Translation

pref_maps_quickZoomInvert_summary
English
Key English Finnish
pref_maps_offline_usage_summary Usage: Select the downloaded map file with the option above. Käyttö: Valitse ladattu karttatiedosto yllä olevalla valinnalla.
pref_maps_offline_warning_summary Warning: Some online data may be retrieved even in offline mode. Please disable mobile Internet before using maps, if concerned. Varoitus: Jonkin verran onlinetietoja saatetaan hakea myös offline-tilassa. Voit tarvittaessa ottaa mobiilidatan pois käytöstä ennen karttojen käyttöä.
pref_maps_offline_resetToDefault_title @string/pref_resetToDefault
pref_maps_routes_draw_title Guide routes
pref_maps_routes_draw_summary Chart selected GPX routes as dotted lines over the map
pref_maps_routes_info_title Note! Huom!
pref_maps_routes_info_summary No other visual or audible cues will be given to facilitate the route navigation
pref_maps_routes_files_title Select file or folder Valitse tiedosto tai hakemisto
pref_maps_routes_files_dialog_title Choose routes folder or file Valitse reittien hakemisto tai tiedosto
pref_maps_routes_files_summary %1$s
pref_maps_routes_files_noFolderSelected No folder selected. Hakemistoa ei ole valittu.
pref_maps_routes_resetToDefault_title @string/pref_resetToDefault
pref_maps_quickZoom_title QuickZoom buttons QuickZoom-painikkeet
pref_maps_quickZoom_summary (All profiles) Enable invisible quick zoom buttons in the bottom part of the map, improves your orientation (Kaikki profiilit) Ota käyttöön näkymättömät pikatarkennuspainikkeet kartan alaosassa, edistää orientoitumista
pref_maps_quickZoomInvert_title Inverted Käänteinen
pref_maps_quickZoomInvert_summary Exchange zoom in/out button positions Vaihda tarkennuspainikkeiden puolia keskenään.
pref_maps_offline_terrain_title Render terrain Näytä maasto
pref_maps_offline_terrain_summary (All profiles) Render terrain elevation shades. Map will look more realistic, but probably slower. Requires DEM (.hgt) files present in the map folder. (Kaikki profiilit) Näytä maaston korkeuden muutokset sävyinä kartassa. Kartta näyttää realistisemmalta, mutta on luultavasti hitaampi. Vaatii DEM (.hgt) tiedostoja karttahakemistossa.
pref_maps_offline_terrain_info_title Download now Lataa nyt
pref_maps_offline_terrain_info_summary Open up download page at viewfinderpanoramas.org. Avaa lataussivu osoitteessa viewfinderpanoramas.org.
pref_maps_offline_terrain_usage_summary Usage: Extract .hgt files from the downloaded zip(s) and place them in the same folder where the offline map file resides (do not use separate subfolder). Käyttö: Pura .hgt-tiedostot ladatuista pakkauksista (zip) ja sijoita ne samaan hakemistoon offlinekarttojen kanssa (älä käytä alihakemistoja).
pref_mapsOfflineLayerButtonActionTitle Layer button action Kerrospainikkeen toiminto
pref_mapsOfflineLayerButtonActionSummary (All profiles) Choose what to do when layer button gets pressed (Kaikki profiilit) Valitse toiminto kerrospainikkeelle
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_title Precipitation radar Säätutka
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_summary Show precipitation radar layer
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_info Radar data is downloaded from the Internet, even when offline maps are used. It is automatically refreshed every 10 minutes while map is visible. Data source is RainViewer.com. Tutkan tiedot ladataan internetistä myös offline-karttojen käytön aikana. Tutka päivitetään 10min välein kun kartta on näkyvillä. Tietolähde on RainViewer.com
pref_mapsWeatherAnimate_title Animate Animoi
pref_mapsWeatherAnimate_summary Animate last 1 hour of radar data, to help you visualize the precipitation trend Animoi tutkan tiedot viimeisen tunnin ajalta helpottaaksesi säätrendin hahmotusta
pref_mapsWeatherAnimateForecast_title Forecast
pref_mapsWeatherAnimateForecast_summary Also animate 30 minutes of radar forecast in different colors
