Translation

dialogGpsIntervalLabelMore
English
Key English Hungarian
dialogTrackEditNotesHint Notes Jegyzet
dialogTrackUploadWaitTitle Please wait Várjál
dialogTrackUploadPreparing Preparing track data… Útvonal adatok előkészítése…
dialogTrackUploadSending Sending… Küldés…
dialogTrackUploadDescriptionHint Share your thoughts… Oszd meg a gondolataidat…
dialogTrackUploadShareButton Share Megosztás
dialogTrackUploadShareAgainButton Share again Megosztás újra
dialogTrackUploadUpdateButton Update Frissítés
dialogTrackUploadActivityType Activity type Tevékenység típusa
dialogTrackUploadPlatform Online service Online szolgáltató
dialogTrackUploadStravaIsCommute Commute Ingázik
dialogChartDataTypesTitle Chart types Diagramtípusok
dialogGpsIntervalTitle GPS update interval GPS frissítés gyakorisága
dialogGpsIntervalValue %1$s
dialogGpsIntervalNote Keep this value below 3 sec to get the most accurate readings and consistent behavior! Tartsa ezt az értéket 3 másodpercig a pontos és folyamatos mérés érdekében!
dialogGpsIntervalLabelMore
More accuracy, uses more battery


Nagyobb pontosság, több energia felhasználás
dialogGpsIntervalLabelLess
Less accuracy, uses less battery


Kisebb pontosság, kevesebb energia felhasználás
dialogHapticIntensityTitle @string/pref_haptic_feedback_intensity_title
dialogSliderLess
dialogSliderMore
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Helyzetmeghatározás engedélyei
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. Az alkalmazásnak hozzá kell férnie a tartózkodási helyéhez az ön szabadtéri tevékenységeinek rögzítéséhez.
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Helymeghatározás engedélyezése szükséges a Bluetooth eszközök kereséséhez.

Engedélyezés nélkül nem található Bluetooth eszköz.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Tárhely engedélyei
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
Az alkalmazásnak hozzá kell férnie a tárhelyhez, csak így mentheti vagy állíthatja vissza az útvonalakat és beállításokat.

Az engedély megadása nélkül nem fogja tudni megtekinteni az útvonalak előzményeit vagy megosztani az útvonalakat, ez adatvesztéshez vezet.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Kamera engedélyei
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Engedély szükséges, hogy az alkalmazás aktiválhassa a vakut.
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Ez az engedély ahhoz szükséges, hogy az alkalmazás megfelelően működjön. Ez az Alkalmazás engedélyek beállításai oldalon engedélyezhető.

Beállítja most?
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Fizikális tevékenység engedélyezése
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Engedélyekre van szükség a beépített szenzorok használatához, pl. lépésszámláló.
dialogScreenshotTitle Screenshot Képernyőkép
Key English Hungarian
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Engedély szükséges, hogy az alkalmazás aktiválhassa a vakut.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Kamera engedélyei
dialogChartDataTypesTitle Chart types Diagramtípusok
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account? Leválasztja ezt a fiókot?
dialogEnergyParamsBmr Basal metabolic rate (BMR) Alapanyagcsere (BMR)
dialogEnergyParamsEfficiency Overall thermal efficiency (η) Teljes hőhatékonyság (η)
dialogEnergyParamsTitle Energy parameters Erő beállítások
dialogFencesAdd Add fence here Kerítés hozzáadása itt
dialogFencesEdit Edit fence Kerítés szerkesztése
dialogFencesRemove Remove fence Kerítés eltávolítása
dialogFencesShowFences Show fences Kerítések mutatása
dialogFencesUpdate Update fence location Kerítés frissítése
dialogFileChooseSelectFolder Select this folder Könyvtár kijelölése
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
A Google térkép tartalmának használata nem megengedett, ezért a térkép típusát meg kell változtatni.

Átkapcsoljunk Stamen térképre?
dialogGpsIntervalLabelLess
Less accuracy, uses less battery


Kisebb pontosság, kevesebb energia felhasználás
dialogGpsIntervalLabelMore
More accuracy, uses more battery


Nagyobb pontosság, több energia felhasználás
dialogGpsIntervalNote Keep this value below 3 sec to get the most accurate readings and consistent behavior! Tartsa ezt az értéket 3 másodpercig a pontos és folyamatos mérés érdekében!
dialogGpsIntervalTitle GPS update interval GPS frissítés gyakorisága
dialogGpsIntervalValue %1$s
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Helymeghatározás nélkül több szolgáltatás elérhetetlen.

Engedélyezze a helymeghatározást, és állítsa "nagy pontosság"-ra.

Beállítások megnyitása?
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Hely adatok kikapcsolva
dialogHapticIntensityTitle @string/pref_haptic_feedback_intensity_title
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. Az alkalmazásnak hozzá kell férnie a tartózkodási helyéhez az ön szabadtéri tevékenységeinek rögzítéséhez.
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Helymeghatározás engedélyezése szükséges a Bluetooth eszközök kereséséhez.

Engedélyezés nélkül nem található Bluetooth eszköz.
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Helyzetmeghatározás engedélyei
dialogLoginPasswordHint Password Jelszó
dialogLoginUsernameHint Username Felhasználónév
dialogMapsAutoRotate Auto rotate Automatikus elforgatás
dialogMapsAutoZoom Auto zoom Automatikus nagyítás
dialogMapsChooseTitle Choose map Válassz térképet

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatching line breaks

Number of new lines in translation does not match source

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogGpsIntervalLabelMore
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-hu.xml, string 304