Translation

share_title
English
Key English Finnish
menuSelectAll Select all Valitse kaikki
menuExpand Expand Laajenna
menuExpandAll Expand all Laajenna kaikki
menuCollapse Collapse Kutista
menuCollapseAll Collapse all Tiivistä kaikki
menuEdit Edit Muokkaa
menuDelete Delete Poista
menuClear Clear Tyhjennä
menuCenterOnMap Center Keskitä
menuClose Close Sulje
menuInfo Info Tietoa
menuRateAndComment Rate us Arvostele sovellus
menuRefresh Refresh Päivitä
menuSwitchProfile Switch to Vaihda tähän
menuScreenshot Screenshot
share_title Send via Jaa
share_subject @string/app_name
pick_a_color Pick a color Valitse väri
fence_name_default My Place Koti
profileNameDefault New Profile Uusi profiili
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Toiminto ei ole käytettävissä tällä laitteella
farFromHere Far from here Kaukana täältä
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Käynnistä sovellus uudelleen ottaaksesi muutokset käyttöön
toastActiveProfile Profile: %1$s Profiili: %1$s
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Virhe profiilin tietojen tallennuksessa! Yritä uudelleen.
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Virhe profiilin vaihdossa! Yritä uudelleen.
toastGpsEnabled GPS turned on GPS päällä
toastTrackSaved Track saved. Reitti tallennettu.
toastTrackDiscarded Track discarded. Reitti mitätöity.
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Virhe reitin tallennuksessa! Yritä nollata uudelleen.
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Virhe reitin tietojen tallennuksessa muistiin! Yritä nollata uudelleen.

Loading…

User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

a year ago
User avatar Mitjabok

Source string changed

Urban Biker / StringsFinnish

a year ago
User avatar Teemue

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
share_title
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 99