Translation

infoMeterModeVerticalSpeedTitle
English
Key English Hungarian
infoMeterModeEnergyMsg Energy spent for the trip, taking efficiency and BMR into account. Az utazásra fordított erő, figyelembe véve a hatékonyságot és a BMR-t.
infoMeterModeEfficacyTitle Efficacy (cumulative) Hatásfok (összeadódó)
infoMeterModeEfficacyMsg Part of the energy spent that would suffice to make the same trip by moving at a constant speed equal to the average speed. Higher is better. Mennyi erő kellene, ha az utat folyamatosa olyan sebességgel tennéd meg, ami egyenlő az átlagsebességgel. Ha magasabb az érték, az jó.
infoMeterModeAscentTitle Ascent Emelkedő
infoMeterModeAscentMsg Cumulative altitude gain (climb). Összes emelkedés (hegymenet).
infoMeterModeDescentTitle Descent Lejtő
infoMeterModeDescentMsg Cumulative altitude loss (drop). Összes lejtő (süllyedés).
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Kanyar
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Mérje meg az útvonal légvonalától való eltérést, azaz mennyivel nőtt a távolság, mert nem egyenesen halad. Minnél kisebb, annál jobb.
infoMeterModeAltitudeTitle Altitude Magasság
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Átlagos tengerszint feletti magasság (geoid) - Jelenlegi, Maximális és Minimális.

Megjegyzés: Nem pont valós időben mutatja az elkerülhetetlen digitális szűrési késések miatt.
infoMeterModeSlopeTitle Slope Dőlés
infoMeterModeSlopeMsg Slope (gradient), a number describing terrain tilt where zero is horizontal. Higher number means steeper ascent, and negative is for descent. Lejtés (gradiens), a terep dőlését leíró szám, ahol a nulla vízszintes. A nagyobb szám a meredekebb emelkedést, a negatív pedig az ereszkedést jelenti.

Megjegyzés: Ez a valós időtől kb. egy perccel késik, az elkerülhetetlen digitális szűrési késések miatt.
infoMeterModeSpeedTitle Speed Sebesség
infoMeterModeSpeedMsg Instantaneous distance covered per unit of time. Az időegység alatt megtett pillanatnyi távolság.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Climb Speed Függőleges sebesség
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Sebesség felfelé (pozitív) vagy lefelé (negatív) függőleges irányban.
infoMeterModePaceTitle Pace Tempó
infoMeterModePaceMsg Inverse speed, i.e. time elapsed per unit of distance. Inverz sebesség, azaz az egységnyi távolságra eltelt idő.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration Gyorsulás
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
A sebesség változásának mértéke az időben.

A negatív lassulást jelent.
infoMeterModePowerTitle Power Hatásfok
infoMeterModePowerMsg Power exerted during activity, due to drag forces, altitude change, etc.

Negative means power gain, e.g. when going downhill or braking.

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency and BMR into account.
A tevékenység során kifejtett erő, húzóerők, magasságváltozás stb. miatt.

A negatív teljesítménynövelést jelent, pl. lejtőn haladva vagy fékezéskor.

Ha kcal/h-ban vagy kJ/h-ban van megadva, akkor a hatékonyságot és a BMR-t is figyelembe veszi.
infoMeterModePowerBalanceTitle Power balance L/R Teljesítmény egyensúly bal/jobbra
infoMeterModePowerBalanceMsg Power balance, presented as a fraction of left and right contributions to the total power output. Teljesítményegyensúly, a teljes kimeneti teljesítményhez való bal és jobb oldali hozzájárulás töredékeként.
infoMeterModeFuncThresholdPowerTitle Functional Threshold Power Funkcionális küszöbteljesítmény
infoMeterModeFuncThresholdPowerMsg Estimated maximum power that can be maintained for longer time periods.

The estimate highly depends on type and duration of this activity.
Becsült maximális teljesítmény, amely hosszabb ideig tartható fenn.

