Translation

proPlusLicenseLabel
English
Key English Galician
locale en gl
app_name Urban Biker Urban Biker
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Rastrexa e mide os seus paseos con gran precisión. Aumente a súa seguridade e eficiencia en ciclismo.
widget_1_description Biker: Bicycle Bell Ciclista: Campá de bici
widget_2_description Biker: Bell + Flashlight Ciclista: campá + lanterna
widget_3_description Biker: Complete Ciclista: Completo
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
ultimateLicenseLabel Ultimate Ultra
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proLicenseLabel Pro Pro
freeLicenseLabel Free Gratuíta
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Mapas
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Licenza Ultra
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience A licenza máis potente para unha mellor experiencia
ultimateLicenseFeatures ⭐ All premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Todos os mapas premium
⭐ Navegación
⭐ Liña base de altitude en liña
⭐ Sen anuncios
⭐ Todas as funcións e mapas gratuítos
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Licenza Pro Plus
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Elimina os anuncios e desbloquear todas as funcións de non subscrición que poderemos engadir no futuro
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
➕ Extra donation
❌ Mapas Premium
❌ Navegación
❌ Liña base de altitude en liña
⭐ Sen anuncios
⭐ Todas as funcións e mapas gratuítos
➕ Doazón extra
Key English Galician
priceLoading @string/loading
profileNameDefault New Profile Novo Perfil
profilesListAddProfile New profile Novo perfil
profilesListButtonResetTotals Reset totals Reiniciar totais
profilesListProfileNotUsed (unused) (sen utilizar)
profilesListRowLastActivity %1$s
profilesListRowTotalsSince Totals since: %1$s Totais desde: %1$s
profilesListTitle Profiles Perfís
profilesListTitleSelectProfile Switch Profile Cambiar Perfil
proLicenseDescription Remove ads Eliminar a publicidade
proLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Mapas Premium
❌ Navegación
❌ Liña base de altitude en liña
⭐ Sen anuncios
⭐ Todas as funcións e mapas gratuítos
proLicenseLabel Pro Pro
proLicenseTitle Pro License Licenza Pro
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Elimina os anuncios e desbloquear todas as funcións de non subscrición que poderemos engadir no futuro
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
➕ Extra donation
❌ Mapas Premium
❌ Navegación
❌ Liña base de altitude en liña
⭐ Sen anuncios
⭐ Todas as funcións e mapas gratuítos
➕ Doazón extra
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Licenza Pro Plus
recommendedLicense Recommended Recomendado
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Fai clic aquí para ver un anuncio primeiro
rewardedAdLoading Loading ad… Cargando anuncio…
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) GRATUITO (válido para esta sesión)
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licenza concedida con éxito
roarModeConstant const const
sensorAddedMsg Sensor added to the profile Sensor engadido ao perfil
sensorDeleteConfirmDialogMsg Forget this sensor? ¿Esquecer este sensor?
sensorDeletedMsg Sensor forgotten Sensor esquecido
sensorFilterInterval_0 3 seconds (default) 3 segundos (por defecto)
sensorFilterInterval_1 5 seconds 5 segundos
sensorFilterInterval_2 7 seconds 7 segundos
sensorFilterInterval_3 10 seconds 10 segundos

Loading…

User avatar davorpa

New translation

Urban Biker / StringsGalician

3 years ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Galician
No related strings found in the glossary.

String information

Key
proPlusLicenseLabel
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-gl.xml, string 9