pref_mapsWeatherAnimate_info Radar animation uses 5x more Internet data than a static radar image. Tutka-animaatio käyttää 5x enemmän tiedonsiirtoa staattiseen tutkakuvaan verrattuna.
Key English Finnish
pref_maps_offline_info_summary Mapsforge vector (.map) and Rmaps raster (.sqlitedb) maps are supported. Available at download.mapsforge.org. Tuettuja karttoja ovat Mapsforge vektorit (.map) ja Rmaps rasterit (.sqlitedb). Saatavilla osoitteessa download.mapsforge.org.
pref_maps_offline_info_title Download now Lataa nyt
pref_maps_offline_resetToDefault_title @string/pref_resetToDefault
pref_maps_offline_terrain_info_summary Open up download page at viewfinderpanoramas.org. Avaa lataussivu osoitteessa viewfinderpanoramas.org.
pref_maps_offline_terrain_info_title Download now Lataa nyt
pref_maps_offline_terrain_summary (All profiles) Render terrain elevation shades. Map will look more realistic, but probably slower. Requires DEM (.hgt) files present in the map folder. (Kaikki profiilit) Näytä maaston korkeuden muutokset sävyinä kartassa. Kartta näyttää realistisemmalta, mutta on luultavasti hitaampi. Vaatii DEM (.hgt) tiedostoja karttahakemistossa.
pref_maps_offline_terrain_title Render terrain Näytä maasto
pref_maps_offline_terrain_usage_summary Usage: Extract .hgt files from the downloaded zip(s) and place them in the same folder where the offline map file resides (do not use separate subfolder). Käyttö: Pura .hgt-tiedostot ladatuista pakkauksista (zip) ja sijoita ne samaan hakemistoon offlinekarttojen kanssa (älä käytä alihakemistoja).
pref_maps_offline_usage_summary Usage: Select the downloaded map file with the option above. Käyttö: Valitse ladattu karttatiedosto yllä olevalla valinnalla.
pref_maps_offline_warning_summary Warning: Some online data may be retrieved even in offline mode. Please disable mobile Internet before using maps, if concerned. Varoitus: Jonkin verran onlinetietoja saatetaan hakea myös offline-tilassa. Voit tarvittaessa ottaa mobiilidatan pois käytöstä ennen karttojen käyttöä.
pref_maps_online_mode_dialog_title Maps source Karttojen lähde
pref_maps_online_mode_summary (All profiles) (Kaikki profiilit)
pref_maps_online_mode_title @null
pref_maps_quickZoom_summary (All profiles) Enable invisible quick zoom buttons in the bottom part of the map, improves your orientation (Kaikki profiilit) Ota käyttöön näkymättömät pikatarkennuspainikkeet kartan alaosassa, edistää orientoitumista
pref_maps_quickZoom_title QuickZoom buttons QuickZoom-painikkeet
pref_maps_quickZoomInvert_summary Exchange zoom in/out button positions Vaihda tarkennuspainikkeiden puolia keskenään.
pref_maps_quickZoomInvert_title Inverted Käänteinen
pref_maps_routes_draw_summary Chart selected GPX routes as dotted lines over the map
pref_maps_routes_draw_title Guide routes
pref_maps_routes_files_dialog_title Choose routes folder or file Valitse reittien hakemisto tai tiedosto
pref_maps_routes_files_noFolderSelected No folder selected. Hakemistoa ei ole valittu.
pref_maps_routes_files_summary %1$s
pref_maps_routes_files_title Select file or folder Valitse tiedosto tai hakemisto
pref_maps_routes_info_summary No other visual or audible cues will be given to facilitate the route navigation
pref_maps_routes_info_title Note! Huom!
pref_maps_routes_resetToDefault_title @string/pref_resetToDefault
pref_maps_track_draw_summary Chart your movements over the map
pref_maps_track_draw_title Draw the track Piirrä reitti
pref_mapsOfflineLayerButtonActionSummary (All profiles) Choose what to do when layer button gets pressed (Kaikki profiilit) Valitse toiminto kerrospainikkeelle
pref_mapsOfflineLayerButtonActionTitle Layer button action Kerrospainikkeen toiminto

Loading…

User avatar Teemue

New translation

Urban Biker / StringsFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_maps_quickZoomInvert_summary
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 924