Translation

defaultProfileNameIndoor
English
Key English Finnish
controlPanelSensorsButtonSubtitle Click to manage sensors
controlPanelSensorsButtonTitle Sensors
controlPanelSoundAlarms Alarms Hälytykset
controlPanelSoundAutoBell Automatic bell Automaattinen kello
controlPanelSoundEffects Effects Efektit
controlPanelSoundRoar AVAS
controlPanelSoundSpeech Speech Puhe
controlPanelSoundTallies Tallies
controlPanelSoundVolume Volumes Äänenvoimakkuudet
controlPanelUnitsButtonSubtitle Click to change units Klikkaa vaihtaksesi yksiköt
controlPanelUnitsButtonTitle Units of measure Mittayksiköt
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
defaultProfileNameBike1 Bike 1 🚴 Pyörä 1 🚴
defaultProfileNameBike2 Bike 2 🚵 Pyörä 2 🚵
defaultProfileNameCar Car 🚘 Auto 🚘
defaultProfileNameIndoor Indoor 🏠 Sisätila 🏠
defaultProfileNameOther Other Muu
defaultProfileNamePlane Plane 🛩️ Lentokone 🛩️
defaultProfileNameRun Run 🏃 Juoksu 🏃
defaultProfileNameScooter Scooter 🛴 Potkulauta 🛴
defaultProfileNameSki Ski 🎿 Sukset 🎿
defaultProfileNameWalk Walk 👣 Kävely 👣
dialog_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Automaattisen kellon herkkyys
dialog_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Ravistuksen herkkyys
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Tumma teema
dialog_default_color_light_title Light color theme Vaalea teema
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Tämä palauttaa oletusvärit. Oletko varma?
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Kartan reittivärit
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Oletko varma?
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Varoitus: Seuranta on käynnissä ja se lopetetaan.

Loading…

User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

a year ago
User avatar Teemue

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
defaultProfileNameIndoor
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 1102