Translation Read only

licenseSuccessDialogTitle
English
Key English Hungarian
toastSharingError Error during sharing actions Hiba történt a megosztás során
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions Nem lehet küldeni, ellenőrizd az engedélyeket
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track Hiba, nincs GPX fájl a track-ben
toastUpdatingSuccess Successfully updated Feltöltve
toastSoundsEnabled Sounds enabled Hangok engedélyezve
toastSoundsDisabled Sounds disabled Hangok letiltva
toastSensorEnabled Sensor enabled Jeladó engedélyezve
toastSensorDisabled Sensor disabled Jeladó letiltva
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated Automatikus képernyő sötétítés
toastCancelled Canceled Törölve
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Zseb mód bekapcsolva
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Rázó mód bekapcsolva
notificationTitle @string/app_name
notificationTitleAdvanced %1$s
notificationTitleAdvancedPaused Paused: %1$s Megállítva: %1$s
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Sikeres license vásárlás. Köszönjük a tamogatásod!
ongoingNotificationChannelName Ongoing notification Folyamatban lévő értesítés
ongoingNotificationChannelDescription Providing control of the foreground service and easy access to the app Az előtérben lévő szolgáltatás vezérlése és az alkalmazáshoz való könnyű hozzáférés
cautionTitle Caution Figyelem
dialog_default_color_light_title Light color theme Világos színsablon
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Sötét színsablon
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Útvonal színei a térképen
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Szín alapbeállítások betöltése.Biztos vagy benne?
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Biztos vagy benne?
dialog_volume_bell_text Bell Csengő
dialog_volume_roaring_text AVAS Riasztás
dialog_volume_effects_text Effects Effektusok
dialog_volume_tallies_text Tallies Figyelmeztetés
dialog_volume_alarms_text Alarms Riasztások
dialog_volume_speech_text Speech Felolvasás
Key English Hungarian
infoMeterModeStepCountMsg Number of steps taken. Megtett lépések száma.
infoMeterModeStepCountTitle Steps Lépések
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. A készülékkel mért környezeti hőmérséklet — Aktuális, Maximális és Minimális.
infoMeterModeTemperatureTitle Temperature Hőmérséklet
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Teljesítmény veszteség vagy nyereség emelkedő vagy csökkenő helyzetben - pillanatnyi, legnagyobb, legkisebb.

Negativ teljesítmény érték (lejtőn).

Ha kcal / ó vagy kJ / ó, a hatékonyságot is figyelembe veszi.

Megjegyzés: A valós időhöz képest kb. egy perccel késik, a digitális szűrési késések miatt.
infoMeterModeVerticalPowerTitle Vertical Power Függőleges erőhatás
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Sebesség felfelé (pozitív) vagy le (negatív) irányban - pillanatnyi, legnagyobb, legkisebb.

Megjegyzés: A digitális szűrési késések miatt az adatok késhetnek a valós időhöz képest.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Függőleges sebesség
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Mérje meg az útvonal légvonalától való eltérést, azaz mennyivel nőtt a távolság, mert nem egyenesen halad. Minnél kisebb, annál jobb.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Kanyar
licenseDialogMapsTab Maps Térképek
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Licensz megvásárolva
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Sikeres license vásárlás. Köszönjük a tamogatásod!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
loading Loading… Betölt…
locale en Angol
manageSubscriptions Manage subscriptions Előfizetések kezelése
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
Mapbox térképek
Reklám nélkül
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Műhold
mapLayerStreet Street Utca
mapLayerTerrain Terrain Domborzat
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerFinish Finish Vége
mapMarkerMyLocation My location Itt vagyok
mapMarkerStart Start Indít
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Read only Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Read only Urban Biker/Strings
Read only Urban Biker/Strings
Read only Urban Biker/Strings
Read only Urban Biker/Strings

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
licenseSuccessDialogTitle
Flags
java-format
String age
3 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
translate/strings-hu.xml, string 169