Translation

profileNameDefault
English
Key English Hungarian
menuCollapseAll Collapse all Összes becsukása
menuEdit Edit Szerkeszt
menuDelete Delete Törlés
menuClear Clear Törlés
menuCenterOnMap Center Közép
menuClose Close Bezár
menuInfo Info Információ
menuRateAndComment Rate us Értékelés és hozzászólás
menuRefresh Refresh Frissítés
menuSwitchProfile Switch to Váltás
menuScreenshot Screenshot
share_title Send via Küldés
share_subject @string/app_name
pick_a_color Pick a color Válassz színt
fence_name_default My Place Saját helyem
profileNameDefault New Profile Új Profil
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Ez a funkció nem elérhető ezen az eszközön
farFromHere Far from here Messze innen
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Indítsd újra az appot az alkalmazáshoz
toastActiveProfile Profile: %1$s Profil: %1$s
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Hiba az adatok mentése közben.Próbáld újra.
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Hiba a profil cseréje közben.Próbáld újra.
toastGpsEnabled GPS turned on GPS bekapcsolva
toastTrackSaved Track saved. Útvonal mentve.
toastTrackDiscarded Track discarded. Útvonal mellőzése.
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Hiba az útvonal mentésekor! Próbáld újra más beállításokkal.
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Hiba az útvonal tárhelyre mentésekor! Próbáld újra más beállításokkal.
toastTrackZippingError Error zipping track! Try resetting again. Hiba az útvonal tömörítésekor. Próbáld újra más beállításokkal.
toastTrackMovingError Error moving track to USB storage! Try resetting again. Hiba az útvonal USB-re másolásakor. Próbáld újra más beállításokkal.
toastPressAgainToExit Press again to exit Nyomd meg újra a kilépéshez
toastTrackingRecording Recording Felvétel
Key English Hungarian
prefTemperatureSensorDerivedSummary This device lacks ambient temperature sensor, but it can be derived using other sensors. Please read more in Help. Ez a készülék nem rendelkezik környezeti hőmérséklet érzékelővel, de más érzékelőkkel használható. További információt a Súgóban talál.
prefTemperatureSensorDerivedTitle Use derived sensor Külső jeladó használata
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal] [kcal]
prefUnitsEnergyEntries_1 [kJ] [kJ]
prefUnitsEnergyEntries_2 [kWh] [kWó]
prefUnitsEnergyEntries_3 [Liters of petrol] [Üzemanyag mennyisége]
prefUnitsPowerEntries_0 [W] [W]
prefUnitsPowerEntries_1 [HP] [LE]
prefUnitsPowerEntries_2 [kcal/h] [kcal/ó]
prefUnitsPowerEntries_3 [kJ/h] [kJ/h]
prefUnitsSlopeEntries_0 Percent [%] Százalék [%]
prefUnitsSlopeEntries_1 Degree [°] Fok [°]
prefUnitsSlopeEntries_2 Per mille [‰] Százalék [‰]
priceFree FREE INGYENES
priceLoading @string/loading
profileNameDefault New Profile Új Profil
profilesListAddProfile New profile Új profil
profilesListButtonResetTotals Reset totals Minden alapra állítása
profilesListProfileNotUsed (unused) felhasználatlan
profilesListRowLastActivity %1$s
profilesListRowTotalsSince Totals since: %1$s Összesen %1$s óta
profilesListTitle Profiles Profilok
profilesListTitleSelectProfile Switch Profile Profil váltás
proLicenseDescription Remove ads Reklámok tiltása
proLicenseFeatures 🔹 No ads Reklám mentes
proLicenseLabel Pro Teljes
proLicenseTitle Pro License Profi licensz
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Reklámok tiltása és az összes nem előfizetéses funkció engedélyezése
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
Reklám mentes
Különleges támogatás
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+

Loading…

User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsHungarian

a year ago
User avatar Mitjabok

Source string changed

Urban Biker / StringsHungarian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
profileNameDefault
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-hu.xml, string 103