Translation

veloHeroConnectButton
English
Key English Hungarian
controlPanelMapSettingsButtonTitle Map options Térkép beállítások
controlPanelMapSettingsButtonSubtitle Click for map options Koppints a beállítások megnyitásához
controlPanelScreenshotButtonTitle Screenshot Képernyőmentés
controlPanelScreenshotButtonSubtitle Click to share screenshot Kattintson a képernyőkép megosztásához
profilesListTitle Profiles Profilok
profilesListTitleSelectProfile Switch Profile Profil váltás
profilesListAddProfile New profile Új profil
profilesListRowLastActivity %1$s
profilesListRowTotalsSince Totals since: %1$s Összesen %1$s óta
profilesListButtonResetTotals Reset totals Minden alapra állítása
profilesListProfileNotUsed (unused) felhasználatlan
cloudAccountsTitle Accounts Felhasználói fiók
cloudAccountsInfo Connecting to a cloud service makes it easier for you to upload and share your tracks with others.

We'll never post anything without your permission.
A felhőszolgáltatáshoz való csatlakozás megkönnyíti az adatok feltöltését és megosztását másokkal.

Soha nem teszünk közzé semmit az Ön engedélye nélkül.
accountDisconnect Disconnect Leválasztás
googleFitConnectButton Connect with Google Fit Kapcsolódás Google Fit
veloHeroConnectButton Connect with Velo Hero Kapcsolatbalépés a Velo hero-val
stravaTrackPrivacyInfo Track will inherit default privacy you set on Strava A track biztonsági beállításai megmaradnak Strava
cloudAccountsPowerUploadPolicyTitle Power data upload policy Teljesítményadatok feltöltési rendje
cloudAccountsPowerUploadPolicy_0 Always (default) Mindig (alap)
cloudAccountsPowerUploadPolicy_1 Upload power data only when power meter was used Csak akkor töltsön fel teljesítményadatokat, ha teljesítménymérőt használt
chartsTitle Charts Diagrammok
tracksHistoryListTitle Tracks history Útvonal előzmény
tracksHistoryListTitleSelect Select Kiválasztás
tracksHistoryListEmpty No tracks here. Go out and record an activity! Nem található felvétel. Menj ki és naplózd az aktivitásodat!
tracksHistoryListLoading Loading… Betöltés…
tracksHistoryListNoMap Map was not recorded. Térkép nem rögzíthető.
tracksHistoryListButtonView View Nézet
tracksHistoryListButtonShare Share Megosztás
tracksHistoryListButtonUpload Upload Feltöltés
tracksHistoryListButtonResume Resume Folytatás
tracksHistoryListButtonEdit Edit Szerkeszt

Loading…

User avatar anoto

New translation

Urban Biker / StringsHungarian

2 months ago
Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
veloHeroConnectButton
Flags
java-format
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
translate/strings-hu.xml, string 501