Translation

pref_roarConstantModeButton_title
English
Key English Finnish
pref_auto_launch_on_gps_title Auto launch on GPS Automaattikäynnistys GPS:n mukaan
pref_auto_launch_on_gps_summary Launch the App (in Passive mode) when GPS activity is detected Käynnistä sovellus (passiivisessa tilassa) kun GPS aktiviteettia on havaittu
pref_passive_gps_button_title Passive GPS button mode
pref_passive_gps_button_summary Enable Passive GPS mode when clicking GPS button Ota passiivinen GPS käyttöön GPS-painikkeen painalluksesta
pref_digital_font_title Digital font Digitaalinen fontti
pref_digital_font_summary (All profiles) Use segmented digital LCD font for cyclometer data display (Kaikki profiilit) Käytä digitaalista LCD-fonttia mittareiden tietojen näyttämiseen
pref_roaring_state_title AVAS
pref_roaring_state_summary Produce Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) sounds as you move Tuota Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)-ääniä liikkeessä
pref_roaring_mode_title Mode Tila
pref_roaring_mode_dialog_title AVAS mode AVAS-tila
pref_roaring_mode_summary @null
pref_roaring_constant_mode_title Constant mode Jatkuva tila
pref_roaring_constant_mode_summary Produce constant AVAS sounds at all times, regardless of your movement or GPS state Tuota AVAS-ääniä huolimatta liikkeestä tai GPS:n tilasta
pref_roar_threshold_speed_title Threshold speed Nopeuskynnys
pref_roar_threshold_speed_info AVAS will sound only when going faster than the threshold speed. Useful e.g. for downhills. AVAS tuottaa ääntä vain kynnysnopeuden ylittyessä. Käyttökelpoinen esim. alamäissä.
pref_roarConstantModeButton_title Button toggle Jatkuva tila
pref_roarConstantModeButton_summary Toggle constant mode with a button click while the AVAS is turned on
pref_fenceguard_title FenceGuard FenceGuard
pref_fenceguard_summary Protect the location of your home, or other important places from being exposed in recorded tracks Suojaa kotisi tai muiden tärkeiden paikkojen sijainti tallennetuissa reiteissä
pref_gps_update_freq_title %1$s
pref_gps_update_freq_summary @null
pref_gps_boost_title %1$s
pref_gps_boost_summary %1$s
pref_gps_boost_dialog_title @string/pref_category_gps_boost_title
pref_autopause_mode_title %1$s
pref_autopause_mode_summary @null
pref_autopause_mode_dialog_title Auto pausing Automaattinen tauko
pref_wakelock_mode_title %1$s
pref_wakelock_mode_summary @null
pref_wakelock_mode_dialog_title @string/pref_category_wakelock_title
pref_locationProviderMode_title %1$s
Key English Finnish
pref_powermeter_display_mode_entries_0 Total power
pref_powermeter_display_mode_entries_1 Watts per kg/lb Wattia per kg/lb
pref_powermeter_display_mode_summary @null
pref_powermeter_display_mode_title @null
pref_powermeter_parameters_info_summary For accurate power and energy readings, please make sure these parameters are correct! Tarkan tehon ja energian näyttämiseen vaaditaan, että parametrit ovat oikein!
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Kaikki profiilit) Jatka seurantaa pakotetun laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen, jos akkua on jäljellä 10% tai enemmän
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Käynnistä laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if last active more than 4 hours ago or in distant location Ehdota uuden reitityksen aloitusta jos edellisestä aktiivisuudesta on kulunut yli 4h tai sijainti on muuttunut huomattavasti
pref_resetPrompt_title Reset prompt Ehdota nollausta
pref_resetToDefault Reset to default Palauta oletukset
pref_ring_on_stop_summary Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Soita kelloa automaattisesti, kun nopeus tippuu nollaan
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Soita kelloa pysähdyttyä
pref_roar_threshold_speed_info AVAS will sound only when going faster than the threshold speed. Useful e.g. for downhills. AVAS tuottaa ääntä vain kynnysnopeuden ylittyessä. Käyttökelpoinen esim. alamäissä.
pref_roar_threshold_speed_title Threshold speed Nopeuskynnys
pref_roarConstantModeButton_summary Toggle constant mode with a button click while the AVAS is turned on
pref_roarConstantModeButton_title Button toggle Jatkuva tila
pref_roaring_constant_mode_summary Produce constant AVAS sounds at all times, regardless of your movement or GPS state Tuota AVAS-ääniä huolimatta liikkeestä tai GPS:n tilasta
pref_roaring_constant_mode_title Constant mode Jatkuva tila
pref_roaring_mode_dialog_title AVAS mode AVAS-tila
pref_roaring_mode_entries_0 Auto rate and volume
pref_roaring_mode_entries_1 Auto rate
pref_roaring_mode_entries_2 Auto volume Automaattinen voimakkuus
pref_roaring_mode_entries_3 Constant while moving
pref_roaring_mode_entries_4 Active above threshold speed
pref_roaring_mode_summary @null
pref_roaring_mode_title Mode Tila
pref_roaring_state_summary Produce Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) sounds as you move Tuota Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)-ääniä liikkeessä
pref_roaring_state_title AVAS
pref_roaring_type_dialog_title AVAS type
pref_roaring_type_entries_0 Freehub
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings Jatkuva tiTilan vaihto painikkeella

Loading…

User avatar Teemue

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_roarConstantModeButton_title
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 825