref_fg_color_title Text color Tekstin väri
pref_fg_color_summary Pick the desired color for the text and icons Valitse haluamasi väri tekstille ja kuvakkeillle
pref_visualThemeAutoTitle @string/pref_category_visualThemeAuto
pref_visualThemeAutoSummary Apply light or dark theme based on environment illumination Vaihda vaaleaan tai tummaan teemaan automaattisesti valoisuuden mukaan
pref_default_color_title @string/pref_resetToDefault
pref_default_color_summary @null
pref_screen_keep_on_title Keep screen on Pidä näyttö päällä
pref_screen_keep_on_summary Screen will remain turned on while the app is used Näyttö pysyy päällä sovelluksen käytön aikana
pref_screen_allow_off_inactive_title Allow off when inactive Kytke pois inaktiivisena
pref_screen_allow_off_inactive_summary Allow screen to turn off after several minutes of inactivity Anna näytön sammua muutaman minuutin inaktiivisuuden jälkeen
pref_above_lockscreen_title Keep above lockscreen Näytä lukitusnäytöllä
pref_above_lockscreen_summary App will remain visible even if the device is locked Sovellus pysyy etualalla, vaikka laite olisi lukittuna
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Taskutila
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Kaikki profiilit) Käytä läheisyysanturia pitääksesi näytön sammutettuna, kun sitä ei tarvita
pref_screenAutoPocketModeDelay_title Delay
Key English Finnish
pref_bell_automatic_sensitivity_summary @null
pref_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Automaattisen kellon herkkyys
pref_bell_automatic_summary Ring the bell on significant slowdown Soita kelloa, kun vauhti hidastuu merkittävästi
pref_bell_automatic_title Automatic Automaattinen
pref_bell_mode_dialog_title Bell type Kellon tyyppi
pref_bell_mode_entries_0 Ding Ding
pref_bell_mode_entries_1 Ring-ring Ring-ring
pref_bell_mode_entries_2 Horn Torvi
pref_bell_mode_entries_3 Yoo-hoo Ju-huu
pref_bell_mode_summary @null
pref_bell_mode_title Type Tyyppi
pref_bell_shake_sensitivity_summary @null
pref_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Ravistuksen herkkyys
pref_bell_shake_summary Shake the device to ring the bell Ravista laitetta soittaaksesi kelloa
pref_bell_shake_title Shake to ring Ravista soittaaksesi kelloa
pref_bg_color_summary Pick the desired color for the app background Valitse haluamasi sovelluksen taustaväri
pref_bg_color_title Background color Taustaväri
pref_button_autoring_enable_summary Enable the Auto Ring mode toggle on speedometer long-click
pref_button_autoring_enable_title Auto Ring toggle
pref_button_contrast_show_summary Show the Contrast/Map layer toggle button Näytä Kontrasti/Kartta-kerroksen näkymänvaihtopainike
pref_button_contrast_show_title Contrast/Map layer Kontrasti/Kartta-kerros
pref_button_flashlight_show_summary Show the Flashlight button (if flashlight available) Näytä Taskulamppu-painike (jos taskulamppu on saatavilla)
pref_button_flashlight_show_title Flashlight Taskulamppu
pref_button_map_show_summary Show the Map button Näytä Kartta-painike
pref_button_map_show_title Map Kartta
pref_button_menu_show_summary Show the Menu button Näytä Valikko-painike
pref_button_menu_show_title Menu Valikko
pref_button_profile_show_summary Show the Profile button Näytä Profiili-painike
pref_button_profile_show_title Profile Profiili
pref_button_roar_show_summary Show the AVAS button Näytä AVAS-painike

Loading…

User avatar Teemue

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_bg_color_summary
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 775