Translation

dialogActivityRecognitionPermissionRequest
English
Key English Finnish
dialogGpsIntervalNote Keep this value below 3 sec to get the most accurate readings and consistent behavior! Pidä tämä alle 3 sekunnin saadaksesi mahdollisimman tarkan ja vakaan tuloksen!
dialogGpsIntervalLabelMore
More accuracy, uses more battery
Enemmän tarkkuutta, lisää akunkulutusta
dialogGpsIntervalLabelLess
Less accuracy, uses less battery
Vähemmän tarkkuutta, vähentää akunkulutusta
dialogHapticIntensityTitle @string/pref_haptic_feedback_intensity_title
dialogSliderLess
dialogSliderMore
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Sijainnin käyttöoikeus
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. Sovellus tarvitsee sijainnin käyttöoikeuden tallentaakseen aktiivisuuttasi.
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Sijainnin käyttöoikeus tarvitaan Bluetooth-laitteiden etsimiseen.

Bluetooth-laitteita ei voida löytää, jos käyttöoikeus on evätty.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Tallennustilan käyttöoikeus
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
Sovellus tarvitsee tallennustilan käyttöoikeuden voidakseen tallentaa ja palauttaa reittejäsi ja asetuksiasi.

Ilman käyttöoikeuden myöntämistä et voi käyttää reittihistoriaa tai jakaa reittejä ja saatat menettää tietojasi.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Kameran käyttöoikeus
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Käyttöoikeus tarvitaan taskulampun käyttöön.
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Tämä käyttöoikeus tarvitaan sovelluksen toimintaan. Oikeus voidaan myöntää sovelluksen käyttöoikeusasetuksista.

Avataanko asetukset nyt?
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor.
dialogScreenshotTitle Screenshot Kuvakaappaus
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google Karttojen sisällön tallentaminen ei ole luvallista, joten karttatyyppi täytyy ensin muuttaa.

Vaihdetaanko Stamen-karttoihin?
dialogWaitTitle Please wait Odota
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Valmistellaan kuvakaappausta…
dialogLoginUsernameHint Username
dialogLoginPasswordHint Password
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account?
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Lisää suoja
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Päivitä suoja
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Poista suoja
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIP (täydellinen)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Pelkkä GPX
mapLayerStreet Street
mapLayerTerrain Terrain Maasto
mapLayerSatellite Satellite Satelliitti
Key English Finnish
dialog_fenceguard_remove_title Remove fence Poista suoja
dialog_fenceguard_title @string/menuFenceguard
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Päivitä suoja
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Poista suoja
dialog_fenceguard_update_text Fence name: Suojan nimi:
dialog_fenceguard_update_text2 Fence raised around your location protects it from being exposed in recorded tracks. Sijaintisi ympärille luotu suoja estää sen paljastumisen tallennetuissa reiteissä.
dialog_fenceguard_update_title Update fence Päivitä suoja
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Pituus %1$.3f %2$s
Kesto %3$s
(%4$s)

Reitti vaikuttaa lyhyeltä. Tallennetaanko reitti?
dialog_volume_alarms_text Alarms Hälytykset
dialog_volume_bell_text Bell Kello
dialog_volume_effects_text Effects Efektit
dialog_volume_message Note: Use volume buttons on your device to adjust overall sound volume. Huomio: Säädä yleistä äänenvoimakkuutta laitteesi äänenvoimakkuuspainikkeilla.
dialog_volume_roaring_text AVAS AVAS
dialog_volume_speech_text Speech Puhe
dialog_volume_tallies_text Tallies
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor.
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission
dialogAppOptimizedPromptMessage Urban Biker should be exempt from battery optimizations, otherwise it may not work properly.

Open Settings now?
Urban Bikerin akun käyttöä ei tulisi optimoida, jotta se toimisi oikein.

Avataanko asetukset?
dialogAppOptimizedPromptTitle Battery optimization Akun optimointi
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrinen korkeus toimii vain ulkoilmassa.

Älä käytä sitä suljetuissa tai ilmastoiduissa tiloissa kuten joissain kulkuvälineissä ja lentokoneissa.
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Huomioi
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrinen korkeus on pakotettu pois päältä johtuen ristiriidasta GPS:n korkeuden kanssa!

Älä käytä sitä suljetuissa tai ilmastoiduissa tiloissa!
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Barometrisen korkeuden virhe
dialogButtonRateOnPlayStore Rate on Play Store Arvioi Play Storessa
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Käyttöoikeus tarvitaan taskulampun käyttöön.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Kameran käyttöoikeus
dialogChartDataTypesTitle Chart types
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account?
dialogEnergyParamsBmr Basal metabolic rate (BMR) Perusaineenvaihdunta (BMR)
dialogEnergyParamsEfficiency Overall thermal efficiency (η) Kokonaislämpötehokkuus (η)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogActivityRecognitionPermissionRequest
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 318