Translation

infoMeterModeAltitudeMsg
English
Key English Hungarian
infoMeterModeDurationTitle Duration Időtartam
infoMeterModeDurationMsg Duration of the trip, possibly excluding any pauses or stops. Az út időtartama szünetek, és megállások nélkül.
infoMeterModeElapsedTitle Elapsed time Eltelt idő
infoMeterModeElapsedMsg Duration of the trip, including all pauses but excluding stops. Az utazás időtartama, beleértve az összes szünetet, de a megállásokat nem.
infoMeterModeEnergyTitle Energy Erő
infoMeterModeEnergyMsg Energy spent for the trip, taking efficiency and BMR into account. Az utazásra fordított erő, figyelembe véve a hatékonyságot és a BMR-t.
infoMeterModeEfficacyTitle Efficacy (cumulative) Hatásfok (összeadódó)
infoMeterModeEfficacyMsg Part of the energy spent that would suffice to make the same trip by moving at a constant speed equal to the average speed. Higher is better. Mennyi erő kellene, ha az utat folyamatosa olyan sebességgel tennéd meg, ami egyenlő az átlagsebességgel. Ha magasabb az érték, az jó.
infoMeterModeAscentTitle Ascent Emelkedő
infoMeterModeAscentMsg Cumulative altitude gain (climb). Összes emelkedés (hegymenet).
infoMeterModeDescentTitle Descent Lejtő
infoMeterModeDescentMsg Cumulative altitude loss (drop). Összes lejtő (süllyedés).
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Kanyar
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Mérje meg az útvonal légvonalától való eltérést, azaz mennyivel nőtt a távolság, mert nem egyenesen halad. Minnél kisebb, annál jobb.
infoMeterModeAltitudeTitle Altitude Magasság
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Átlagos tengerszint feletti magasság (geoid) - Jelenlegi, Maximális és Minimális.

Megjegyzés: Nem pont valós időben mutatja az elkerülhetetlen digitális szűrési késések miatt.
infoMeterModeSlopeTitle Slope Dőlés
infoMeterModeSlopeMsg Slope (gradient), a number describing terrain tilt where zero is horizontal. Higher number means steeper ascent, and negative is for descent. Lejtés (gradiens), a terep dőlését leíró szám, ahol a nulla vízszintes. A nagyobb szám a meredekebb emelkedést, a negatív pedig az ereszkedést jelenti.

Megjegyzés: Ez a valós időtől kb. egy perccel késik, az elkerülhetetlen digitális szűrési késések miatt.
infoMeterModeSpeedTitle Speed Sebesség
infoMeterModeSpeedMsg Instantaneous distance covered per unit of time. Az időegység alatt megtett pillanatnyi távolság.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Climb speed Függőleges sebesség
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Sebesség felfelé (pozitív) vagy lefelé (negatív) függőleges irányban.
infoMeterModePaceTitle Pace Tempó
infoMeterModePaceMsg Inverse speed, i.e. time elapsed per unit of distance. Inverz sebesség, azaz az egységnyi távolságra eltelt idő.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration Gyorsulás
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
A sebesség változásának mértéke az időben.

A negatív lassulást jelent.
infoMeterModePowerTitle Power Hatásfok
infoMeterModePowerMsg Power exerted during activity, due to drag forces, altitude change, etc.

Negative means power gain, e.g. when braking.

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency and BMR into account.
A tevékenység során kifejtett erő, húzóerők, magasságváltozás stb. miatt.

A negatív teljesítménynövelést jelent, pl. lejtőn haladva vagy fékezéskor.

