Translation

freeLicenseLabel
English
Key English Finnish
locale en fi
app_name Urban Biker Urban Biker
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Seuraa ja mittaa matkojasi suurella tarkkuudella. Kohota pyöräilyturvallisuuttasi ja tehokkuutta.
widget_1_description Biker: Bicycle Bell Biker: Pyörän kello
widget_2_description Biker: Bell + Flashlight Biker: Kello + taskulamppu
widget_3_description Biker: Complete Biker: Kattava
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
ultimateLicenseLabel Ultimate Ultimate
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proLicenseLabel Pro Pro
freeLicenseLabel Free Vapaa
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Kartat
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate-lisenssi
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience Tehokkain lisenssi äärimmäiseen kokemukseen
ultimateLicenseFeatures ⭐ All premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Kaikki premium-kartat
⭐ Navigointi
⭐ Online-korkeuden perusviiva
⭐ Ei mainoksia
⭐ Kaikki ilmaiset ominaisuudet ja kartat
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus-lisenssi
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Poista mainokset ja saa käyttöösi tulevaisuudessa kaikki ominaisuudet, jotka eivät vaadi jatkuvaa tilausta
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
➕ Extra donation
❌ Premium-kartat
❌ Navigointi
❌ Online-korkeuden perusviiva
⭐ Ei mainoksia
⭐ Kaikki ilmaiset ominaisuudet ja kartat
➕ Ylimääräinen lahjoitus
proLicenseTitle Pro License Pro-lisenssi
proLicenseDescription Remove ads Poista mainokset
Key English Finnish
dialogTrackUploadStravaIsCommute Commute Työmatka
dialogTrackUploadUpdateButton Update Päivitä
dialogTrackUploadWaitTitle Please wait Odota
dialogWaitTitle Please wait Odota
dialogWeatherInfoMessage Radar data is updated every 10 minutes. Filled icon indicates fresh data, empty icon means an update is near.

Yellow and red colors show areas of more precipitation.

Last 1 hour of radar data can be animated to reveal precipitation trends.
Tutkatiedot päivitetään 10 minuutin välein. Täytetty kuvake tarkoittaa tuoretta dataa, tyhjä kuvake tarkoittaa, että päivitys on lähellä.

Keltainen ja punainen värit osoittavat alueita, joissa on enemmän sadetta.

Viimeisen tunnin tutkatiedot voidaan animoida sademäärän trendien paljastamiseksi.
dialogWeatherInfoTitle @string/dialogMapsWeatherRadar
disclaimerText1 This app is provided as is, and you use it at your own risk. We, the publisher, will not be held responsible for any mishap, loss of possession, injury or worse involving you or a third person, arising from app usage during a ride or otherwise. Tämä sovellus tarjotaan sellaisenaan, ja käytät sitä omalla vastuullasi. Me, julkaisija, emme ole vastuussa mistään onnettomuudesta, hallussapidon menetyksestä, vammasta tai pahempaa, joka koskee sinua tai kolmatta henkilöä ja jotka johtuvat sovelluksen käytöstä ajon aikana tai muuten.
disclaimerText2 Please use this app wisely and DO NOT operate it while driving a car, riding a motorbike, a bicycle, or any other vehicle. Käytä tätä sovellusta viisaasti ja ÄLÄ käytä sitä ajaessasi autoa, ajaessasi moottoripyörää, polkupyörää tai muuta ajoneuvoa.
disclaimerText3 Always keep your eyes on the road. Pidä silmäsi aina tiellä.
disclaimerTitle Disclaimer Vastuuvapauslauseke:
durationHrMin %1$d:%2$02d
farFromHere Far from here Kaukana täältä
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Toiminto ei ole käytettävissä tällä laitteella
fence_name_default My Place Koti
freeLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
❌ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Premium-kartat
❌ Navigointi
❌ Online-korkeuden perusviiva
❌ Ei mainoksia
⭐ Kaikki ilmaiset ominaisuudet ja kartat
freeLicenseLabel Free Vapaa
freeLicenseTitle Free License Ilmainen Lisenssi
generalError Some error occurred. Please try again. Jokin virhe tapahtui. Yritä uudelleen.
googleFitConnectButton Connect with Google Fit Yhdistä Google Fit
hereMapsFeatures ⭐ HERE premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ HERE premium-kartat
⭐ Navigointi
⭐ Online-korkeuden perusviiva
⭐ Ei mainoksia
⭐ Kaikki ilmaiset ominaisuudet ja kartat
hereMapsLabel HERE
infoAppUpdateAction Restart Uudelleenkäynnistää
infoAppUpdateMessage The update is ready. Päivitys on valmis.
infoAutopauseForcedOff Note: Auto Pause forced to Off Huomautus: Auto Pause pakotettu pois päältä
infoAutopauseForcedRelaxed Note: Auto Pause forced to Relaxed Huomautus: Automaattinen tauko pakotettu rentoutumaan
infoContentSize Content size: %1$d MB Sisällön koko: %1$d MB
infoDigitalFilterNotice Please note: This can sometimes lag noticeably behind real time, due to inevitable digital filtering delays required for accuracy. Huomaa: Tämä voi joskus olla huomattavasti jäljessä reaaliajassa tarkkuuden edellyttämien väistämättömien digitaalisten suodatusviiveiden vuoksi.
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Nopeuden muutosnopeus ajassa.

Negatiivinen tarkoittaa hidastuvuutta.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration Kiihtyvyys
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Korkeus keskimääräisen merenpinnan yläpuolella (geoidi).

Loading…

User avatar user

Automatic translation

Urban Biker / StringsFinnish

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Vapaa".

Fix string

Reset

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
freeLicenseLabel
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-fi.xml, string 11