Translation

ultimateLicenseFeatures
English
Key English Galician
widget_3_description Biker: Complete Ciclista: Completo
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
ultimateLicenseLabel Ultimate Ultra
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proLicenseLabel Pro Pro
freeLicenseLabel Free Gratuíta
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Mapas
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Licenza Ultra
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience A licenza máis potente para unha mellor experiencia
ultimateLicenseFeatures ⭐ All premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Todos os mapas premium
⭐ Navegación
⭐ Liña base de altitude en liña
⭐ Sen anuncios
⭐ Todas as funcións e mapas gratuítos
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Licenza Pro Plus
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Elimina os anuncios e desbloquear todas as funcións de non subscrición que poderemos engadir no futuro
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
➕ Extra donation
❌ Mapas Premium
❌ Navegación
❌ Liña base de altitude en liña
⭐ Sen anuncios
⭐ Todas as funcións e mapas gratuítos
➕ Doazón extra
proLicenseTitle Pro License Licenza Pro
proLicenseDescription Remove ads Eliminar a publicidade
proLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Mapas Premium
❌ Navegación
❌ Liña base de altitude en liña
⭐ Sen anuncios
⭐ Todas as funcións e mapas gratuítos
freeLicenseTitle Free License Licenza gratuíta
freeLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
❌ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Mapas Premium
❌ Navegación
❌ Liña base de altitude en liña
❌ Sen anuncios
⭐ Todas as funcións e mapas gratuítos
thunderforestMapsFeatures ⭐ Thunderforest premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Mapas premium Thunderforest
⭐ Navegación
⭐ Liña base de altitude en liña
⭐ Sen anuncios
⭐ Todas as funcións e mapas gratuítos
mapboxMapsFeatures ⭐ Mapbox premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Mapas premium de Mapbox
⭐ Navegación
⭐ Liña base de altitude en liña
⭐ Sen anuncios
⭐ Todas as funcións e mapas gratuítos
hereMapsFeatures ⭐ HERE premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ AQUÍ mapas premium
⭐ Navegación
⭐ Liña base de altitude en liña
⭐ Sen anuncios
⭐ Todas as funcións e mapas gratuítos
maptilerMapsFeatures ⭐ MapTiler premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Mapas premium MapTiler
⭐ Navegación
⭐ Liña base de altitude en liña
⭐ Sen anuncios
⭐ Todas as funcións e mapas gratuítos
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /mes
subscriptionPer1y %1$s billed every 12 months %1$s facturados unha vez cada 12 meses
subscriptionPer6m %1$s billed every 6 months %1$s facturados unha vez cada 6 meses

Loading…

User avatar user

Search and replace

Urban Biker / StringsGalician

3 months ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsGalician

3 months ago
User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsGalician

3 months ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsGalician

9 months ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsGalician

a year ago
User avatar davorpa

Translation changed

Urban Biker / StringsGalician

a year ago
User avatar davorpa

Translation changed

Urban Biker / StringsGalician

a year ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsGalician

a year ago
User avatar davorpa

New translation

Urban Biker / StringsGalician

3 years ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "⭐ Todos os mapas premium ⭐ Navegación ⭐ Liña base de altitude en liña ⭐ Sen anuncios ⭐ Todas as funcións e mapas gratuítos".

Fix string

Reset

Glossary

English Galician
No related strings found in the glossary.

String information

Key
ultimateLicenseFeatures
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-gl.xml, string 21