Translation

prefPressureSensorOffsetInfo
English
Key English Hungarian
pref_speechGnssStatus_summary Speak on GPS status change (good, bad)
pref_speechTallies_title Tallies Megfelel
pref_speechTallies_summary Speak tallies Megfelelő felolvasás
pref_speechToasts_title Short notes Jegyzet
pref_speechToasts_summary Speak various short info notes Jegyzet felolvasása
pref_speechCountdown_title Countdown Visszaszámlálás
pref_speechCountdown_summary Speak countdown Visszaszámlálás felolvasása
prefBarometricAltitudeTitle Barometric altitude Légnyomás
prefBarometricAltitudeSummary Use pressure sensor data to enhance altitude accuracy, if available Használd a beépített barométert a magasság pontos megállapításához
prefBaroAltitudeUsesTemperatureTitle Thermo barometer Hőmérő
prefBaroAltitudeUsesTemperatureSummary Use temperature sensor data for more accurate barometric altitudes, if available Hőmérő adatainak használata a pontosabb légnyomás méréshez
prefBarometricAltitudeNoteSummary Use these only in the open atmosphere! Please disable while in pressurized, closed or air-conditioned vehicles like cars or airplanes! Csak szabad téren használható! Tiltsa le túlnyomásos vagy zárt helység esetén. Pl: légkondicionált autó, vagy repülőgép!
prefTemperatureSensorDerivedTitle Use derived sensor Külső jeladó használata
prefTemperatureSensorDerivedSummary This device lacks ambient temperature sensor, but it can be derived using other sensors. Please read more in Help. Ez a készülék nem rendelkezik környezeti hőmérséklet érzékelővel, de más érzékelőkkel használható. További információt a Súgóban talál.
prefPressureSensorOffsetTitle Pressure offset Légnyomásmérő kiegyenlítése
prefPressureSensorOffsetInfo This constant is added to pressure readouts and can be used to mitigate sensor bias, if present. Ez az állandó a légnyomásmérő pontatlanságának enyhítését szolgálja, ha van
prefNotificationAlwaysTitle Persistent notification Állandó megjelenítés az állapotsorban
prefNotificationAlwaysSummary Show app notification icon in system status bar at all times, not only when tracking is active. Az alkalmazás értesítési ikonja folyamatosan látható a status bar-on, nem csak útvonal rögzítés esetén.
prefMapDiskCacheSizeTitle Map cache size limit Térkép gyorsítótár mérete
prefMapDiskCacheSizeSummary When viewing a map, both online and offline, parts are being cached locally to reduce the need for repeated download or recreation. This speeds up map loading and saves battery. (All profiles) Térképek böngészése alatt a térképrészleteket a készüléken tárolja, hogy ne kelljen újra letölteni. Ez gyorsítja a térképek betöltését, és kíméli az akkumulátort. (Minden profil)
prefMapDiskCacheAgeTitle Map cache age limit
prefProhibitLocationTitle Do not use Location Hely adatok használata nélkül
prefProhibitLocationSummary Prevent GPS during activity GPS tiltása
prefProhibitLocationAlertInfo Location will never be turned on nor used during activity, so map will not be available.

Data will be acquired exclusively from other sensors where available (Power, Speed, Cadence, Heart rate, Steps, Environment).
Ha a helymeghatározás nincs engedélyezve, a térkép nem lesz elérhető.

Az adatokat közvetlenüla mozgás- és testérzékelőktől szerezzük be, ha elérhetőek (sebesség, ritmus, pulzus, lépésszám).
prefMapTrackColorTitle Track color Nyomvonal színe
prefMapGuideRouteColorTitle Guide route color útvonal mutató szín
prefActivityRecognitionNoteSummary These options rely on Android's physical activity recognition feature. It may not be accurate and can be laggy, use only if you are okay with that. Will work best when a speed sensor is used for distance and duration.
prefGnssActivityRecognitionTitle Reduce location noise
prefGnssActivityRecognitionSummary Recognize standing still vs. moving for GPS. May introduce delays and some lost distance after a break, but will prevent most GPS noise.
prefGnssAutomaticSleepTitle GPS automatic sleep
prefGnssAutomaticSleepSummary Turn off location automatically while being still, and back on when movement starts. This reduces battery usage on longer breaks, without the need to stop the tracking.
Key English Hungarian
prefMapDiskCacheSizeEntries_6 500 MB 500Mb
prefMapDiskCacheSizeEntries_7 1 GB 1Gb
prefMapDiskCacheSizeEntries_8 2 GB 2Gb
prefMapDiskCacheSizeEntries_9 3 GB 3Gb
prefMapDiskCacheSizeSummary When viewing a map, both online and offline, parts are being cached locally to reduce the need for repeated download or recreation. This speeds up map loading and saves battery. (All profiles) Térképek böngészése alatt a térképrészleteket a készüléken tárolja, hogy ne kelljen újra letölteni. Ez gyorsítja a térképek betöltését, és kíméli az akkumulátort. (Minden profil)
prefMapDiskCacheSizeTitle Map cache size limit Térkép gyorsítótár mérete
prefMapGuideRouteColorTitle Guide route color útvonal mutató szín
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_0 Switch theme Téma választó
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_1 Switch file Fájl választó
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_2 None Nincs
prefMapOnlineModeEntries_0 Online Online
prefMapOnlineModeEntries_1 Offline Offline
prefMapTrackColorTitle Track color Nyomvonal színe
prefNotificationAlwaysSummary Show app notification icon in system status bar at all times, not only when tracking is active. Az alkalmazás értesítési ikonja folyamatosan látható a status bar-on, nem csak útvonal rögzítés esetén.
prefNotificationAlwaysTitle Persistent notification Állandó megjelenítés az állapotsorban
prefPressureSensorOffsetInfo This constant is added to pressure readouts and can be used to mitigate sensor bias, if present. Ez az állandó a légnyomásmérő pontatlanságának enyhítését szolgálja, ha van
prefPressureSensorOffsetTitle Pressure offset Légnyomásmérő kiegyenlítése
prefProhibitLocationAlertInfo Location will never be turned on nor used during activity, so map will not be available.

Data will be acquired exclusively from other sensors where available (Power, Speed, Cadence, Heart rate, Steps, Environment).
Ha a helymeghatározás nincs engedélyezve, a térkép nem lesz elérhető.

Az adatokat közvetlenüla mozgás- és testérzékelőktől szerezzük be, ha elérhetőek (sebesség, ritmus, pulzus, lépésszám).
prefProhibitLocationSummary Prevent GPS during activity GPS tiltása
prefProhibitLocationTitle Do not use Location Hely adatok használata nélkül
prefScreenPocketModeDelayEntries_0 No delay (default)
prefScreenPocketModeDelayEntries_1 0.10 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_2 0.20 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_3 0.30 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_4 0.40 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_5 0.50 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_6 0.75 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_7 1 second
prefTemperatureSensorDerivedSummary This device lacks ambient temperature sensor, but it can be derived using other sensors. Please read more in Help. Ez a készülék nem rendelkezik környezeti hőmérséklet érzékelővel, de más érzékelőkkel használható. További információt a Súgóban talál.
prefTemperatureSensorDerivedTitle Use derived sensor Külső jeladó használata

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
prefPressureSensorOffsetInfo
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-hu.xml, string 1017