Translation

pick_a_color
English
Key English Finnish
menuExpandAll Expand all Laajenna kaikki
menuCollapse Collapse Kutista
menuCollapseAll Collapse all Tiivistä kaikki
menuEdit Edit Muokkaa
menuDelete Delete Poista
menuClear Clear Tyhjennä
menuCenterOnMap Center Keskitä
menuClose Close Sulje
menuInfo Info Tietoa
menuRateAndComment Rate us Arvostele sovellus
menuRefresh Refresh Päivitä
menuSwitchProfile Switch to Vaihda tähän
menuScreenshot Screenshot
share_title Send via Jaa
share_subject @string/app_name
pick_a_color Pick a color Valitse väri
fence_name_default My Place Koti
profileNameDefault New Profile Uusi profiili
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Toiminto ei ole käytettävissä tällä laitteella
farFromHere Far from here Kaukana täältä
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Käynnistä sovellus uudelleen ottaaksesi muutokset käyttöön
toastActiveProfile Profile: %1$s Profiili: %1$s
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Virhe profiilin tietojen tallennuksessa! Yritä uudelleen.
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Virhe profiilin vaihdossa! Yritä uudelleen.
toastGpsEnabled GPS turned on GPS päällä
toastTrackSaved Track saved. Reitti tallennettu.
toastTrackDiscarded Track discarded. Reitti mitätöity.
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Virhe reitin tallennuksessa! Yritä nollata uudelleen.
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Virhe reitin tietojen tallennuksessa muistiin! Yritä nollata uudelleen.
toastTrackZippingError Error zipping track! Try resetting again. Virhe reitin pakkauksessa! Yritä nollata uudelleen.
toastTrackMovingError Error moving track to USB storage! Try resetting again. Virhe siirtäessä reittiä USB-muistiin! Yritä nollata uudelleen.
Key English Finnish
meterModeWriggleShort wrig
meterTextAvg avg ka
meterTextMax max max
meterTextMin min min
meterTextTotal tot yht
na N/A Ei saatavilla
no No Ei
notificationTitle @string/app_name
notificationTitleAdvanced %1$s
notificationTitleAdvancedPaused Paused: %1$s Tauotettu: %1$s
ok OK OK
ongoingNotificationChannelDescription Providing control of the foreground service and easy access to the app Tarjoaa sovelluksen helpon käytön
ongoingNotificationChannelName Ongoing notification Jatkuva ilmoitus
openSourceLicensesTitle Open source licenses Avoimen lähdekoodin lisenssit
paymentOnce One-time payment Kertamaksu
pick_a_color Pick a color Valitse väri
powerSourceWeight_0 Total
powerSourceWeight_1 Driver
powerSourceWeight_2 Vehicle
powerSourceWeight_3 Driver + Vehicle
powerSourceWeightInfo When translating power (watts) into specific power (watts per unit weight), a weight must be given.

This is usually the weight of the entity providing a driving force.

Note: Vertical power is always computed using Total weight.
powerSourceWeightTitle Power source weight
pref_above_lockscreen_summary App will remain visible even if the device is locked Sovellus pysyy etualalla, vaikka laite olisi lukittuna
pref_above_lockscreen_title Keep above lockscreen Näytä lukitusnäytöllä
pref_ads_mode_dialog_title Adverts type Mainosten tyyppi
pref_ads_mode_summary @null
pref_ads_mode_title Show adverts Näytä mainoksia
pref_app_language_dialog_title Language Kieli
pref_app_language_summary (All profiles) (Kaikki profiilit)
pref_app_language_title @null

Loading…

User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

a year ago
User avatar Mitjabok

Source string changed

Urban Biker / StringsFinnish

a year ago
User avatar Teemue

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pick_a_color
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 101