Translation

controlPanelMapHideButtonSubtitle
English
Key English Hungarian
controlPanelSoundEffects Effects Hangmódok
controlPanelSoundAlarms Alarms Riasztások
controlPanelSoundTallies Tallies Figyelmeztetés
controlPanelSoundSpeech Speech Felolvasás
controlPanelSoundVolume Volumes Hangerők
controlPanelEnergyParams Power/Energy parameters Teljesítmény/Erő beállítások
controlPanelLocationButton Location Hely adatok
controlPanelScreenOrientation Screen orientation Képernyő tájolás
controlPanelUnitsButtonTitle Units of measure Mértékegységek váltása
controlPanelUnitsButtonSubtitle Click to change units Beállítások
controlPanelSensorsButtonTitle Sensors Érzékelők
controlPanelSensorsButtonSubtitle Click to manage sensors Érzékelők kezelése
controlPanelMapShowButtonTitle Show map Térkép mutatása
controlPanelMapShowButtonSubtitle Click to show the map Kattintson a térkép megjelenítéséhez
controlPanelMapHideButtonTitle Hide map Térkép rejtése
controlPanelMapHideButtonSubtitle Click to hide the map Kattintson a térkép elrejtéséhez
controlPanelMapSettingsButtonTitle Map options Térkép beállítások
controlPanelMapSettingsButtonSubtitle Click for map options Koppints a beállítások megnyitásához
controlPanelScreenshotButtonTitle Screenshot Képernyőmentés
controlPanelScreenshotButtonSubtitle Click to share screenshot Kattintson a képernyőkép megosztásához
profilesListTitle Profiles Profilok
profilesListTitleSelectProfile Switch Profile Profil váltás
profilesListAddProfile New profile Új profil
profilesListRowLastActivity %1$s
profilesListRowTotalsSince Totals since: %1$s Összesen %1$s óta
profilesListButtonResetTotals Reset totals Minden alapra állítása
profilesListProfileNotUsed (unused) felhasználatlan
cloudAccountsTitle Accounts Felhasználói fiók
cloudAccountsInfo Connecting to a cloud service makes it easier for you to upload and share your tracks with others.

We'll never post anything without your permission.
A felhőszolgáltatáshoz való csatlakozás megkönnyíti az adatok feltöltését és megosztását másokkal.

Soha nem teszünk közzé semmit az Ön engedélye nélkül.
accountDisconnect Disconnect Leválasztás
googleFitConnectButton Connect with Google Fit Kapcsolódás Google Fit
Key English Hungarian
buttonLater Later Később
buttonNewTrack Finish Befejez
buttonResumeTrack Resume Folytatás
buttonShow Show Mutat
buttonUnderstand I understand Megértem
cancel Cancel Mégse
cautionTitle Caution Figyelem
chartsTitle Charts Diagrammok
cloudAccountsInfo Connecting to a cloud service makes it easier for you to upload and share your tracks with others.

We'll never post anything without your permission.
A felhőszolgáltatáshoz való csatlakozás megkönnyíti az adatok feltöltését és megosztását másokkal.

Soha nem teszünk közzé semmit az Ön engedélye nélkül.
cloudAccountsPowerUploadPolicy_0 Always (default) Mindig (alap)
cloudAccountsPowerUploadPolicy_1 Upload power data only when power meter was used Csak akkor töltsön fel teljesítményadatokat, ha teljesítménymérőt használt
cloudAccountsPowerUploadPolicyTitle Power data upload policy Teljesítményadatok feltöltési rendje
cloudAccountsTitle Accounts Felhasználói fiók
controlPanelEnergyParams Power/Energy parameters Teljesítmény/Erő beállítások
controlPanelLocationButton Location Hely adatok
controlPanelMapHideButtonSubtitle Click to hide the map Kattintson a térkép elrejtéséhez
controlPanelMapHideButtonTitle Hide map Térkép rejtése
controlPanelMapSettingsButtonSubtitle Click for map options Koppints a beállítások megnyitásához
controlPanelMapSettingsButtonTitle Map options Térkép beállítások
controlPanelMapShowButtonSubtitle Click to show the map Kattintson a térkép megjelenítéséhez
controlPanelMapShowButtonTitle Show map Térkép mutatása
controlPanelScreenOrientation Screen orientation Képernyő tájolás
controlPanelScreenshotButtonSubtitle Click to share screenshot Kattintson a képernyőkép megosztásához
controlPanelScreenshotButtonTitle Screenshot Képernyőmentés
controlPanelSensorsButtonSubtitle Click to manage sensors Érzékelők kezelése
controlPanelSensorsButtonTitle Sensors Érzékelők
controlPanelSoundAlarms Alarms Riasztások
controlPanelSoundAutoBell Automatic bell Automatikus csengő
controlPanelSoundEffects Effects Hangmódok
controlPanelSoundRoar AVAS Riasztó

Loading…

User avatar anoto

New translation

Urban Biker / StringsHungarian

2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
controlPanelMapHideButtonSubtitle
Flags
java-format
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
translate/strings-hu.xml, string 485