Translation

pref_roaring_state_summary
English
Key English Finnish
pref_audio_force_loudspeaker_title Force loudspeaker Pakota kaiuttimen käyttö
pref_audio_force_loudspeaker_summary Warning: Experimental, may not work. Try to reroute all sounds through the loudspeaker when headphones are connected, except the voice calls. Varoitus: Kokeellinen toiminto. Ohjaa kaikki äänet puheluja lukuunottamatta laitteen kaiuttimeen, vaikka kuulokkeet olisivat kytkettynä.
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Laske AVAS-äänien voimakkuutta kellon soidessa
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Käynnistä laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Kaikki profiilit) Jatka seurantaa pakotetun laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen, jos akkua on jäljellä 10% tai enemmän
pref_resetPrompt_title Reset prompt Ehdota nollausta
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if last active more than 4 hours ago or in distant location Ehdota uuden reitityksen aloitusta jos edellisestä aktiivisuudesta on kulunut yli 4h tai sijainti on muuttunut huomattavasti
pref_auto_launch_on_gps_title Auto launch on GPS Automaattikäynnistys GPS:n mukaan
pref_auto_launch_on_gps_summary Launch the App (in Passive mode) when GPS activity is detected Käynnistä sovellus (passiivisessa tilassa) kun GPS aktiviteettia on havaittu
pref_passive_gps_button_title Passive GPS button mode
pref_passive_gps_button_summary Enable Passive GPS mode when clicking GPS button Ota passiivinen GPS käyttöön GPS-painikkeen painalluksesta
pref_digital_font_title Digital font Digitaalinen fontti
pref_digital_font_summary (All profiles) Use segmented digital LCD font for cyclometer data display (Kaikki profiilit) Käytä digitaalista LCD-fonttia mittareiden tietojen näyttämiseen
pref_roaring_state_title AVAS
pref_roaring_state_summary Produce Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) sounds as you move Tuota Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)-ääniä liikkeessä
pref_roaring_mode_title Mode Tila
pref_roaring_mode_dialog_title AVAS mode AVAS-tila
pref_roaring_mode_summary @null
pref_roaring_constant_mode_title Constant mode Jatkuva tila
pref_roaring_constant_mode_summary Produce constant AVAS sounds at all times, regardless of your movement or GPS state Tuota AVAS-ääniä huolimatta liikkeestä tai GPS:n tilasta
pref_roar_threshold_speed_title Threshold speed Nopeuskynnys
pref_roar_threshold_speed_info AVAS will sound only when going faster than the threshold speed. Useful e.g. for downhills. AVAS tuottaa ääntä vain kynnysnopeuden ylittyessä. Käyttökelpoinen esim. alamäissä.
pref_roarConstantModeButton_title Button toggle Jatkuva tila
pref_roarConstantModeButton_summary Toggle constant mode with a button click while the AVAS is turned on
pref_fenceguard_title FenceGuard FenceGuard
pref_fenceguard_summary Protect the location of your home, or other important places from being exposed in recorded tracks Suojaa kotisi tai muiden tärkeiden paikkojen sijainti tallennetuissa reiteissä
pref_gps_update_freq_title %1$s
pref_gps_update_freq_summary @null
pref_gps_boost_title %1$s
pref_gps_boost_summary %1$s
Key English Finnish
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Soita kelloa pysähdyttyä
pref_roar_threshold_speed_info AVAS will sound only when going faster than the threshold speed. Useful e.g. for downhills. AVAS tuottaa ääntä vain kynnysnopeuden ylittyessä. Käyttökelpoinen esim. alamäissä.
pref_roar_threshold_speed_title Threshold speed Nopeuskynnys
pref_roarConstantModeButton_summary Toggle constant mode with a button click while the AVAS is turned on
pref_roarConstantModeButton_title Button toggle Jatkuva tila
pref_roaring_constant_mode_summary Produce constant AVAS sounds at all times, regardless of your movement or GPS state Tuota AVAS-ääniä huolimatta liikkeestä tai GPS:n tilasta
pref_roaring_constant_mode_title Constant mode Jatkuva tila
pref_roaring_mode_dialog_title AVAS mode AVAS-tila
pref_roaring_mode_entries_0 Auto rate and volume
pref_roaring_mode_entries_1 Auto rate
pref_roaring_mode_entries_2 Auto volume Automaattinen voimakkuus
pref_roaring_mode_entries_3 Constant while moving
pref_roaring_mode_entries_4 Active above threshold speed
pref_roaring_mode_summary @null
pref_roaring_mode_title Mode Tila
pref_roaring_state_summary Produce Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) sounds as you move Tuota Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)-ääniä liikkeessä
pref_roaring_state_title AVAS
pref_roaring_type_dialog_title AVAS type
pref_roaring_type_entries_0 Freehub
pref_roaring_type_entries_1 Beep Piippaus
pref_roaring_type_entries_2 Chopper
pref_roaring_type_entries_3 Electric vehicle
pref_roaring_type_summary @null
pref_roaring_type_title Type Tyyppi
pref_screen_allow_off_inactive_summary Allow screen to turn off after several minutes of inactivity Anna näytön sammua muutaman minuutin inaktiivisuuden jälkeen
pref_screen_allow_off_inactive_title Allow off when inactive Kytke pois inaktiivisena
pref_screen_keep_on_summary Screen will remain turned on while the app is used Näyttö pysyy päällä sovelluksen käytön aikana
pref_screen_keep_on_title Keep screen on Pidä näyttö päällä
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Kaikki profiilit) Käytä läheisyysanturia pitääksesi näytön sammutettuna, kun sitä ei tarvita
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Taskutila

Loading…

User avatar Teemue

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_roaring_state_summary
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 817