Translation

infoMeterModeNoneTitle
English
Key English Hungarian
prefBatteryOptimizationMessage Urban Biker can be exempted from system battery optimizations, to make it more certain it will continue to work properly when the screen is turned off on older versions of Android. Click here to open the settings now. Akkumulátor-optimalizálás kikapcsolása, hogyha a képernyő ki van kapcsolva az Android régebbi verzióin, az alkalmazás továbbra is megfelelően működjön. Kattintson ide a beállítások megnyitásához most.
dataStorageTitle Storage Tároló
dataStorageInfo1 It is recommended to use a custom storage location for your tracks and data to prevent accidental data loss if the app is uninstalled, and to make backups easier. Javasoljuk, hogy más tárolóhelyet használjon az adatok tárolására, hogy elkerülje a véletlen adatvesztést az alkalmazás eltávolítása esetén, és megkönnyítse a biztonsági mentéseket.
dataStorageInfo2 When you change the data storage location, the previous app data will be automatically transferred to the new location. This happens in the background and may take some time.

Revoking access leaves the data intact.
Ha megváltoztatja az adattárolási helyet, az előző alkalmazás adatai automatikusan átkerülnek az új helyre. Ez a háttérben történik, és eltarthat egy ideig.

A hozzáférés visszavonása érintetlenül hagyja az adatokat.
dataStorageChooseButton Choose data storage location Adattárolás helyének módosítása
dataStorageNotSetMessage The data storage location is not set, please use the button above.

The app is currently using the default folder for tracks and data.
Az adattárolás helye nincs beállítva, kérjük, használja a fenti gombot.

Az alkalmazás jelenleg az alapértelmezett mappát használja a számok és adatok tárolására.
dataStorageStatsTitle Storage stats Tárolási statisztikák
dataStorageStatsMessage %1$s MB
%2$s items
%1$s MB
%2$s tétel
dataStorageStatsLoadingMessage @string/computing
dataStorageTransferRetrying Fail — will retry shortly Sikertelen - újra próbálkozik
dataStorageTransferInfoTitle Last change Előző változtatás
dataStorageTransferInfoStatus Status: %1$s Állapot: %1$s
dataStorageTransferInfoDuration Duration: %1$s Időtartam: %1$s
dataStorageTransferInfoCount Items moved: %1$s of %2$s Áthelyezett elemek: %1$s / %2$s
dataStorageTransferInfoSpeed Speed: %1$s MB/s (%2$s items/s) Sebesség: %1$s MB/s (%2$s elem/s)
infoMeterModeNoneTitle No meter mode Nincs mérő üzemmód
infoMeterModeNoneMsg This only shows empty space. Ez csak üres helyet mutat.
infoMeterModeDistanceTitle Distance Távolság
infoMeterModeDistanceMsg Distance traveled. Beutazott távolság.
infoMeterModeDistanceOdoTitle Odometer Úthossz mérő
infoMeterModeDistanceOdoMsg Total distance traveled since first profile use. Összes megtett távolság a profil első használata óta.
infoMeterModeDurationTitle Duration Időtartam
infoMeterModeDurationMsg Duration of the trip, possibly excluding any pauses or stops. Az út időtartama szünetek, és megállások nélkül.
infoMeterModeElapsedTitle Elapsed time Eltelt idő
infoMeterModeElapsedMsg Duration of the trip, including all pauses but excluding stops. Az utazás időtartama, beleértve az összes szünetet, de a megállásokat nem.
infoMeterModeEnergyTitle Energy Erő
infoMeterModeEnergyMsg Energy spent for the trip, taking efficiency and BMR into account. Az utazásra fordított erő, figyelembe véve a hatékonyságot és a BMR-t.
infoMeterModeEfficacyTitle Efficacy (cumulative) Hatásfok (összeadódó)
infoMeterModeEfficacyMsg Part of the energy spent that would suffice to make the same trip by moving at a constant speed equal to the average speed. Higher is better. Mennyi erő kellene, ha az utat folyamatosa olyan sebességgel tennéd meg, ami egyenlő az átlagsebességgel. Ha magasabb az érték, az jó.
infoMeterModeAscentTitle Ascent Emelkedő
infoMeterModeAscentMsg Cumulative altitude gain (climb). Összes emelkedés (hegymenet).
Key English Hungarian
infoMeterModeElapsedMsg Duration of the trip, including all pauses but excluding stops. Az utazás időtartama, beleértve az összes szünetet, de a megállásokat nem.
infoMeterModeElapsedTitle Elapsed time Eltelt idő
infoMeterModeEnergyMsg Energy spent for the trip, taking efficiency and BMR into account. Az utazásra fordított erő, figyelembe véve a hatékonyságot és a BMR-t.
infoMeterModeEnergyTitle Energy Erő
infoMeterModeFuncThresholdPowerMsg Estimated maximum power that can be maintained for longer time periods.

