Translation

pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_info
English
Key English Finnish
pref_maps_routes_files_noFolderSelected No folder selected. Hakemistoa ei ole valittu.
pref_maps_routes_resetToDefault_title @string/pref_resetToDefault
pref_maps_quickZoom_title QuickZoom buttons QuickZoom-painikkeet
pref_maps_quickZoom_summary (All profiles) Enable invisible quick zoom buttons in the bottom part of the map, improves your orientation (Kaikki profiilit) Ota käyttöön näkymättömät pikatarkennuspainikkeet kartan alaosassa, edistää orientoitumista
pref_maps_quickZoomInvert_title Inverted Käänteinen
pref_maps_quickZoomInvert_summary Exchange zoom in/out button positions Vaihda tarkennuspainikkeiden puolia keskenään.
pref_maps_offline_terrain_title Render terrain Näytä maasto
pref_maps_offline_terrain_summary (All profiles) Render terrain elevation shades. Map will look more realistic, but probably slower. Requires DEM (.hgt) files present in the map folder. (Kaikki profiilit) Näytä maaston korkeuden muutokset sävyinä kartassa. Kartta näyttää realistisemmalta, mutta on luultavasti hitaampi. Vaatii DEM (.hgt) tiedostoja karttahakemistossa.
pref_maps_offline_terrain_info_title Download now Lataa nyt
pref_maps_offline_terrain_info_summary Open up download page at viewfinderpanoramas.org. Avaa lataussivu osoitteessa viewfinderpanoramas.org.
pref_maps_offline_terrain_usage_summary Usage: Extract .hgt files from the downloaded zip(s) and place them in the same folder where the offline map file resides (do not use separate subfolder). Käyttö: Pura .hgt-tiedostot ladatuista pakkauksista (zip) ja sijoita ne samaan hakemistoon offlinekarttojen kanssa (älä käytä alihakemistoja).
pref_mapsOfflineLayerButtonActionTitle Layer button action Kerrospainikkeen toiminto
pref_mapsOfflineLayerButtonActionSummary (All profiles) Choose what to do when layer button gets pressed (Kaikki profiilit) Valitse toiminto kerrospainikkeelle
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_title Precipitation radar Säätutka
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_summary Show precipitation radar layer
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_info Radar data is downloaded from the Internet, even when offline maps are used. It is automatically refreshed every 10 minutes while map is visible. Data source is RainViewer.com. Tutkan tiedot ladataan internetistä myös offline-karttojen käytön aikana. Tutka päivitetään 10min välein kun kartta on näkyvillä. Tietolähde on RainViewer.com
pref_mapsWeatherAnimate_title Animate Animoi
pref_mapsWeatherAnimate_summary Animate last 1 hour of radar data, to help you visualize the precipitation trend Animoi tutkan tiedot viimeisen tunnin ajalta helpottaaksesi säätrendin hahmotusta
pref_mapsWeatherAnimateForecast_title Forecast
pref_mapsWeatherAnimateForecast_summary Also animate 30 minutes of radar forecast in different colors
pref_mapsWeatherAnimate_info Radar animation uses 5x more Internet data than a static radar image. Tutka-animaatio käyttää 5x enemmän tiedonsiirtoa staattiseen tutkakuvaan verrattuna.
pref_button_autoring_enable_title Auto Ring toggle
pref_button_autoring_enable_summary Enable the Auto Ring mode toggle on speedometer long-click
pref_button_profile_show_title Profile Profiili
pref_button_profile_show_summary Show the Profile button Näytä Profiili-painike
pref_button_map_show_title Map Kartta
pref_button_map_show_summary Show the Map button Näytä Kartta-painike
pref_button_flashlight_show_title Flashlight Taskulamppu
pref_button_flashlight_show_summary Show the Flashlight button (if flashlight available) Näytä Taskulamppu-painike (jos taskulamppu on saatavilla)
pref_button_contrast_show_title Contrast/Map layer Kontrasti/Kartta-kerros
pref_button_contrast_show_summary Show the Contrast/Map layer toggle button Näytä Kontrasti/Kartta-kerroksen näkymänvaihtopainike
Key English Finnish
pref_maps_routes_files_title Select file or folder Valitse tiedosto tai hakemisto
pref_maps_routes_info_summary No other visual or audible cues will be given to facilitate the route navigation
pref_maps_routes_info_title Note! Huom!
pref_maps_routes_resetToDefault_title @string/pref_resetToDefault
pref_maps_track_draw_summary Chart your movements over the map
pref_maps_track_draw_title Draw the track Piirrä reitti
pref_mapsOfflineLayerButtonActionSummary (All profiles) Choose what to do when layer button gets pressed (Kaikki profiilit) Valitse toiminto kerrospainikkeelle
pref_mapsOfflineLayerButtonActionTitle Layer button action Kerrospainikkeen toiminto
pref_mapsShowAttribution_summary (All profiles) Show attribution text for online maps other than Google. Disable to prevent accidental click on a link.
pref_mapsShowAttribution_title Show attribution
pref_mapsWeatherAnimate_info Radar animation uses 5x more Internet data than a static radar image. Tutka-animaatio käyttää 5x enemmän tiedonsiirtoa staattiseen tutkakuvaan verrattuna.
pref_mapsWeatherAnimate_summary Animate last 1 hour of radar data, to help you visualize the precipitation trend Animoi tutkan tiedot viimeisen tunnin ajalta helpottaaksesi säätrendin hahmotusta
pref_mapsWeatherAnimate_title Animate Animoi
pref_mapsWeatherAnimateForecast_summary Also animate 30 minutes of radar forecast in different colors
pref_mapsWeatherAnimateForecast_title Forecast
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_info Radar data is downloaded from the Internet, even when offline maps are used. It is automatically refreshed every 10 minutes while map is visible. Data source is RainViewer.com. Tutkan tiedot ladataan internetistä myös offline-karttojen käytön aikana. Tutka päivitetään 10min välein kun kartta on näkyvillä. Tietolähde on RainViewer.com
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_summary Show precipitation radar layer
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_title Precipitation radar Säätutka
pref_meter_enable_summary Show or hide this meter Näytä tai piilota tämä mittari
pref_meter_enable_title Enable Ota käyttöön
pref_meter_lock_summary Prevents change of mode on click Estää tilan muutoksen painalluksella
pref_meter_lock_title Lock mode Lukitse tila
pref_meter_modes_select_title Choose available modes… Valitse käytettävät tilat…
pref_obey_audio_focus_disable_summary Continue producing sounds even if audio focus is lost (by system notification or another app)
pref_obey_audio_focus_disable_title Disable audio focus
pref_paceIndicator_summary Shows when you are going faster or slower than the average speed Näkyy, kun liikut keskivertonopeutta nopeammin tai hitaammin
pref_paceIndicator_title Pace indicator
pref_passive_gps_button_summary Enable Passive GPS mode when clicking GPS button Ota passiivinen GPS käyttöön GPS-painikkeen painalluksesta
pref_passive_gps_button_title Passive GPS button mode
pref_power_coefs_summary Drag area: %1$s
Roll resist: %2$s

Loading…

User avatar Teemue

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_info
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 934