Translation

mapboxMapsFeatures
English
Key English Croatian
licenseDialogMapsTab Maps Mape
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate Licenca
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience. Najsnažnija licenca za vrhunski doživljaj.
ultimateLicenseFeatures 🔹 All maps
🔹 All features
🔹 No ads
🔹 Sve mape
🔹 Sve značajke
🔹 Nema oglasa
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus Licenca
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Uklonite oglase i otključajte sve ne-pretplatne značajke koje možemo dodati u budućnosti
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Nema oglasa
🔹 Ekstra donacija
proLicenseTitle Pro License Pro Licenca
proLicenseDescription Remove ads Uklonite oglase
proLicenseFeatures 🔹 No ads 🔹 Nema oglasa
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Thunderforest mape
🔹 Nema oglasa
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapbox mape
🔹 Nema oglasa
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
🔹 HERE mape
🔹 Nema oglasa
maptilerMapsFeatures 🔹 MapTiler maps
🔹 No ads
🔹 MapTiler mape
🔹 Nema oglasa
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /mjesec
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months %1$s naplaćeno jednom u 12 mjeseci
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months %1$s naplaćeno jednom u 6 mjeseci
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months %1$s naplaćeno jednom u 3 mjeseca
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s naplaćeno jednom u mjesecu
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s naplaćeno jednom u tjednu
paymentOnce One-time payment Jednokratna uplata
priceFree FREE BESPLATNO
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) BESPLATNO (vrijedi za ovu sesiju)
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Kliknite ovdje za pogledati oglas
rewardedAdLoading Loading ad… Učitavanje oglasa…
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licenca je uspješno dodijeljena
priceLoading @string/loading
Key English Croatian
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Gubitak ili dobitak snage tijekom uspona ili spusta.

Negativno označava dobitak snage (spuštanje).

Kada su jedinice kcal/h ili kJ/h, također uzima u obzir efikasnost.
infoMeterModeVerticalPowerTitle Vertical Power Vertikalna snaga
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Brzina u vertikalnom smjeru gore (pozitivno) ili dolje (negativno).
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Vertikalna brzina
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Mjera odstupanja staze od ravne linije, tj. koliko staza ispunjava površinu umjesto da ide ravno. Manje je najčešće bolje.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Vijuganje
licenseDialogMapsTab Maps Mape
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Stavka je već u vlasništvu
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Aplikacija je uspješno licencirana. Hvala na podršci!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
loading Loading… Učitavam…
locale en hr
manageSubscriptions Manage subscriptions Upravljanje pretplatama
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapbox mape
🔹 Nema oglasa
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Satelit
mapLayerStreet Street Ulice
mapLayerTerrain Terrain Teren
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerFinish Finish Kraj
mapMarkerMyLocation My location Moja lokacija
mapMarkerStart Start Start
maptilerMapsFeatures 🔹 MapTiler maps
🔹 No ads
🔹 MapTiler mape
🔹 Nema oglasa
maptilerMapsLabel MapTiler
menuAbout About O aplikaciji
menuCenterOnMap Center Centriraj

Loading…

User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsCroatian

a year ago
User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsCroatian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Croatian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
mapboxMapsFeatures
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-hr.xml, string 28