Translation

prefMapOnlineModeEntries_1
English
Key English Hungarian
pref_background_pattern_entries_0 None Nincs
pref_background_pattern_entries_1 @string/app_name
pref_background_pattern_entries_2 Zebra Zebra
pref_background_pattern_entries_3 Leopard Leopárd
pref_background_pattern_entries_4 Brick Tégla
pref_background_pattern_entries_5 Cobble Folyami kavics
pref_background_pattern_entries_6 Clouds Felhők
pref_background_pattern_entries_7 Hearts Szívek
pref_background_pattern_entries_8 Honeycomb Méhsejt
pref_speedo_display_mode_entries_0 Graphic & Digital Grafikus és digitális
pref_speedo_display_mode_entries_1 Graphic Grafikus
pref_speedo_display_mode_entries_2 Digital Digitális
pref_powermeter_display_mode_entries_0 Total power Össz. teljesítmény
pref_powermeter_display_mode_entries_1 Watts per kg/lb Watt per kg/lb
prefMapOnlineModeEntries_0 Online Online
prefMapOnlineModeEntries_1 Offline Offline
prefBackKeyModeEntries_0 Normal Normál
prefBackKeyModeEntries_1 None Egyik sem
prefBackKeyModeEntries_2 Double-click exit Dupla koppintásra kilép
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_0 Switch theme Téma választó
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_1 Switch file Fájl választó
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_2 None Nincs
prefMapDiskCacheSizeEntries_0 10 MB 10Mb
prefMapDiskCacheSizeEntries_1 50 MB 50Mb
prefMapDiskCacheSizeEntries_2 100 MB (default) 100Mb (ajánlott)
prefMapDiskCacheSizeEntries_3 200 MB 200Mb
prefMapDiskCacheSizeEntries_4 300 MB 300Mb
prefMapDiskCacheSizeEntries_5 400 MB 400Mb
Key English Hungarian
prefMapDiskCacheSizeEntries_2 100 MB (default) 100Mb (ajánlott)
prefMapDiskCacheSizeEntries_3 200 MB 200Mb
prefMapDiskCacheSizeEntries_4 300 MB 300Mb
prefMapDiskCacheSizeEntries_5 400 MB 400Mb
prefMapDiskCacheSizeEntries_6 500 MB 500Mb
prefMapDiskCacheSizeEntries_7 1 GB 1Gb
prefMapDiskCacheSizeEntries_8 2 GB 2Gb
prefMapDiskCacheSizeEntries_9 3 GB 3Gb
prefMapDiskCacheSizeSummary When viewing a map, both online and offline, parts are being cached locally to reduce the need for repeated download or recreation. This speeds up map loading and saves battery. (All profiles) Térképek böngészése alatt a térképrészleteket a készüléken tárolja, hogy ne kelljen újra letölteni. Ez gyorsítja a térképek betöltését, és kíméli az akkumulátort. (Minden profil)
prefMapDiskCacheSizeTitle Map cache size limit Térkép gyorsítótár mérete
prefMapGuideRouteColorTitle Guide route color útvonal mutató szín
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_0 Switch theme Téma választó
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_1 Switch file Fájl választó
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_2 None Nincs
prefMapOnlineModeEntries_0 Online Online
prefMapOnlineModeEntries_1 Offline Offline
prefMapTrackColorTitle Track color Nyomvonal színe
prefNotificationAlwaysSummary Show app notification icon in system status bar at all times, not only when tracking is active. Az alkalmazás értesítési ikonja folyamatosan látható a status bar-on, nem csak útvonal rögzítés esetén.
prefNotificationAlwaysTitle Persistent notification Állandó megjelenítés az állapotsorban
prefPressureSensorOffsetInfo This constant is added to pressure readouts and can be used to mitigate sensor bias, if present. Ez az állandó a légnyomásmérő pontatlanságának enyhítését szolgálja, ha van
prefPressureSensorOffsetTitle Pressure offset Légnyomásmérő kiegyenlítése
prefProhibitLocationAlertInfo Location will never be turned on nor used during activity, so map will not be available.

Data will be acquired exclusively from other sensors where available (Power, Speed, Cadence, Heart rate, Steps, Environment).
Ha a helymeghatározás nincs engedélyezve, a térkép nem lesz elérhető.

Az adatokat közvetlenüla mozgás- és testérzékelőktől szerezzük be, ha elérhetőek (sebesség, ritmus, pulzus, lépésszám).
prefProhibitLocationSummary Prevent GPS during activity GPS tiltása
prefProhibitLocationTitle Do not use Location Hely adatok használata nélkül
prefScreenPocketModeDelayEntries_0 No delay (default)
prefScreenPocketModeDelayEntries_1 0.10 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_2 0.20 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_3 0.30 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_4 0.40 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_5 0.50 seconds

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
prefMapOnlineModeEntries_1
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-hu.xml, string 1229