Translation

dialogThermoBarometerNoticeMessage
English
Key English Hungarian
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Az aktív profil át lesz kapcsolva erről: %1$s erre: %2$s. Folytassuk?
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? A %1$s profil, amely ezt az útvonalat létrehozta, már nem létezik. Folytassuk az aktuális profilban: %2$s?
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Az útvonal a %1$s profilban kerül folytatásra. Folytassuk?
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Hiba történt. Próbálja újra.
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Folytatás, kérem, várjon…
dialogTracksShareTitle Share tracks Útvonal megosztása
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Hiba történt. Próbálja újra.
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Egyszerre max. 100 track osztható.
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Hely adatok kikapcsolva
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Helymeghatározás nélkül több szolgáltatás elérhetetlen.

Engedélyezze a helymeghatározást, és állítsa "nagy pontosság"-ra.

Beállítások megnyitása?
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Barométeres magasság megállapítási hiba
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
A barometrikus magasság megállapítás a GPS-magasságtól való eltérés miatt kikapcsolásra került! Kérjük, ne használja zárt vagy légkondicionált helyiségekben!
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Értesítés
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
A barometrikus magasság meghatározás csak a szabadban működik. Kérjük, ne használja zárt vagy légkondicionált helyiségekben, mint például járművekben és repülőgépen!
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Értesítés
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
A hőmérő pontossága a külső levegő hőmérsékletétől függ.

Kérjük, ne használja zárt vagy légkondicionált helyiségekben, mint például járművekben és repülőgépen!
dialogResetTitle Finish Befejez
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Mentsük az útvonalat és kezdjünk egy újat?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Nem került útvonal rögzítésre. Lenullázuk a mutatókat?
dialogScreenHudMode HUD mirror mode HUD tükörkép mód
dialogScreenOrientationAuto Automatic Automatikus elforgatás
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Függőleges
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Vízszintes
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse) Álló
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse) Fekvő
dialogScreenBrightnessOverride Brightness Fényerő
dialogScreenAutoTheme Auto theme Éjszakai/nappali mód automatikus alkalmazása
dialogMapsOffline Offline maps Offline térképek
dialogMapsLayerTraffic Traffic Forgalom
dialogMapsShowFences Fences Kerítés
dialogMapsShowRoutes Guide routes Útikalauz
Key English Hungarian
dialogReviewNudgeMessage2 Thanks! Please write a nice review or rate us 5 stars on the Play Store. Köszönöm! Kérjük, írjon egy jó értékelést, vagy értékeljen minket 5 csillaggal a Play Áruházban.
dialogScreenAutoTheme Auto theme Éjszakai/nappali mód automatikus alkalmazása
dialogScreenBrightnessOverride Brightness Fényerő
dialogScreenHudMode HUD mirror mode HUD tükörkép mód
dialogScreenOrientationAuto Automatic Automatikus elforgatás
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Vízszintes
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Függőleges
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse) Fekvő
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse) Álló
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Képernyőkép készítése…
dialogScreenshotTitle Screenshot Képernyőkép
dialogSliderLess
dialogSliderMore
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
Az alkalmazásnak hozzá kell férnie a tárhelyhez, csak így mentheti vagy állíthatja vissza az útvonalakat és beállításokat.

Az engedély megadása nélkül nem fogja tudni megtekinteni az útvonalak előzményeit vagy megosztani az útvonalakat, ez adatvesztéshez vezet.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Tárhely engedélyei
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
A hőmérő pontossága a külső levegő hőmérsékletétől függ.

Kérjük, ne használja zárt vagy légkondicionált helyiségekben, mint például járművekben és repülőgépen!
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Értesítés
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Figyelmeztetés: ez a művelet nem vonható vissza.

Töröljük a kiválasztott útvonalat %1$s?
dialogTrackEditNotesHint Notes Jegyzet
dialogTrackEditTitleHint Title Cím
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Hiba történt. Próbálja újra.
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Az útvonal a %1$s profilban kerül folytatásra. Folytassuk?
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Folyamatos rögzítés. Leállításhoz először kapcsolja ki a GPS-t.
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? A %1$s profil, amely ezt az útvonalat létrehozta, már nem létezik. Folytassuk az aktuális profilban: %2$s?
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. A kiválasztott %1$s profil nem üres. Nullázza a profilt.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Az aktív profil át lesz kapcsolva erről: %1$s erre: %2$s. Folytassuk?
dialogTrackResumeTitle Resume track Útvonal rögzítés folytatása
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Folytatás, kérem, várjon…
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Figyelmeztetés: ez a művelet nem vonható vissza.

Töröljük a kiválasztott útvonalat?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Útvonal törlése

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched exclamation mark

Source and translation do not both end with an exclamation mark

Reset

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogThermoBarometerNoticeMessage
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-hu.xml, string 231