Ha kcal/h-ban vagy kJ/h-ban van megadva, akkor a hatékonyságot és a BMR-t is figyelembe veszi.
infoMeterModePowerBalanceTitle Power balance L/R Teljesítmény egyensúly bal/jobbra
infoMeterModePowerBalanceMsg Power balance, presented as a fraction of left and right contributions to the total power output. Teljesítményegyensúly, a teljes kimeneti teljesítményhez való bal és jobb oldali hozzájárulás töredékeként.
infoMeterModeFuncThresholdPowerTitle Functional threshold power Funkcionális küszöbteljesítmény
Key English Hungarian
freeLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
❌ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Prémium térképek
❌ Navigáció
❌ Online altitude baseline
❌ Hirdetésmentes
⭐ Minden szolgáltatás és térkép ingyen
freeLicenseLabel Free Ingyenes
freeLicenseTitle Free License Ingyenes licenc
generalError Some error occurred. Please try again. Hiba történt. Próbálja újra.
googleFitConnectButton Connect with Google Fit Kapcsolódás Google Fit
hereMapsFeatures ⭐ HERE premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ HERE prémium térképek
⭐ Navigáció
⭐ Online altitude baseline
⭐ Hirdetésmentes
⭐ Minden szolgáltatás és térkép ingyen
hereMapsLabel HERE
infoAppUpdateAction Restart Újrakezd
infoAppUpdateMessage The update is ready. A frissítés készen áll.
infoAutopauseForcedOff Note: Auto Pause forced to Off Megjegyzés: Automatikus szüneteltetés kikapcsoláskor
infoAutopauseForcedRelaxed Note: Auto Pause forced to Relaxed Megjegyzés: Automatikus szüneteltetés pihenő időben
infoContentSize Content size: %1$d MB Tartalom mérete: %1$d MB
infoDigitalFilterNotice Please note: This can sometimes lag noticeably behind real time, due to inevitable digital filtering delays required for accuracy. Kérjük, vegye figyelembe: Ez a pontossághoz szükséges elkerülhetetlen digitális szűrési késések miatt néha észrevehetően elmaradhat a valós idő mögött.
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
A sebesség változásának mértéke az időben.

A negatív lassulást jelent.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration Gyorsulás
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Átlagos tengerszint feletti magasság (geoid) - Jelenlegi, Maximális és Minimális.

Megjegyzés: Nem pont valós időben mutatja az elkerülhetetlen digitális szűrési késések miatt.
infoMeterModeAltitudeTitle Altitude Magasság
infoMeterModeAscentMsg Cumulative altitude gain (climb). Összes emelkedés (hegymenet).
infoMeterModeAscentTitle Ascent Emelkedő
infoMeterModeAvgActivePowerMsg Average power exerted during activity, not counting time intervals where power was absent (downhill, braking, coasting). A tevékenység során kifejtett átlagos teljesítmény, nem számolva azokat az időintervallumokat, ahol hiányzott a teljesítmény (lejtmenet, fékezés, szabadonfutás).
infoMeterModeAvgActivePowerTitle Average active power Átlagos aktív erő
infoMeterModeBatteryMsg Battery level of this Android device. Az Android készülék akkumulátorának töltöttségi szintje.
infoMeterModeBatteryTitle Battery Akkumulátor
infoMeterModeCadenceMsg Number of revolutions of the crank per minute, i.e. pedalling rate. A hajtómű tengely percenkénti fordulata, azaz a pedál sebessége.
infoMeterModeCadenceTitle Cadence Pedálfordulat
infoMeterModeClockMsg Current time of the day. Pontos idő.
infoMeterModeClockTitle Clock Óra
infoMeterModeDescentMsg Cumulative altitude loss (drop). Összes lejtő (süllyedés).
infoMeterModeDescentTitle Descent Lejtő
infoMeterModeDistanceMsg Distance traveled. Beutazott távolság.

Loading…

User avatar Csipaskandur

Translation changed

Urban Biker / StringsHungarian

a year ago
User avatar palicz.gyula

Translation changed

Urban Biker / StringsHungarian

4 years ago
4 years ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatching line breaks

Number of new lines in translation does not match source

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
infoMeterModeAltitudeMsg
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-hu.xml, string 1240