Translation

licenseItemAlreadyOwned
English
Key English Hungarian
sensorFilterInterval_0 3 seconds (default)
sensorFilterInterval_1 5 seconds
sensorFilterInterval_2 7 seconds
sensorFilterInterval_3 10 seconds
prefAdModes_0 Any Valami
prefAdModes_1 Google Google
prefAdModes_2 AppBrain Fejlesztés
prefAdModes_3 None Semmi
menuLicense Upgrade Alkalmazás megvásárolása
dialogReviewNudgeMessage Are you enjoying Urban Biker? Tetszik az Urban Biker?
dialogReviewNudgeMessage2 Thanks! Please write a nice review or rate us 5 stars on the Play Store. Köszönöm! Kérjük, írjon egy jó értékelést, vagy értékeljen minket 5 csillaggal a Play Áruházban.
dialogButtonRateOnPlayStore Rate on Play Store Play Áruház értékelés
dialogAppOptimizedPromptTitle Battery optimization Akkumulátor optimalizálás
dialogAppOptimizedPromptMessage Urban Biker should be exempt from battery optimizations, otherwise it may not work properly.

Open Settings now?
Kapcsolja ki az akkumulátor optimalizációt az alkalmazáson, mert nem megfelelően fog működni.

Beállítások megnyitása?
batteryOptimizationToast Select Urban Biker from the list Válassza az Urban Biker-t a listából
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Licensz megvásárolva
timePeriod_perWeek per week / hét
timePeriod_perMonth per month /hó
timePeriod_per3Months per 3 months /3 havi
timePeriod_per6Months per 6 months /6 havi
timePeriod_perYear per year / év
generalError Some error occurred. Please try again. Hiba történt. Próbálja újra.
openSourceLicensesTitle Open source licenses Nyílt forráskódú licensz
aboutScreenWarmWelcome Hope you enjoy this app 😊 Reméljük tetszik az alkalmazás :-)
aboutScreenChangeLogLink Version change log Verzió változási lista
aboutScreenFacebookLink Urban Biker on Facebook Urban Biker a Facebook-on
aboutScreenTranslationsTitle Translations Fordítások
aboutScreenTranslationsText Help translate this app and get a free license! More info: Segítsen lefordítani ezt az alkalmazást, és kapjon ingyenes licencet! Több információ:
disclaimerTitle Disclaimer Jogi Nyilatkozat
disclaimerText1 This app is provided as is, and you use it at your own risk. We, the publisher, will not be held responsible for any mishap, loss of possession, injury or worse involving you or a third person, arising from app usage during a ride or otherwise. Ez az alkalmazás a jelenlegi állapotban van, és a saját felelősségére használja. A kiadó, nem vállal felelősséget az Ön vagy harmadik személy esetleges hibáiról, tulajdonvesztéséről, sérüléseiről vagy még rosszabb eseményeiről, amelyek az alkalmazás használatából származnak egy út során vagy más módon.
disclaimerText2 Please use this app wisely and DO NOT operate it while driving a car, riding a motorbike, a bicycle, or any other vehicle. Kérjük, felelősséggel használja ezt az alkalmazást, és NE működtesse azt autóvezetés, motorkerékpár, kerékpár vagy bármilyen más jármű vezetése közben.
Key English Hungarian
infoMeterModeStepCadenceMsg Number of steps per minute. Percenkénti lépésszám.
infoMeterModeStepCadenceTitle Step cadence Lépés ütem
infoMeterModeStepCountMsg Number of steps taken. Megtett lépések száma.
infoMeterModeStepCountTitle Steps Lépések
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. A készülékkel mért környezeti hőmérséklet — Aktuális, Maximális és Minimális.
infoMeterModeTemperatureTitle Temperature Hőmérséklet
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Teljesítmény veszteség vagy nyereség emelkedő vagy csökkenő helyzetben - pillanatnyi, legnagyobb, legkisebb.

Negativ teljesítmény érték (lejtőn).

Ha kcal / ó vagy kJ / ó, a hatékonyságot is figyelembe veszi.

Megjegyzés: A valós időhöz képest kb. egy perccel késik, a digitális szűrési késések miatt.
infoMeterModeVerticalPowerTitle Vertical Power Függőleges erőhatás
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Sebesség felfelé (pozitív) vagy le (negatív) irányban - pillanatnyi, legnagyobb, legkisebb.

Megjegyzés: A digitális szűrési késések miatt az adatok késhetnek a valós időhöz képest.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Függőleges sebesség
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Mérje meg az útvonal légvonalától való eltérést, azaz mennyivel nőtt a távolság, mert nem egyenesen halad. Minnél kisebb, annál jobb.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Kanyar
licenseDialogMapsTab Maps Térképek
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Licensz megvásárolva
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Sikeres license vásárlás. Köszönjük a tamogatásod!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
loading Loading… Betölt…
locale en Angol
manageSubscriptions Manage subscriptions Előfizetések kezelése
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
Mapbox térképek
Reklám nélkül
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Műhold
mapLayerStreet Street Utca
mapLayerTerrain Terrain Domborzat
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerFinish Finish Vége

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
licenseItemAlreadyOwned
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-hu.xml, string 1279