Translation Read only

copyrightVersionInfo
English
Key English Croatian
controlPanelMapShowButtonTitle Show map Prikaži kartu
controlPanelScreenOrientation Screen orientation Orijentacija zaslona
controlPanelScreenshotButtonSubtitle Click to share screenshot Klik za dijeliti snimku zaslona
controlPanelScreenshotButtonTitle Screenshot Snimka zaslona
controlPanelSensorsButtonSubtitle Click to manage sensors Klik za upravljati senzorima
controlPanelSensorsButtonTitle Sensors Senzori
controlPanelSoundAlarms Alarms Alarmi
controlPanelSoundAutoBell Automatic bell Automatsko zvono
controlPanelSoundEffects Effects Efekti
controlPanelSoundRoar AVAS AVAS
controlPanelSoundSpeech Speech Govor
controlPanelSoundTallies Tallies Oznake
controlPanelSoundVolume Volumes Glasnoća
controlPanelUnitsButtonSubtitle Click to change units Klik za promjenu jedinica
controlPanelUnitsButtonTitle Units of measure Mjerne jedinice
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
dataStorageChooseButton Choose data storage location Odaberite mjesto za pohranu podataka
dataStorageInfo1 It is recommended to use a custom storage location for your tracks and data to prevent accidental data loss if the app is uninstalled, and to make backups easier. Preporuča se korištenje prilagođene lokacije za pohranu vaših staza i podataka kako biste spriječili slučajni gubitak podataka ako se aplikacija deinstalira, te kako biste olakšali izradu sigurnosnih kopija.
dataStorageInfo2 When you change the data storage location, the previous app data will be automatically transferred to the new location. This happens in the background and may take some time.

Revoking access leaves the data intact.
Kada promijenite mjesto pohrane podataka, prethodni podaci aplikacije automatski će se prenijeti na novo mjesto. To se događa u pozadini i može potrajati neko vrijeme.

Opozivom pristupa podaci ostaju netaknuti.
dataStorageNotSetMessage The data storage location is not set, please use the button above.

The app is currently using the default folder for tracks and data.
Mjesto pohrane podataka nije postavljeno, molim koristite gornji gumb.

Aplikacija trenutno koristi zadanu mapu za staze i podatke.
dataStorageStatsLoadingMessage @string/computing
dataStorageStatsMessage %1$s MB
%2$s items
%1$s MB
%2$s stavki
dataStorageStatsTitle Storage stats Statistika pohrane
dataStorageTitle Storage Pohrana
dataStorageTransferInfoCount Items moved: %1$s of %2$s Stavke premještene: %1$s od %2$s
dataStorageTransferInfoDuration Duration: %1$s Trajanje: %1$s
dataStorageTransferInfoSpeed Speed: %1$s MB/s (%2$s items/s) Brzina: %1$s MB/s (%2$s stavki/s)
dataStorageTransferInfoStatus Status: %1$s Status: %1$s
dataStorageTransferInfoTitle Last change Posljednja promjena
dataStorageTransferRetrying Fail — will retry shortly Neuspješno — uskoro ćemo pokušati ponovno

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Croatian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
copyrightVersionInfo
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-hr.xml, string 7