Translation

pref_haptic_feedback_intensity_title
English
Key English Finnish
pref_track_charts_title Chart types…
pref_track_charts_summary Choose various activity parameters to be saved as charts with every track. Speed and altitude data are always saved.
pref_flashlightAutoPocketMode_title Pocket mode Taskutila
pref_flashlightAutoPocketMode_summary Use proximity sensor to keep the flashlight off while not needed Käytä läheisyysanturia pitääksesi taskulampun pois käytöstä, kun sitä ei tarvita
pref_flashlightBlinkMode_title Mode Tila
pref_flashlightBlinkMode_summary @null
pref_flashlightBlinkMode_dialogTitle Flashlight flickering Taskulampun välkkyminen
pref_flashlightBlinkModeToggleEnable_title Button toggle Tilan vaihto painikkeella
pref_flashlightBlinkModeToggleEnable_summary Toggle flickering mode with a button click while the flashlight is turned on Vaihda välkkymisen tilaa painikkeen painalluksella, kun taskulamppu on päällä
pref_gpsInaccuracyIndicator_title Confidence indicator Luotettavuuden osoitin
pref_gpsInaccuracyIndicator_summary Indicates aging of the speed value, as it becomes more uncertain with time Osoittaa nopeuslukeman vanhenemisen, sillä se muuttuu epävarmemmaksi ajan myötä
pref_paceIndicator_title Pace indicator
pref_paceIndicator_summary Shows when you are going faster or slower than the average speed Näkyy, kun liikut keskivertonopeutta nopeammin tai hitaammin
pref_haptic_feedback_title Vibrate on touch Värise kosketuksesta
pref_haptic_feedback_summary @null
pref_haptic_feedback_intensity_title Vibration intensity Värinän kesto
pref_haptic_feedback_intensity_summary @null
pref_soundsMasterSwitch_title All sounds Kaikki äänet
pref_soundsMasterSwitch_summary @null
pref_speechMasterSwitch_title Enable Ota käyttöön
pref_speechMasterSwitch_summary @null
pref_speechProfileName_title Profile name Profiilin nimi
pref_speechProfileName_summary (All profiles) Speak profile name on profile switch (Kaikki profiilit) Sano profiilin nimi profiilia vaihtaessa
pref_speechTrackingStatus_title Tracking Seuranta
pref_speechTrackingStatus_summary Speak when tracking starts, stops, and pauses Puhu, kun seuranta alkaa, päättyy tai tauottuu
pref_speechAutoPause_title Auto pause
pref_speechAutoPause_summary Speak on automatic pause and resume detection
pref_speechGnssStatus_title GPS
pref_speechGnssStatus_summary Speak on GPS status change (good, bad)
pref_speechTallies_title Tallies
pref_speechTallies_summary Speak tallies
Key English Finnish
pref_gps_update_freq_entries_8 10 sec 10 sec
pref_gps_update_freq_entries_9 15 sec 15 sec
pref_gps_update_freq_summary @null
pref_gps_update_freq_title %1$s
pref_gpsInaccuracyIndicator_summary Indicates aging of the speed value, as it becomes more uncertain with time Osoittaa nopeuslukeman vanhenemisen, sillä se muuttuu epävarmemmaksi ajan myötä
pref_gpsInaccuracyIndicator_title Confidence indicator Luotettavuuden osoitin
pref_group_advanced_title Advanced… Lisäasetukset…
pref_group_flashlight_title Flashlight Taskulamppu
pref_group_maps_offline_title Offline maps settings… Offlinekarttojen asetukset…
pref_group_maps_title Maps Kartat
pref_group_meter_modes_title Meter modes
pref_group_meters_title Meters Mittarit
pref_group_powermeter_title Power and Energy Teho ja energia
pref_group_units_title Units Yksiköt
pref_haptic_feedback_intensity_summary @null
pref_haptic_feedback_intensity_title Vibration intensity Värinän kesto
pref_haptic_feedback_summary @null
pref_haptic_feedback_title Vibrate on touch Värise kosketuksesta
pref_hud_axis_dialog_title HUD mirror axis HUD-peilauksen akseli
pref_hud_axis_entries_0 Default — Statusbar at its natural position Oletus — Tilarivi luonnollisessa kohdassa
pref_hud_axis_entries_1 Upside down — More practical device handling Ylösalaisin — Käytännöllisempi laitteen käsittely
pref_hud_axis_summary @null
pref_hud_axis_title HUD mirror axis HUD-peilauksen akseli
pref_locationProvider_modes_0 GPS subsystem
pref_locationProvider_modes_1 Google Play services Google Play-palvelut
pref_locationProvider_modes_explanation_0 (All profiles) Use GPS subsystem directly. Stable, less complex model, no middleman. May also use less resources than the other provider.
pref_locationProvider_modes_explanation_1 (All profiles) Use "Fused" provider from Google Play services, if available. In theory this may provide faster and more accurate locations sometimes.
pref_locationProviderMode_dialog_title @string/pref_category_locationProvider_title
pref_locationProviderMode_summary @null
pref_locationProviderMode_title %1$s

Loading…

User avatar Teemue

Translation changed

Urban Biker / StringsFinnish

a year ago
User avatar Teemue

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_haptic_feedback_intensity_title
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 989