Translation

pref_screenWaveOnOffMode_summary
English
Key English Hungarian
pref_visualThemeAutoTitle @string/pref_category_visualThemeAuto
pref_visualThemeAutoSummary Apply light or dark theme based on environment illumination Nappali vagy éjszakai téma alkalmazása fényerőtől függően
pref_default_color_title @string/pref_resetToDefault
pref_default_color_summary @null
pref_screen_keep_on_title Keep screen on Képernyő ébren tartása
pref_screen_keep_on_summary Screen will remain turned on while the app is used A kijelző folyamatosan működik, míg az alkalmazás fut
pref_screen_allow_off_inactive_title Allow off when inactive Kikapcsol, mikor inaktív
pref_screen_allow_off_inactive_summary Allow screen to turn off after several minutes of inactivity Kijelző kikapcsolása pár perc inaktivitás után
pref_above_lockscreen_title Keep above lockscreen Képernyőzár fenntartása
pref_above_lockscreen_summary App will remain visible even if the device is locked Megjelenítés lezárt kijelzőn is
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Zseb mód
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Minden profil) Közelségérzékelő használata a kijelző lekapcsolásához
pref_screenAutoPocketModeDelay_title Delay
pref_screenAutoPocketModeDelay_summary This will delay turning the display off after proximity sensor is activated
pref_screenWaveOnOffMode_title Waving mode Gesztus vezérlés
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock. Kijelző tompítása, és az alkalmazás zárása, ha kétszer közelít a kijelzőhöz kézzel. Ismétléskor visszaáll alaphelyzetbe.
pref_screenWaveDim_title Dim display
pref_screenWaveDim_summary Display will also be dimmed, to save battery
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Csengetés hirtelen megálláskor
pref_ring_on_stop_summary Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Az automatikus csengő bekapcsolása, ha a sebesség nullára csökken
pref_disable_bell_button_title Disable bell button A csengő gomb letiltása
pref_disable_bell_button_summary Disable bell ring on speedometer click Csengetés kikapcsolása a sebességmérő érintésekor
pref_obey_audio_focus_disable_title Disable audio focus Hang fókusz letiltása
pref_obey_audio_focus_disable_summary Continue producing sounds even if audio focus is lost (by system notification or another app) Folytassa a hangok lejátszását még akkor is, ha a hangrendszer összeomlik (rendszer értesítésekkel vagy egy másik alkalmazással)
pref_audio_force_loudspeaker_title Force loudspeaker Hangszóró használata
pref_audio_force_loudspeaker_summary Warning: Experimental, may not work. Try to reroute all sounds through the loudspeaker when headphones are connected, except the voice calls. Figyelmeztetés: kísérleti funkció, nem biztos, hogy működik! Irányítson minden hangot a hangszóróra mikor fejhallgató van csatlakoztatva, kivéve a hanghívásokat.
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring Riasztás csengetés közben is
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Riasztási hangerő csökkentése csengetés közben
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Alkalmazás indítása a készülék újraindulása után
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Minden profil) Folytatás az eszköz kényszerített újraindítása után, ha az akkumulátor legalább 10%-os
pref_resetPrompt_title Reset prompt Új track indítása
Key English Hungarian
pref_roaring_type_entries_1 Beep Bíp
pref_roaring_type_entries_2 Chopper Helikopter
pref_roaring_type_entries_3 Electric vehicle Elektromos jármű
pref_roaring_type_summary @null
pref_roaring_type_title Type Tipus
pref_screen_allow_off_inactive_summary Allow screen to turn off after several minutes of inactivity Kijelző kikapcsolása pár perc inaktivitás után
pref_screen_allow_off_inactive_title Allow off when inactive Kikapcsol, mikor inaktív
pref_screen_keep_on_summary Screen will remain turned on while the app is used A kijelző folyamatosan működik, míg az alkalmazás fut
pref_screen_keep_on_title Keep screen on Képernyő ébren tartása
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Minden profil) Közelségérzékelő használata a kijelző lekapcsolásához
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Zseb mód
pref_screenAutoPocketModeDelay_summary This will delay turning the display off after proximity sensor is activated
pref_screenAutoPocketModeDelay_title Delay
pref_screenWaveDim_summary Display will also be dimmed, to save battery
pref_screenWaveDim_title Dim display
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock. Kijelző tompítása, és az alkalmazás zárása, ha kétszer közelít a kijelzőhöz kézzel. Ismétléskor visszaáll alaphelyzetbe.
pref_screenWaveOnOffMode_title Waving mode Gesztus vezérlés
pref_soundeffects_alarm_gpsPause_summary Alarm will sound when significant movement is detected while tracking is paused Riasztás, ha szüneteltetett rögzítéskor mozgás kezdődik
pref_soundeffects_alarm_gpsPause_title Forgotten pause Elfelejtett megállítás
pref_soundeffects_alarm_summary @null
pref_soundeffects_alarm_title Enable Engedélyezve
pref_soundeffects_autopause_summary Sound on automatic pause and resume detection
pref_soundeffects_autopause_title Auto pause
pref_soundeffects_countdown_summary Sound on countdown before resuming the track (…3, 2, 1, GO!) Hangjelzés, mielőtt az útvonal rögzítés újra indul (...3, 2, 1, Start!)
pref_soundeffects_countdown_title Countdown Visszaszámlálás
pref_soundeffects_fence_enterleave_summary Sound when entering or leaving a fence Hangjelzés, ha be-vagy kilép a védett zóna határán
pref_soundeffects_fence_enterleave_title Fence Zóna
pref_soundeffects_gps_signal_summary Sound on GPS status change (good, bad) Hangjelzés a GPS állapotáról (jó, rossz, jelvesztés)
pref_soundeffects_gps_signal_title GPS GPS
pref_soundeffects_proximity_summary Click sound when proximity sensor is tripped Kattanó hang mikor a közelség érzékelő aktív

Loading…

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Kijelző tompítása, és az alkalmazás zárása, ha kétszer közelít a kijelzőhöz kézzel. Ismétléskor visszaáll alaphelyzetbe.".

Fix string

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_screenWaveOnOffMode_summary
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-hu.xml, string 793