A becslés nagymértékben függ a tevékenység típusától és időtartamától.
infoMeterModeAvgActivePowerTitle Average Active Power Átlagos aktív erő
infoMeterModeAvgActivePowerMsg Average power exerted during activity, not counting time intervals where power was absent (downhill, braking, coasting). A tevékenység során kifejtett átlagos teljesítmény, nem számolva azokat az időintervallumokat, ahol hiányzott a teljesítmény (lejtmenet, fékezés, szabadonfutás).
infoMeterModeVerticalPowerTitle Climb Power Függőleges erőhatás
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Teljesítmény veszteség vagy nyereség emelkedő vagy csökkenő helyzetben - pillanatnyi, legnagyobb, legkisebb.

Negativ teljesítmény érték (lejtőn).

Ha kcal/ó vagy kJ/ó, a hatékonyságot is figyelembe veszi.

Megjegyzés: A valós időhöz képest kb. egy perccel késik, a digitális szűrési késések miatt.
Key English Hungarian
infoMeterModeRadiusMsg Straight-line distance to the starting location, i.e. displacement. Egyenes távolság a kiindulási helytől, azaz elmozdulás.
infoMeterModeRadiusTitle Radius Sugár
infoMeterModeSlopeMsg Slope (gradient), a number describing terrain tilt where zero is horizontal. Higher number means steeper ascent, and negative is for descent. Lejtés (gradiens), a terep dőlését leíró szám, ahol a nulla vízszintes. A nagyobb szám a meredekebb emelkedést, a negatív pedig az ereszkedést jelenti.

Megjegyzés: Ez a valós időtől kb. egy perccel késik, az elkerülhetetlen digitális szűrési késések miatt.
infoMeterModeSlopeTitle Slope Dőlés
infoMeterModeSpeedMsg Instantaneous distance covered per unit of time. Az időegység alatt megtett pillanatnyi távolság.
infoMeterModeSpeedTitle Speed Sebesség
infoMeterModeStepCadenceMsg Number of steps per minute. Percenkénti lépésszám.
infoMeterModeStepCadenceTitle Step cadence Lépés ütem
infoMeterModeStepCountMsg Number of steps taken. Megtett lépések száma.
infoMeterModeStepCountTitle Steps Lépések
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. A készülékkel vagy külső érzékelővel mért környezeti hőmérséklet.
infoMeterModeTemperatureTitle Temperature Hőmérséklet
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Teljesítmény veszteség vagy nyereség emelkedő vagy csökkenő helyzetben - pillanatnyi, legnagyobb, legkisebb.

Negativ teljesítmény érték (lejtőn).

Ha kcal/ó vagy kJ/ó, a hatékonyságot is figyelembe veszi.

Megjegyzés: A valós időhöz képest kb. egy perccel késik, a digitális szűrési késések miatt.
infoMeterModeVerticalPowerTitle Climb Power Függőleges erőhatás
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Sebesség felfelé (pozitív) vagy lefelé (negatív) függőleges irányban.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Climb Speed Függőleges sebesség
infoMeterModeVibrationsMsg Vibrations as measured with the device. Useful when the device is held fixed to a vehicle (e.g. on a bike handlebars), and not in a hand or in a pocket. A készülékkel mért rezgések. Hasznos, ha az eszközt a járműhöz rögzítve tartják (például kerékpárkormányon), és nem a kézben vagy a zsebben.
infoMeterModeVibrationsTitle Vibrations Rezgések
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Mérje meg az útvonal légvonalától való eltérést, azaz mennyivel nőtt a távolság, mert nem egyenesen halad. Minnél kisebb, annál jobb.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Kanyar
infoSpeedometerMsg Shows your current, maximum and average speed.

Stall indicator indicates when the speed value wasn't updated in a while and can't be trusted.

Pace indicator are small arrows near the speed value that show when the current speed is above or below the average speed.
Megjeleníti az aktuális, maximális és átlagos sebességet.

Az elakadásjelző azt jelzi, ha a sebességérték egy ideig nem frissült, és nem megbízható.

A tempójelző kis nyilak a sebességérték közelében, amelyek azt mutatják, hogy az aktuális sebesség az átlagos sebesség felett vagy alatt van.
infoSpeedometerTitle Speedometer Sebességmérő
inProgress In progress Folyamatban
licenseDialogMapsTab Maps Térképek
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Licensz megvásárolva
licenseItemOwned Currently owned Jelenlegi tulajdonban
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Sikeres license vásárlás. Köszönjük a tamogatásod!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name

Loading…

User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsHungarian

a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
infoMeterModeVerticalSpeedTitle
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-hu.xml, string 1234