Translation

pref_digital_font_summary
English
Key English Hungarian
pref_obey_audio_focus_disable_title Disable audio focus Hang fókusz letiltása
pref_obey_audio_focus_disable_summary Continue producing sounds even if audio focus is lost (by system notification or another app) Folytassa a hangok lejátszását még akkor is, ha a hangrendszer összeomlik (rendszer értesítésekkel vagy egy másik alkalmazással)
pref_audio_force_loudspeaker_title Force loudspeaker Hangszóró használata
pref_audio_force_loudspeaker_summary Warning: Experimental, may not work. Try to reroute all sounds through the loudspeaker when headphones are connected, except the voice calls. Figyelmeztetés: kísérleti funkció, nem biztos, hogy működik! Irányítson minden hangot a hangszóróra mikor fejhallgató van csatlakoztatva, kivéve a hanghívásokat.
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring Riasztás csengetés közben is
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Riasztási hangerő csökkentése csengetés közben
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Alkalmazás indítása a készülék újraindulása után
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Minden profil) Folytatás az eszköz kényszerített újraindítása után, ha az akkumulátor legalább 10% -os
pref_resetPrompt_title Reset prompt Új track indítása
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if the last activity was more than 4 hours ago or in a distant location (recommended) Új zeneszám indítására figyelmeztet, ha az utolsó tevékenység több mint 4 órája volt, vagy távoli helyen volt (ajánlott)
pref_auto_launch_on_gps_title Auto launch on GPS Indítás GPS-el együtt
pref_auto_launch_on_gps_summary Launch the App (in Passive mode) when GPS activity is detected Alkalmazás indítása (passzív módban) ha a GPS bekapcsol
pref_passive_gps_button_title Passive GPS button mode Passzív GPS kapcsoló üzemmódok
pref_passive_gps_button_summary Enable Passive GPS mode when clicking GPS button Passzív GPS mód,ha a GPS gombra koppint
pref_digital_font_title Digital font Digital betűtípus
pref_digital_font_summary Use segmented digital LCD font for meter data display Használjon szegmentált digitális LCD betűtípust a mérőadatok megjelenítéséhez
pref_roaring_state_title AVAS Riasztó hang
pref_roaring_state_summary Produce Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) sounds as you move Riasztás mozgás esetén
pref_roaring_mode_title Mode Üzemmód
pref_roaring_mode_dialog_title AVAS mode Riasztó üzemmód
pref_roaring_mode_summary @null
pref_roaring_constant_mode_title Constant mode Folyamatos működés
pref_roaring_constant_mode_summary Produce constant AVAS sounds at all times, regardless of your movement or GPS state Folyamatos riasztó hang függetlenül a mozgástól vagy a GPS-től
pref_roar_threshold_speed_title Threshold speed Sebesség határ
pref_roar_threshold_speed_info AVAS will sound only when going faster than the threshold speed. Useful e.g. for downhills. Riasztás, mikor nagyobb a sebesdég a beállítottnál. Használd lejtőn és hegyről le.
pref_roarConstantModeButton_title Button toggle Váltógomb
pref_roarConstantModeButton_summary Toggle constant mode with a button click while the AVAS is turned on Váltás folyamatos üzemmódba egy koppintással, ha a riasztás aktív
pref_fenceguard_title FenceGuard Eltűnés védelem
pref_fenceguard_summary Protect the location of your home, or other important places from being exposed in recorded tracks Az otthon és más személyes helyek rejtése az útvonal rögzítése során
pref_gps_update_freq_title %1$s
pref_gps_update_freq_summary @null
Key English Hungarian
pref_category_tracking_charts_title Charts Diagramok
pref_category_tracking_gps_title Tracking / GPS Követés / GPS
pref_category_tracking_title Tracking Rögzítés
pref_category_units_common_title Units of measure (all profiles) Mértékegységek (minden profil)
pref_category_units_per_profile_title Units of measure (per profile) Mértékegységek (profilonként)
pref_category_visualThemeAuto Automatic theme Automatikus sablon
pref_category_wakelock_title CPU sleep policy CPU szünetelési irányelv
pref_category1_title Sound Hang
pref_category2_title Display Kijelző
pref_category4_title Volume (relative) Hangerő (relatív)
pref_categoryActivityRecognitionTitle Physical activity recognition A fizikai aktivitás felismerése
pref_categoryPrivacyTitle Privacy Magánélet
pref_categoryTrackingButtonTitle Rec button Felvétel gomb
pref_default_color_summary @null
pref_default_color_title @string/pref_resetToDefault
pref_digital_font_summary Use segmented digital LCD font for meter data display Használjon szegmentált digitális LCD betűtípust a mérőadatok megjelenítéséhez
pref_digital_font_title Digital font Digital betűtípus
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Riasztási hangerő csökkentése csengetés közben
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring Riasztás csengetés közben is
pref_energy_params_summary Efficiency: %1$s
Metabolism: %2$s
Hatékonyság: %1$s
Anyagcsere: %2$s
pref_energy_params_title Energy parameters Erő beállításai
pref_fenceguard_summary Protect the location of your home, or other important places from being exposed in recorded tracks Az otthon és más személyes helyek rejtése az útvonal rögzítése során
pref_fenceguard_title FenceGuard Eltűnés védelem
pref_fg_color_summary Pick the desired color for the text and icons Válaszd ki a szöveg és az ikonok színét
pref_fg_color_title Text color Szöveg színe
pref_flashlightAutoPocketMode_summary Use proximity sensor to keep the flashlight off while not needed Közelségérzékelő használata a zseblámpa kikapcsolásához
pref_flashlightAutoPocketMode_title Pocket mode Zseb üzemmód
pref_flashlightBlinkMode_dialogTitle Flashlight flickering Zseblámpa villogtatás
pref_flashlightBlinkMode_summary @null
pref_flashlightBlinkMode_title Mode Üzemmód

Loading…

User avatar user

Marked for edit

Urban Biker / StringsHungarian

a month ago
User avatar user

Translation changed

Urban Biker / StringsHungarian

a month ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsHungarian

a month ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Használjon szegmentált digitális LCD betűtípust a mérőadatok megjelenítéséhez".

Fix string

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_digital_font_summary
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-hu.xml, string 934