Translation

pref_relaunchAfterReboot_summary
English
Key English Hungarian
pref_screenWaveOnOffMode_title Waving mode Gesztus vezérlés
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock. Kijelző tompítása, és az alkalmazás zárása, ha kétszer közelít a kijelzőhöz kézzel. Ismétléskor visszaáll alaphelyzetbe.
pref_screenWaveDim_title Dim display
pref_screenWaveDim_summary Display will also be dimmed, to save battery
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Csengetés hirtelen megálláskor
pref_ring_on_stop_summary Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Az automatikus csengő bekapcsolása, ha a sebesség nullára csökken
pref_disable_bell_button_title Disable bell button A csengő gomb letiltása
pref_disable_bell_button_summary Disable bell ring on speedometer click Csengetés kikapcsolása a sebességmérő érintésekor
pref_obey_audio_focus_disable_title Disable audio focus Hang fókusz letiltása
pref_obey_audio_focus_disable_summary Continue producing sounds even if audio focus is lost (by system notification or another app) Folytassa a hangok lejátszását még akkor is, ha a hangrendszer összeomlik (rendszer értesítésekkel vagy egy másik alkalmazással)
pref_audio_force_loudspeaker_title Force loudspeaker Hangszóró használata
pref_audio_force_loudspeaker_summary Warning: Experimental, may not work. Try to reroute all sounds through the loudspeaker when headphones are connected, except the voice calls. Figyelmeztetés: kísérleti funkció, nem biztos, hogy működik! Irányítson minden hangot a hangszóróra mikor fejhallgató van csatlakoztatva, kivéve a hanghívásokat.
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring Riasztás csengetés közben is
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Riasztási hangerő csökkentése csengetés közben
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Alkalmazás indítása a készülék újraindulása után
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Minden profil) Folytatás az eszköz kényszerített újraindítása után, ha az akkumulátor legalább 10%-os
pref_resetPrompt_title Reset prompt Új track indítása
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if last active more than 4 hours ago or in distant location Rögzítés új fájlba, ha 4 órája nem volt mozgás, vagy nincs helymeghatározás
pref_auto_launch_on_gps_title Auto launch on GPS Indítás GPS-el együtt
pref_auto_launch_on_gps_summary Launch the App (in Passive mode) when GPS activity is detected Alkalmazás indítása (passzív módban) ha a GPS bekapcsol
pref_passive_gps_button_title Passive GPS button mode Passzív GPS kapcsoló üzemmódok
pref_passive_gps_button_summary Enable Passive GPS mode when clicking GPS button Passzív GPS mód,ha a GPS gombra koppint
pref_digital_font_title Digital font Digital betűtípus
pref_digital_font_summary (All profiles) Use segmented digital LCD font for cyclometer data display (Minden profil) Segítségével szegmentált digitális LCD betűtípust használhat a mért adatok kijelzéséhez
pref_roaring_state_title AVAS Riasztó hang
pref_roaring_state_summary Produce Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) sounds as you move Riasztás mozgás esetén
pref_roaring_mode_title Mode Üzemmód
pref_roaring_mode_dialog_title AVAS mode Riasztó üzemmód
pref_roaring_mode_summary @null
pref_roaring_constant_mode_title Constant mode Folyamatos működés
pref_roaring_constant_mode_summary Produce constant AVAS sounds at all times, regardless of your movement or GPS state Folyamatos riasztó hang függetlenül a mozgástól vagy a GPS-től
Key English Hungarian
pref_obey_audio_focus_disable_title Disable audio focus Hang fókusz letiltása
pref_paceIndicator_summary Shows when you are going faster or slower than the average speed Mutatja, ha gyorsabban vagy lassabban mész az átlagsebességnél
pref_paceIndicator_title Pace indicator Pillanatnyi sebességmérő
pref_passive_gps_button_summary Enable Passive GPS mode when clicking GPS button Passzív GPS mód,ha a GPS gombra koppint
pref_passive_gps_button_title Passive GPS button mode Passzív GPS kapcsoló üzemmódok
pref_power_coefs_summary Drag area: %1$s
Roll resist: %2$s
Kijelölt terület: %1$s
Görgetés sebessége: %2$s
pref_power_coefs_title Coefficients Együttható
pref_power_weights_summary Driver: %1$s, Vehicle: %2$s, Cargo: %3$s, Passengers: %4$s, Wheels: %5$s Soför: %1$s, Jármű: %2$s, Rakomány: %3$s, Utasok: %4$s, Kerekek száma: %5$s
pref_power_weights_title Weights Súlyok
pref_powermeter_display_mode_dialog_title Power display mode Kijelző üzemmódja
pref_powermeter_display_mode_entries_0 Total power Össz. teljesítmény
pref_powermeter_display_mode_entries_1 Watts per kg/lb Watt per kg/lb
pref_powermeter_display_mode_summary @null
pref_powermeter_display_mode_title @null
pref_powermeter_parameters_info_summary For accurate power and energy readings, please make sure these parameters are correct! A pontos mérés érdekében ellenőrizze a megadott értékeket!
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Minden profil) Folytatás az eszköz kényszerített újraindítása után, ha az akkumulátor legalább 10%-os
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Alkalmazás indítása a készülék újraindulása után
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if last active more than 4 hours ago or in distant location Rögzítés új fájlba, ha 4 órája nem volt mozgás, vagy nincs helymeghatározás
pref_resetPrompt_title Reset prompt Új track indítása
pref_resetToDefault Reset to default Gyári beállítások
pref_ring_on_stop_summary Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Az automatikus csengő bekapcsolása, ha a sebesség nullára csökken
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Csengetés hirtelen megálláskor
pref_roar_threshold_speed_info AVAS will sound only when going faster than the threshold speed. Useful e.g. for downhills. Riasztás, mikor nagyobb a sebesdég a beállítottnál. Használd lejtőn és hegyről le.
pref_roar_threshold_speed_title Threshold speed Sebesség határ
pref_roarConstantModeButton_summary Toggle constant mode with a button click while the AVAS is turned on Váltás folyamatos üzemmódba egy koppintással, ha a riasztás aktív
pref_roarConstantModeButton_title Button toggle Váltógomb
pref_roaring_constant_mode_summary Produce constant AVAS sounds at all times, regardless of your movement or GPS state Folyamatos riasztó hang függetlenül a mozgástól vagy a GPS-től
pref_roaring_constant_mode_title Constant mode Folyamatos működés
pref_roaring_mode_dialog_title AVAS mode Riasztó üzemmód
pref_roaring_mode_entries_0 Auto rate and volume Automatikus ritmus és hangerő

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Java format

Following format strings are extra: %-o

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_relaunchAfterReboot_summary
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-hu.xml, string 807