Translation

pref_category_temperature_title
English
Key English Hungarian
pref_category_maps_track_title Track line Nyomvonal
pref_category_maps_weather_title Weather Időjárás
pref_category_hud_title HUD HUD
pref_category_back_key_title Back key mode Vissza gomb funkciója
pref_category_haptic_title Haptic feedback Visszajelzés érintéskor
pref_category_app_features_title App features Alkalmazás jellemzői
pref_category_wakelock_title CPU sleep policy CPU szünetelési irányelv
pref_category_gps_boost_title GPS updates boost policy GPS frissítés gyakoriság beállítása
pref_group_flashlight_title Flashlight Elemlámpa
pref_category_flashlightBlinkMode_title Flickering Villogás
pref_category_flashlightAutoPocketMode_title Pocket mode Zseb mód
pref_category_gpsInaccuracyIndicator_title Confidence indicator Bizalmi index
pref_category_paceIndicator_title Pace indicator Pillanatnyi sebességmérő
pref_category_locationProvider_title GPS provider GPS-szolgáltató
pref_category_altitude_adjustments_title Altitudes Magasságok
pref_category_temperature_title Temperature Hőmérséklet
pref_category_pressure_title Inbuilt pressure sensor Nyomás
pref_category_sensors_title Sensors Jeladók
pref_category_cloudAccounts_title Accounts Felhasználói fiók
pref_category_goto_title @null
pref_category_mapsQuickZoom QuickZoom Gyors nagyítás
pref_category_mapsCache Cache Gyorsítótár
prefAllProfilesInfoSummary Preferences here are applicable to all profiles. Az itt megadott beállítások minden profilra érvényesek.
pref_app_language_title @null
pref_app_language_summary (All profiles) (Minden profil)
pref_app_language_dialog_title Language Nyelv
pref_app_language_translate_title Help translate Fordítási segítség
pref_app_language_translate_summary Click here if you would like to help translate this app to another language Koppints ide ha szeretnél segíteni az alkalmazás más nyelvre fordításában
pref_back_key_mode_title @null
pref_back_key_mode_summary (All profiles) (Minden profil)
pref_back_key_mode_dialog_title Back key mode Vissza gomb funkciója
Key English Hungarian
pref_category_meters_title Meters Mérők
pref_category_other_title Other Egyéb
pref_category_paceIndicator_title Pace indicator Pillanatnyi sebességmérő
pref_category_params_title Parameters Paraméterek
pref_category_power_mode_title Power display mode Teljesítmény megjelenítési mód
pref_category_pressure_title Inbuilt pressure sensor Nyomás
pref_category_resetPrompt_title Reset prompt Alaphelyzet
pref_category_roaring_title AVAS Riasztás
pref_category_roaringConstantMode_title Constant mode Folyamatos működés
pref_category_select_title Select… Válaszd ki…
pref_category_sensors_title Sensors Jeladók
pref_category_speech_title Speech Felolvasás
pref_category_speedo_title Speedometer Sebességmérő
pref_category_stationary_exercise_title Stationary activity Helyhez kötött
pref_category_tallies_title Tallies Figyelmeztetés
pref_category_temperature_title Temperature Hőmérséklet
pref_category_tracking_charts_title Charts
pref_category_tracking_gps_title Tracking / GPS Követés / GPS
pref_category_tracking_title Tracking Rögzítés
pref_category_units_title Units of measure Mértékegység
pref_category_visualThemeAuto Automatic theme Automatikus sablon
pref_category_wakelock_title CPU sleep policy CPU szünetelési irányelv
pref_category1_title Sound Hang
pref_category2_title Display Kijelző
pref_category4_title Volume (relative) Hangerő (relatív)
pref_categoryActivityRecognitionTitle Physical activity recognition
pref_categoryPrivacyTitle Privacy
pref_default_color_summary @null
pref_default_color_title @string/pref_resetToDefault
pref_digital_font_summary (All profiles) Use segmented digital LCD font for cyclometer data display (Minden profil) Segítségével szegmentált digitális LCD betűtípust használhat a mért adatok kijelzéséhez
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Empty Urban Biker/Strings
Translated Urban Biker/Strings
Translated Urban Biker/Strings

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_category_temperature_title
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-hu.xml, string 720