Translation

summaryRollingEnergyInfo
English
Key English Hungarian
summaryHeartBeats Heartbeats Szívverés
summaryHeartBeatsInfo Number of heartbeats detected during activity.
summaryCadenceStrokes Pedal strokes Pedál fordulat
summaryCadenceStrokesInfo Number of pedal strokes detected during activity.
summarySpecific Specific Jellemző
summaryMechWork Mech. work
summaryMechWorkInfo Purely mechanical work spent for this activity (disregarding thermal efficiency and BMR).
summaryActivePower Active power
summaryClimbing Climbing
summaryClimbingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome gravity.
summaryDragging Dragging
summaryDraggingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome air drag resistance.
summaryAccelerating Accelerating
summaryAcceleratingEnergyInfo Percentage of the energy that was used for accelerating.
summaryRolling Rolling
summaryRollingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome rolling resistance.
summaryBasal Basal
summaryBasalEnergyInfo Percentage of the energy that was used for basal metabolism.
sensorsTitle Sensors Jeladók
sensorsTabUsed Used Használt
sensorsTabFound Found Találat
sensorsSectionUsedInProfile Used in the profile Használatban a profilban
sensorsSectionSupported Supported Támogatott
sensorsSectionUnsupported Unsupported Nem támogatott
sensorsEmptyList Empty list Üres lista
sensorsMenuScan Scan Keresés
sensorsInfo Sensors get connected automatically while recording is active, and disconnected when you stop recording.

It's not possible to establish a sensor connection manually.
Az érzékelők csatlakoznak a rögzítés indításakor, és leválasztódnak megállításkor.

Az érzékelőt kézzel nem lehet csatlakoztatni.
sensorWheelCircNotSetWarning Wheel circumference has not been set Kerék átmérő mérete nincs megadva
sensorStepLengthNotSetWarning Step length has not been set Lépéshossz nincs megadva
sensorMenuAddToProfile Add to the profile Hozzáadás a profilhoz
sensorMenuRemoveFromProfile Remove from the profile Törlés a profilból
Key English Hungarian
summaryDriverWeight Driver weight
summaryDriverWeightInfo Weight of the driver (or rider) used while recording this track.
summaryEfficiency Efficiency Hatékonyság
summaryEfficiencyInfo Overall thermal efficiency of the track's powerhouse.
summaryEndedDatetime Ended Befejeződött
summaryEnergyParams @string/controlPanelEnergyParams
summaryHeartBeats Heartbeats Szívverés
summaryHeartBeatsInfo Number of heartbeats detected during activity.
summaryLocationInterval Location interval Helymeghatározás gyakorisága
summaryLocationIntervalInfo Average time interval between two location updates on this track.
summaryMechWork Mech. work
summaryMechWorkInfo Purely mechanical work spent for this activity (disregarding thermal efficiency and BMR).
summaryProfileName Profile Profil
summaryProfileNameInfo Profile used to record this track.
summaryRolling Rolling
summaryRollingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome rolling resistance.
summaryRollResistCoef Roll resist coef. Gördülési ellenállás.
summaryRollResistCoefInfo Rolling resistance coefficient.
summarySpecific Specific Jellemző
summaryStartedDatetime Started Elindult
summaryStoppedTime Stopped time Állás idő
summaryStoppedTimeInfo Time spent pausing, either manually or while using the auto-pause.
summaryTotalTime Total time Összes idő
summaryTotalTimeInfo Time interval between the start time and the end time of this track.
summaryTotalWeight Total weight Összsúly
summaryTotalWeightInfo Sum of all weights used while recording this track (rider, vehicle, cargo, …).
summaryVehicleWeight Vehicle weight
summaryVehicleWeightInfo Weight of the vehicle used while recording this track.
summaryWheelsWeight Wheels weight Kerekek súlya
summaryWheelsWeightInfo Sum of weights of all wheels on the vehicle used on this track.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
summaryRollingEnergyInfo
Flags
java-format
String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
translate/strings-hu.xml, string 575