Translation

tracksHistoryChartEmptyInfo
English
Key English Hungarian
cloudAccountsPowerUploadPolicy_1 Upload power data only when power meter was used Csak akkor töltsön fel teljesítményadatokat, ha teljesítménymérőt használt
chartsTitle Charts Diagrammok
tracksHistoryListTitle Tracks history Útvonal előzmény
tracksHistoryListTitleSelect Select Kiválasztás
tracksHistoryListEmpty No tracks here. Go out and record an activity! Nem található felvétel. Menj ki és naplózd az aktivitásodat!
tracksHistoryListLoading Loading… Betöltés…
tracksHistoryListNoMap Map was not recorded. Térkép nem rögzíthető.
tracksHistoryListButtonView View Nézet
tracksHistoryListButtonShare Share Megosztás
tracksHistoryListButtonUpload Upload Feltöltés
tracksHistoryListButtonResume Resume Folytatás
tracksHistoryListButtonEdit Edit Szerkeszt
tracksHistoryListButtonDelete Delete Törlés
tracksHistoryListShareTrackDialogTitle Share track to… Útvonal megosztása…
tracksHistoryListViewTrackDialogTitle View track with… Útvonal megtekintése…
tracksHistoryChartEmptyInfo Nothing to show Nincs mit mutatni
powerSourceWeightTitle Power source weight
powerSourceWeightInfo When translating power (watts) into specific power (watts per unit weight), a weight must be given.

This is usually the weight of the entity providing a driving force.

Note: Vertical power is always computed using Total weight.
powerSourceWeight_0 Total
powerSourceWeight_1 Driver
powerSourceWeight_2 Vehicle
powerSourceWeight_3 Driver + Vehicle
summaryProfileName Profile Profil
summaryProfileNameInfo Profile used to record this track.
summaryDeviceName Device Eszköz
summaryDeviceNameInfo Device used to record this track.
summaryTotalWeight Total weight Összsúly
summaryTotalWeightInfo Sum of all weights used while recording this track (rider, vehicle, cargo, …).
summaryDriverWeight Driver weight
summaryDriverWeightInfo Weight of the driver (or rider) used while recording this track.
summaryVehicleWeight Vehicle weight
Key English Hungarian
toastTrackDeleted Tracks deleted Törölt útvonalak
toastTrackDeleteError Error deleting tracks Útvonal törlése sikertelen
toastTrackDiscarded Track discarded. Útvonal mellőzése.
toastTrackingPaused Paused Megállítva
toastTrackingRecording Recording Felvétel
toastTrackingRecordingPassive Passive recording Passzív felvétel
toastTrackingStopped Stopped Leállítva
toastTrackMovingError Error moving track to USB storage! Try resetting again. Hiba az útvonal USB-re másolásakor. Próbáld újra más beállításokkal.
toastTrackResumed Track resumed Rögzítés folytatása
toastTrackResumeGpsActiveError Please turn off or pause the GPS first Előbb kapcsolja ki vagy szüneteltesse a GPS-t
toastTrackSaved Track saved. Útvonal mentve.
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Hiba az útvonal mentésekor! Próbáld újra más beállításokkal.
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Hiba az útvonal tárhelyre mentésekor! Próbáld újra más beállításokkal.
toastTrackZippingError Error zipping track! Try resetting again. Hiba az útvonal tömörítésekor. Próbáld újra más beállításokkal.
toastUpdatingSuccess Successfully updated Feltöltve
tracksHistoryChartEmptyInfo Nothing to show Nincs mit mutatni
tracksHistoryListButtonDelete Delete Törlés
tracksHistoryListButtonEdit Edit Szerkeszt
tracksHistoryListButtonResume Resume Folytatás
tracksHistoryListButtonShare Share Megosztás
tracksHistoryListButtonUpload Upload Feltöltés
tracksHistoryListButtonView View Nézet
tracksHistoryListEmpty No tracks here. Go out and record an activity! Nem található felvétel. Menj ki és naplózd az aktivitásodat!
tracksHistoryListLoading Loading… Betöltés…
tracksHistoryListNoMap Map was not recorded. Térkép nem rögzíthető.
tracksHistoryListShareTrackDialogTitle Share track to… Útvonal megosztása…
tracksHistoryListTitle Tracks history Útvonal előzmény
tracksHistoryListTitleSelect Select Kiválasztás
tracksHistoryListViewTrackDialogTitle View track with… Útvonal megtekintése…
trackUploadActivityTypes_0 Bike Bicikli

Loading…

User avatar anoto

New translation

Urban Biker / StringsHungarian

2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
tracksHistoryChartEmptyInfo
Flags
java-format
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
translate/strings-hu.xml, string 520