The estimate highly depends on type and duration of this activity.
Becsült maximális teljesítmény, amely hosszabb ideig tartható fenn.

A becslés nagymértékben függ a tevékenység típusától és időtartamától.
infoMeterModeFuncThresholdPowerTitle Functional Threshold Power Funkcionális küszöbteljesítmény
infoMeterModeGearRatioMsg Ratio of wheel revolutions vs. pedal turns per time unit, i.e. ratio of front sprocket and rear sprocket sizes. Higher number means higher gear. A kerék fordulatszáma és a pedál fordulása időegységenként, azaz az első lánckerék és a hátsó lánckerék méretaránya. A nagyobb szám magasabb sebességet jelent.
infoMeterModeGearRatioTitle Gear ratio Váltó áttétel
infoMeterModeHeartRateMsg Number of heartbeats per minute. Percenkénti pulzusszám.
infoMeterModeHeartRateTitle Heart rate Pulzus
infoMeterModeHumidityMsg Ambient relative humidity as measured with the device or an external sensor. Környezeti relatív páratartalom a készülékkel vagy egy külső érzékelővel mérve.
infoMeterModeHumidityTitle Humidity páratartalom
infoMeterModeKineticEnergyMsg The height you would reach by "letting go" up a long slope without braking.

Or, if you were to hit a wall the impact force would be the same as falling from this height.

This number increases as a speed squared, and is useful for safety considerations.
Azt a magasságot, amelyet egy hosszú lejtőn fékezés nélkül "elengedve" érne el.

Vagy ha falnak ütközne, az ütközési erő akkora lenne, mintha erről a magasságról esne le.

Ez a szám a sebesség négyzetével növekszik, és biztonsági megfontolások miatt hasznos.
infoMeterModeKineticEnergyTitle Kinetic energy Mozgási energia
infoMeterModeNoneMsg This only shows empty space. Ez csak üres helyet mutat.
infoMeterModeNoneTitle No meter mode Nincs mérő üzemmód
infoMeterModePaceMsg Inverse speed, i.e. time elapsed per unit of distance. Inverz sebesség, azaz az egységnyi távolságra eltelt idő.
infoMeterModePaceTitle Pace Tempó
infoMeterModePowerBalanceMsg Power balance, presented as a fraction of left and right contributions to the total power output. Teljesítményegyensúly, a teljes kimeneti teljesítményhez való bal és jobb oldali hozzájárulás töredékeként.
infoMeterModePowerBalanceTitle Power balance L/R Teljesítmény egyensúly bal/jobbra
infoMeterModePowerMsg Power exerted during activity, due to drag forces, altitude change, etc.

Negative means power gain, e.g. when going downhill or braking.

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency and BMR into account.
A tevékenység során kifejtett erő, húzóerők, magasságváltozás stb. miatt.

A negatív teljesítménynövelést jelent, pl. lejtőn haladva vagy fékezéskor.

Ha kcal/h-ban vagy kJ/h-ban van megadva, akkor a hatékonyságot és a BMR-t is figyelembe veszi.
infoMeterModePowerTitle Power Hatásfok
infoMeterModePressureMsg Ambient pressure as measured with the device or an external sensor. A készülékkel vagy külső érzékelővel mért környezeti nyomás.
infoMeterModePressureTitle Pressure Légnyomás
infoMeterModeRadiusMsg Straight-line distance to the starting location, i.e. displacement. Egyenes távolság a kiindulási helytől, azaz elmozdulás.
infoMeterModeRadiusTitle Radius Sugár
infoMeterModeSlopeMsg Slope (gradient), a number describing terrain tilt where zero is horizontal. Higher number means steeper ascent, and negative is for descent. Lejtés (gradiens), a terep dőlését leíró szám, ahol a nulla vízszintes. A nagyobb szám a meredekebb emelkedést, a negatív pedig az ereszkedést jelenti.

Megjegyzés: Ez a valós időtől kb. egy perccel késik, az elkerülhetetlen digitális szűrési késések miatt.
infoMeterModeSlopeTitle Slope Dőlés
infoMeterModeSpeedMsg Instantaneous distance covered per unit of time. Az időegység alatt megtett pillanatnyi távolság.
infoMeterModeSpeedTitle Speed Sebesség

Loading…

User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsHungarian

a month ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Nincs mérő üzemmód".

Fix string

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
infoMeterModeNoneTitle
Flags
java-format
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
translate/strings-hu.xml, string 1208