Translation

toastTrackResumeGpsActiveError
English
Key English Croatian
toastFenceGuardFenceUpdated FenceGuard: Fence %1$s updated ČuvarOgrade: Ograda %1$s ažurirana
toastFenceGuardFenceUpdatingError FenceGuard: Error updating fence ČuvarOgrade: Greška pri ažuriranju ograde
toastFenceGuardFenceRemoved FenceGuard: Fence %1$s removed ČuvarOgrade: Ograda %1$s uklonjena
toastFenceGuardFenceRemovingError FenceGuard: Error removing fence ČuvarOgrade: Greška pri uklanjanju ograde
toastFenceGuardOutsideTheFence FenceGuard: You are currently not inside the fence ČuvarOgrade: Trenutno niste unutar ograde
toastFenceGuardLocationUnavailable FenceGuard: Your location still not available ČuvarOgrade: Vaša lokacija još nije dostupna
toastLocationUnavailable Your location is still not available Vaša lokacija još uvijek nije dostupna
toastProfilesListNonemptyDelete Cannot delete — Profile contains some unsaved data! Please finish first. Nije moguće izbrisati — Profil sadrži neke nespremljene podatke! Završite najprije.
toastProfilesListProfileCreated The profile has been created Profil je kreiran
toastProfilesListProfileDeleted The profile has been deleted Profil je obrisan
toastProfilesListProfileDeleteError Error deleting the profile Greška pri brisanju profila
toastProfilesListProfileUpdated Profile updated Profil ažuriran
toastTrackDeleted Tracks deleted Staze obrisane
toastTrackDeleteError Error deleting tracks Greška pri brisanju staza
toastTrackResumed Track resumed Staza nastavljena
toastTrackResumeGpsActiveError Please turn off or pause the tracking first Prvo isključite ili pauzirajte praćenje
toastProfileButtonClickInfo Long-click to switch profile Dugim klikom prebacite profil
toastContrastButtonClickInfo Automatic visual theme is active Automatski vizualna tema je aktivna
toastFlashlightButtonClickInfo Long-click to toggle the flashlight Dugim klikom prebacite bljeskalicu
toastRoarButtonClickInfo Long-click to toggle the AVAS sound Dugim klikom prebacite AVAS zvuk
toastAutoBellButtonClickInfo Long-click to toggle the auto bell sound Dugim klikom uključite zvuk automatskog zvona
toastMapButtonClickInfo Long-click to toggle the map Dugim klikom prebacite mapu
toastMapClickInfo Long-tap for map options Dugo taknite za opcije karte
toastMapFollowingOn Follow on Praćenje
toastMapFollowingAutorotate Auto-rotate on Auto-rotacija
toastMapFollowingOff Follow off Praćenje isključeno
toastMapLayerTrafficOn Traffic on Promet uključen
toastMapLayerTrafficOff Traffic off Promet isključen
toastErrorCreatingOfflineMap Error creating offline map Greška pri kreiranju offline mape
toastErrorAccessingExternalStorage Error accessing external storage Greška prilikom pristupa vanjskoj pohrani
toastErrorPowerParametersVoid Please fill in Power parameters in Settings Molimo unesite parametre Snage u Postavkama
Key English Croatian
toastSharingSuccess Successfully posted Uspješno poslano
toastSoundsDisabled Sounds disabled Zvukovi zabranjeni
toastSoundsEnabled Sounds enabled Zvukovi omogućeni
toastSteadyScreenModeActive Screen stabilization enabled Stabilizacija zaslona omogućena
toastSteadyScreenModeIntelligentActive Screen stabilization intelligent enabled Inteligentna stabilizacija zaslona omogućena
toastSteadyScreenModeOff Screen stabilization disabled Stabilizacija zaslona onemogućena
toastTrackDeleted Tracks deleted Staze obrisane
toastTrackDeleteError Error deleting tracks Greška pri brisanju staza
toastTrackDiscarded Track discarded. Staza odbačena.
toastTrackingPaused Paused Pauzirano
toastTrackingRecording Recording Snimanje
toastTrackingRecordingPassive Passive recording Pasivno snimanje
toastTrackingStopped Stopped Zaustavljeno
toastTrackMovingError Error moving track to USB storage! Try resetting again. Greška pri izmještanju staze na USB pohranu! Pokušajte ponovno resetirati.
toastTrackResumed Track resumed Staza nastavljena
toastTrackResumeGpsActiveError Please turn off or pause the tracking first Prvo isključite ili pauzirajte praćenje
toastTrackSaved Track saved. Staza pohranjena.
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Greška pri pohranjivanju staze! Pokušajte ponovno resetirati.
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Greška pri zapisivanju podataka na pohranu! Pokušajte ponovno resetirati.
toastTrackZippingError Error zipping track! Try resetting again. Greška pri zipanju staze! Pokušajte ponovno resetirati.
toastUpdatingSuccess Successfully updated Uspješno ažurirano
tracksHistoryChartEmptyInfo Nothing to show Ništa za pokazati
tracksHistoryDataStorageLink Warning: The app is using the default folder for tracks and data. Click here to change. Upozorenje: Aplikacija koristi zadanu mapu za staze i podatke. Kliknite ovdje za promjenu.
tracksHistoryGrantAccess Missing tracks?
Click here to grant read-only access to a custom tracks folder…
Nedostaju staze?
Kliknite ovdje da dodijelite pristup samo za čitanje prilagođenom folderu staza…
tracksHistoryListButtonDelete Delete Briši
tracksHistoryListButtonEdit Edit Izmijeni
tracksHistoryListButtonResume Resume Nastavi
tracksHistoryListButtonShare Share Dijeli
tracksHistoryListButtonUpload Upload Pošalji
tracksHistoryListButtonView View Pregled

Loading…

User avatar user

Translation changed

Urban Biker / StringsCroatian

a month ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsCroatian

a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Croatian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
toastTrackResumeGpsActiveError
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-hr.xml, string 201