Translation

mapLayerSatellite
English
Key English Hungarian
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Engedélyekre van szükség a beépített szenzorok használatához, pl. lépésszámláló.
dialogScreenshotTitle Screenshot Képernyőkép
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
A Google térkép tartalmának használata nem megengedett, ezért a térkép típusát meg kell változtatni.

Átkapcsoljunk Stamen térképre?
dialogWaitTitle Please wait Kérem várjon
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Képernyőkép készítése…
dialogLoginUsernameHint Username Felhasználónév
dialogLoginPasswordHint Password Jelszó
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account? Leválasztja ezt a fiókot?
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Terület bővítése
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Terület frissítése
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Terület törlése
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIPs (teljesen kész)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Csak GPX
mapLayerStreet Street Utca
mapLayerTerrain Terrain Domborzat
mapLayerSatellite Satellite Műhold
mapMarkerMyLocation My location Itt vagyok
mapMarkerStart Start Indít
mapMarkerFinish Finish Vége
unitKm km km
unitKmh km/h km/h
unitMiles mi mi
unitMph mph mph
unitMinPerKm min/km min/km
unitMinPerKmShort /km /km
unitMinPerMile min/mi min/mi
unitMinPerMileShort /mi /mi
unitMSxS m/s² m/s²
unitFtSxS ft/s² ft/s²
unitMeterPerMin m/min m/min
unitFeetPerMin ft/min ft/min
Key English Hungarian
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Sebesség felfelé (pozitív) vagy le (negatív) irányban - pillanatnyi, legnagyobb, legkisebb.

Megjegyzés: A digitális szűrési késések miatt az adatok késhetnek a valós időhöz képest.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Függőleges sebesség
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Mérje meg az útvonal légvonalától való eltérést, azaz mennyivel nőtt a távolság, mert nem egyenesen halad. Minnél kisebb, annál jobb.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Kanyar
licenseDialogMapsTab Maps Térképek
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Licensz megvásárolva
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Sikeres license vásárlás. Köszönjük a tamogatásod!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
loading Loading… Betölt…
locale en Angol
manageSubscriptions Manage subscriptions Előfizetések kezelése
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
Mapbox térképek
Reklám nélkül
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Műhold
mapLayerStreet Street Utca
mapLayerTerrain Terrain Domborzat
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerFinish Finish Vége
mapMarkerMyLocation My location Itt vagyok
mapMarkerStart Start Indít
maptilerMapsFeatures 🔹 MapTiler maps
🔹 No ads
🔹 MapTiler térképek
🔹 Reklám mentes
maptilerMapsLabel MapTiler
menuAbout About Névjegy
menuCenterOnMap Center Közép
menuClear Clear Törlés
menuClose Close Bezár

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
mapLayerSatellite
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-hu.xml, string 333